Tag Archive for: katolikus templom

Katolikus Híradás 2023.12.10.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 2023., december 10., Advent II. vasárnapja

1-1. Imádkozzunk az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, többek között az épített örökségünk védelméért fáradozókért, a hazai mezőgazdaság magas színvonalának megőrzéséért, Hazánkért, matematikusokért, a koldusokért és az élet peremére szorultakért. Nem feledkezünk meg a név- születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem!  1-4/12.  A Szentatya és a testvérek decemberi imaszándékait külön lapon olvashatjuk.

1-8/2. Ne feledkezzünk el szentgyónásunk elvégzéséről! Akik akadályoz­tatva vannak sajátos életállapotuk miatt, legalább alapos lelki­ismeret vizs­gálattal és a bűnbánat felindításával kezdjék az új egyházi évet!

3-22. Fokozottan ügyeljünk a tűzvédelemre a ko­szorúk használatánál! Soha ne hagyjuk égve a gyertyá­kat felügyelet nélkül, illetve a gyerekeket egyedül ezen eszközökkel! Ehhez tartozik kéményeink ellenőrzése, illetve az ilyenkor használatos elektromos díszvilágító-eszközök felülvizsgálata is.

7-5. Gondoljunk otthon lévő betegeinkre. Gondoskod­junk arról, hogy eljusson hozzájuk a lelkipász­tor, hiszen a készület öröméből ők sin­csenek kizárva.

8-6. A szegény sorsú gyermekeknek szerzünk örömet az „Angyalbatyu” akcióhoz csatla­kozva péntekig, melyről www.angyalbatyu.hu világhálós címen olvashatunk.

8-7. Kispapjainkra gondolunk, amikor nekik – régi hagyományt folytatva – saját készítésű süteményekkel kedveskedünk, melyeket december 23-án visszünk be a Papnevelő Intézetbe.

10-9/7. Az újjáalakult testületek névsorát, tisztségviselőit és a tanácsosok névsorát hátul olvashatjuk. Bizalommal forduljunk hozzájuk.

10-17. A „Szállást keres a Szentcsalád” imádságra a jelzett időkben várjuk a testvéreket. A héten szerdán búzát ültetünk Szent Lúcia tiszteletére a hajnali Szentmise után. A megáldott búzából a testvérek is vihetnek. Aznap Süttőn, az élő adventi kalendárium keretében – a helyi hirdetésben foglaltak szerint – templomi közösségünk egy családja vár bennünket a szokott időpontban.  Szombaton, az esti Szentmise után örömmel várnak egy közösségépítő találkozásra, beszélgetésre, kürtöskalácsra Lábatlanon, a Dózsa György út 43-as szám alatt.

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

11. Hétfő Szent Damazusz pápa
12. Kedd Tóth János, építész, festő (*1899) szakíró, a Göcseji Falumúzeum egyik létrehozója, tervezője. – épített örökségünk védelméért
13. Szerda Szent Lúcia ||| Obermayer Ernő, paprikanemesítő mezőgazdász, akadémikus (*1888)

– a hazai mezőgazdaság magas színvonalának megőrzéséért

14. Csütörtök Keresztes Szent János ||| Sopron napja, a hűség napja – hazánkért
15. Péntek Bolyai János szn. – 1802 –  a hazai matematikusokért
16. Szombat Kodály Zoltán (*1882) –  a hazai zenei élet felvirágzásáért ||| Kós Károly (*1883) – építészeinkért
17. Vasárnap  Szent Lázár – a koldusokért és az élet peremére szorultakért

Torkos Justus János (* 1699) orvos és kémikus, az első magyar gyógyszerész-árszabvány összeállítója.

 

Az 50. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 11. Hétfő 18 óra  Szentmise előtte
19 óra Szállást keres a Szentcsalád
Piszke 12. Kedd 6 óra!! Szentmise utána
Süttő 13. Szerda 6 óra!! Szentmise + András, +Gyermek, +Testvér, +Szülők, +Nagyszülők
Piszke 15 óra Szállást keres a Szentcsalád
Lábatlan 14. Csütörtök 18 óra Szentmise, majd

Szállást keres a Szentcsalád

Piszke 15. Péntek 8 óra Szentmise
Tát 16. Szombat 9-12 Regionális ministráns találkozó
Lábatlan 18 óra Szentmise előtte
Süttő 17. Vasárnap 8 óra Szentmise : +Gyula (okt.9./27.)
Piszke ¾ 10 Szentmise

 

Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események
December 18. 19 óra Süttő – plébániaház  

Szállást keres a Szentcsalád

December 18. 15 óra Piszkei templom
December  20. 18:45 Szent István templom
Január   18., csütörtök 17 óra Süttő – plébániaház Szent Lipót est: Virágh András Gábor zeneszerző, orgonista gondolatébresztő előadása
Február 01., csütörtök 17 óra Süttő – plébániaház Szent Lipót Est:

Dr. Radó Gábor orvosprofesszor

gondolatébresztő beszámolója

Köszönettel vettük a testvérek egész éves támogatását. Szeretettel kérjük, hogy akik még nem tették meg, rendezzék plébániai önkéntes megajánlásukat az ismert helyeken, illetve, akiknek ez alkalmasabb, utalással. A plébániák számlaszáma:

Süttői Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045335             Piszkei Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045328

A hivatalos név és a számlaszám helyett elegendő megadni egy „másodlagos azonosítót”. Eszerint

a Süttői Plébánia számára az »19888585«,     a Piszkei Plébánia részére az »19888619«

azonosítót megadva is eljuttathatjuk adományunkat, önkéntes megajánlásunkat.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest |||   https://www.facebook.com/splplebaniak/

Imaszándékok 2023., december hónapban
Szentatya imaszándéka: 1. A fogyatékkal élőkért Imádkozzunk, hogy a fogyatékkal élők kerüljenek a társadalom figyelmének középpontjába, és hogy az intézmények kínáljanak olyan programokat, amelyek lehetővé teszik aktív részvételüket!

A hónapra jelzett új szándékok (Lábatlan): P Mné E.: 2. – Azért, hogy az Anyaszentegyház sértetlenül őrizze és örömmel terjessze a tanítást, amelyet Jézustól kaptunk!

3. -Azért, hogy mindazok, akik a betlehemi Kisded szegénységéhez hasonlóan nélkülözést szenvednek, úgy keressék a földi javakat, hogy el ne veszítsék a hitüket, reményüket, az örök boldogságot! 4. -Azért, hogy a Papság apostoli buzgósága legyen még erősebb, és a mindenféle, őket érő nehézségekkel, bántásokkal szemben tudják hirdetni Jézus tanítását!

5. -Azért, hogy a Szentcsalád példájára a szülők igaz evangelizátorok legyenek, továbbítva a gyermekeinknek a Hit különleges ajándékát!

6. -Azért, hogy a Szűzanya közbenjárására minden nő, az édesanyák lelkében erősödjön az anyai  hivatás megbecsülése, erős hittel, reménnyel!

– 7. Azért, hogy a családokban az igaz szeretet az év minden napján ott legyen a szívekben, segítve egymást: az adventi időszakban és a Karácsonyi Ünnepek alatt, közösségben, az öröm teljességével!-
9. A Plébániák vezetőjéért, a plébániai közösségért, a templomok takarítását, rendben tartását végzőkért, karbantartóékért!
10. Családjainkért, unokákért!11. Várandós kismamákért!

12. Betegek gyógyulásáért, egészségügyi dolgozókért, minden dolgozóért, (hogy) becsületes munkájuk elvégzésének (gyümölcseként) ,becsületes  munkabért kapjanak! 13. Szomorúakért, egyedül élőkért!

14. Elhunyt szeretteinkért!!

15. Első áldozásra készülőkért!

16. -Keresztszülőkért és az ő keresztgyermekeikért!
B.I.: 17. – Plébániai közösségeink Krisztusban való megújulásáért.

18. -Fiataljainkért

19. -plébánosunkért

20. Azért, hogy a világ felismerje advent, és karácsony igazi értelmét.
B.V. 21. A drogfüggőkért, akik a szer miatt távol kerültek a családjuktól és barátaiktól, hogy hallják meg az aggódó figyelmeztetéseket, találjanak olyan elfoglaltságot, ami boldoggá teszi őket, ami betölti azokat a lelki lyukakat, amit a múlt okozott, és visszataláljanak az életbe. Ha pedig megvan az elhatározás a leszokásra, legyenek kitartóak benne!
G.K.J.: 22. –Gyermekáldásra váró családért!

– 23. Magányosan élőkért!

– 24. Azokért akik az ünnepeket szolgálatban töltik!

–25. Keresztelésre készülékért !

– 26. – Papjainkért és kispapokért!

27. – Hogy közösségeink tagjai a Szentlélek erejével tudjanak együtt munkálkodni, előre mozdítani mindennapjainkat, imaéletünket!
Plébános imaszándékai:

28. – Régi és új munkatársakért, világi apostoli hivatásokért.
Saját szándékaim:..

Zenés irodalmi délután a piszkei templomban

Szeretettel várnak a szervezők minden érdeklődőt 2023. szeptember 24-én vasárnap 16.00 órai kezdettel a piszkei Sarlós Boldogasszony templomban tartandó kulturális délutánra! A zenei és irodalmi program mellett Kékesi László bélyegtervező, festő- és grafikusművész kiállítása lesz látható, melyet fia mutat be a közönségnek. A különleges tárlat néhány napig tekinthető meg a templomban! ( Köszönjük , ha egy megosztással minél több vendéget tudunk fogadni !)

Az irodalmi részben felhangzik majd Babitstól a  Jónás könyve, míg a zenei részben közreműködnek Várady Ágota és Szladik Tibor.

Kékesi Lászlóról:
1919-ben született Szarvason. Az elemi iskolát Szarvason, a középiskolát Pécelen és Sárospatakon végezte el. 1936-1942-ig az Iparművészeti Főiskola festő szakosztályára járt, s itt kitüntetéses szakoklevelet nyert. 1956-1980-ig a Pénzjegynyomda tervezőgrafikusa volt.
Magyar bélyegeinek száma meghaladja a 200 darabot, a külföldre tervezettek száma az 500 darabot. Utóbbiakat Vietnam, Mongólia, Libanon, Jordánia, Salvador, az arab emirátusok és sejkségek részére készítette.
Kisgrafikáival és ex libriseivel számtalan hazai és külföldi kiállításon vett részt, valamint egyéni kiállításokon is bemutatta azokat.
Két alkalommal nyerte el az „Év legszebb bélyege” díjat. Sportbélyegeit három alkalommal „Ezüst gerely” díjjal jutalmazták