Tag Archive for: Lábatlani templom

Katolikus Híradás 2023.11.12.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 2023., november 12., Évközi XXXII. vasárnap

1-1. Imádkozzunk az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, többek között a magyar oktatásért, a termőföld megőrzéséért, a süttői plébánia közösségéért. Nem feledkezünk meg a név- születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem!

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

13. Hétfő A Magyar Szentek emléknapja – hazánkért

Klebelsberg Kunó szn – 1875 – a magyar oktatásért

14. Kedd A cukorbetegek világnapja ||| A szegények világnapja
15. Szerda Szent Lipót – a süttői plébánia megújulásáért
16. Csütörtök Skóciai Szent Margit – Treitz Péter, a magyar gazdasági talajtan megalapítója. szn – 1866 – a termőföld megőrzéséért

november harmadik csütörtökje: Füstmentes nap

17. Péntek Nagy Szent Gertrúd

Wigner Jenő, Nobel-díjas,a világ első reaktormérnöke szn – 1902;

az atom-tudomány békés felhasználásáért

18. Szombat A Szent Péter és a Szent Pál bazilika felszentelésének évfordulója,
19. Vasárnap Árpád-házi Szent Erzsébet ||| – Schulek Frigyes szn – 1841

 

A 46. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 13. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
19 óra Fehi-Bóra  
Piszke 14. Kedd 8 óra Szentmise utána
Süttő 15. Szerda 8 óra Szentmise Süttő plébániaközösségéért  
Lábatlan 16. Csütörtök 18 óra Szentmise  
Süttő!! 17. Péntek 13 óra Temetés: + Tóth Károlyné – Judit,

 majd Szentmise

 
15 óra Temetés: + Csiszler István, majd Szentmise  
Süttő 18. Szombat 16 óra Szentségimádás  
Lábatlan 17:15 Szentségimádás  
18 óra Szentmise előtte
Süttő 19. Vasárnap 8 óra Búcsúi Szentmise: +Schenkengel Sándor, N: +Áprily Irén, +Szülők; Jubilánsok megáldása;  
Piszke ¾ 10 Szentmise: A karitász Munkatársakért; Keresztelő: Fürtös Anna;

Jubilánsok megáldása;

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest |||   https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus Híradás 2023. június 25.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 2023., június 25., Évközi XII. vasárnap

1-1. Imádkozzunk a kábítószer elleni küzdelemben résztvevőkért, a cukorbetegekért, a határőreinkért, a magyar egészségügy dolgozóiért, és a többi, az em­léknapok naptárá­ba fog­lalt szándékra, a név-, szüle­tésnapjukat, há­zassági évfordulój­ukat ünneplő­kért is! 1-4. Várom a testvérek júliusi imaszándékait. 1-5. Jó lélekkel ajánlom figyelmükbe a Jézussal való egység imádságát, melynek igen hatékony mivoltát, lelki gyümölcseit sokan bizonyítják. Ne csak magunknak, de vigyünk mindazoknak, akik jó szándékkal imádkozzák, akár protestáns testvéreink is.

2-2. A nyári szabadságok, utazások idején sem kell Szentmise nélkül maradnunk. A nyaralás helyének környékbeli Szentmiséiről tájékozódha­tunk, például a https://miserend.hu oldalon.

6-3. Jövő vasárnap a Szentatya karitatív tevékenységét támogatandó a „Péter-filléreket” gyűjtjük. E célra tavaly 33,820.-{2021:26,310.-} (Süttő), illetve 21,000.- {2021: 28,350.-} (Piszke) és 9,000.- {2021:14,200.-} (Lábatlan) Forintot továbbítunk e nemes célra a testvérek jóvoltából.

9-3. A képviselő testületek megbízása idén lejár. A választások ősszel lesznek, de már most gondolkodjunk, kit látnánk szívesen a testületben, illetve mi magunk érzünk-e meghívást e szép feladat betöltésére. Vegyük figyelembe, hogy a képviselőnek katolikus hitét gyakorló, megbérmált, nagykorú és – ha nincs egyedül – rendezett kapcsolatban (szentségi házasság) élő, a többiekkel együttműködő személy alkalmas.

10-3. Jövő vasárnap Sarlós Boldogasszony napja, azaz a Szűz Anya Erzsébetnél tett látogatása egyben a piszkei templom búcsúja is. Imádságos lelkülettel készülünk, s hogy a búcsút elnyerhessük, igyekszünk szentgyónásunkat elvégezni. Hálás lelkülettel emlékezünk e szent hely alapítóira, mindenkori fenntartóira és imádkozunk, hogy legyen jövője ennek a plébánia közösségnek.

A 26. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 26. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
19 óra Fehi-Bóra  
Piszke 27. Kedd 8 óra Szentmise utána
Süttő 01. Szombat 16 óra Szentségimádás  
Lábatlan 17:15 Szentségimádás  
18 óra Szentmise  
Süttő 02. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Szilágyi Viktória (10. évf.),

férje: +Lernyei Ákos

keresztelő: Kovács Zselyke,

Kondor Bence, Kondor Fanni

 
Piszke 09:45 Szentmise  

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

26. Hétfő Alexandriai szent Cirill püspök, egyháztanító,

A kínzás áldozatai támogatásának világnapja ||| a Kábítószerrel való vissza­élés és az illegális kereskedelem elleni harc napja

27. Kedd Szent László király

A cukorbetegek világnapja ||| A Határőrség napja Magyarországon

28. Szerda Szent Iréneusz püspök, vértanú,

Gerlóczy Gedeon szn – 1895, Sabathiel Richárd szn – 1875 – Építészeinkért

29. Csütörtök Szent Péter és Pál apostolok  ||| Nemzetközi Duna-nap
30. Péntek A Római Egyház első vértanúi – A keresztény vértanúk emléknapja
01. Szombat Semmelweis Ignác szn – 1818 – A magyar egészségügy napja
02. Vasárnap Sarlós Boldogasszony – Szűz Mária látogatása

Fonó Albert szn. 1881.  – a repülőgép-sugárhajtómű feltalálója

Közelgő események

Nap Óra Hely Esemény
Július 14-16., p – vas 0-24 Esztergom Mijo Barada lelkigyakorlat – Esztergom Szt. Anna templom
Szeptember 22., péntek 17 Süttő Ars Sacra délután
Szept. 30., szombat 6-18 Fallós-kút Zarándoklat

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus Híradás 2023.május 22.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2023., május 21., Urunk mennybemenetele vasárnapja

 

1-1. Imádkozzunk Egyházunkért, a szőlőművesekért, a nők társadalmi szerepének helyes meglétéért, a kallódó ifjúságért és a többi, az emléknapok nap­tárába fog­lalt szándékra, a név-, szüle­tésnapjukat, há­zassági év­fordulójukat ünneplő­kért is!

1-3. Imádkozzunk az első-gyónókért! A hátul elhelyezett „felajánló kártyákat” vigyük magunkkal, és ha elvégeztük az adott imádsá­got, tegyük az erre a célra kitett dobozba. Imádkozzunk azokért is, akikben még nem ébredt fel a vágy, vagy éppen már elmúlt a lelkesedés, hogy Jézussal találkozzanak e szentsé­gekben: évek óta nem gyóntak, nem áldoztak,  2-1. vagy épp készületlenül, méltatlanul, rendezetlenül, Szentgyónás nél­kül áldoznak. Pedig figyelmeztet Szent Pál apostol: „Tehát vizsgálja meg magát mindenki, (…) mert aki csak eszik és iszik anélkül, hogy megkülön­böztetné az (Úr) Testét, saját ítéletét eszi és issza. Ezért sokan gyöngék és betegek közületek, többen pedig meg­haltak. Ha megítélnénk magunkat, nem vonnánk ma­gunkra ítéletet. (1 Kor11,28-31)

3-10. Május hónapban a Szűz Anya köszöntéséről se feledkezzünk el, akár családi kör­ben, akár a templomi közösségben, a táblázat­ban jelzett időkben.

4-2. Szombatonként folytatjuk a szentségimádási alkalmakat – májusban litániával egybekötve.

6-4. Az adóhatóság elkészíti a magánszemélyek adóbevallását, a 2×1 % adófelajánlásról nekünk kell rendelkeznünk. Kérjük, ne feledkezzünk el e lehetőség­ről. Katolikus egyházunk részére a 0011-es technikai számon tehetünk felajánlást. Ha valaki az el­múlt években már rendelkezett, az visszavonásig érvényes. Tavaly 767,673 (2021-ben 740,326, 2020-ban 712,321) adózó ajánlotta fel adója 1 %-át mintegy 5,07 milliárd(2021-ben 4.3 milliárd, 2020-ban 3.9 milliárd) Ft értékben a Katolikus Egyháznak. Ebből a közös kiadásokat – Katolikus Rádió, egyházi személyek fizetésének járulékai – (ezt a terhet ezért nem a plébániáknak kell fizetniük) –, a nyugdí­jas lelkipásztorok ellátása, egyes templomok állagmegóvása – tudnak fizetni. Köszönet a felajánlá­sért! A felaján­lás akkor is ér­ték, és fontos a rendelkezésünk, ha a befizetett adó – például családi kedvezm­ények miatt – igen csekély, vagy éppen nulla, mert a fel­ajánlások szá­ma az egyház támoga­tottságát jelzi.

A második 1% sorsáról valamely civil szervezet részére is rendelkezhetünk, melyet minden esztendő­ben meg kell újítani. Így Süttőn az „Alapítvány a Süttői Római Katolikus Templom Renoválására”. Adószám: 19151214-1-11 részére is. (Köszönet a 14 (tavaly 30) felajánlónak, akik ily módon 92,636 Ft-tal támogatták templomunk felújítását!)

10-4. Újra lesz Fehi-Bóra: Süttőn hétfőn, Lábatlanon csütörtökön. Várjuk a testvéreket.

Litániák rendje – 2023 május

 

  Piszke Lábatlan Süttő
Hétfő du. ½ 5 óra Szentmise után
Kedd a Szentmise után Este 6 óra
Szerda du. ½ 5 óra Este 6 óra
Csütörtök du. ½ 5 óra Szentmise után Este 6 óra
Péntek a Szentmise után Este 6 óra
Szombat Szentségimádással egybekötve
Vasárnap Szentmise után du. 3 óra

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

 

 

A 21. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 22. Hétfő 18 óra Szentmise, majd litánia előtte
19 óra Fehi-Bóra  
Süttő!! 23. Kedd 17 óra!! Szentmise: +Homoki Krisztina,

 majd litánia

utána
Süttő 24. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
Lábatlan! 25. Csütörtök! 18 óra Szentmise, majd litánia  
19 óra Fehi-Bóra !!  
Piszke 26. Péntek 8 óra Szentmise, majd litánia utána
Piszke 27. Szombat 10 óra Első Szentgyónás  
16 óra Szentmise: Sujbert Antal és Pásztor Ilona

50 éves jubileuma

 
Süttő 16 óra Szentségimádás és litánia  
Lábatlan 17:15 Szentségimádás és litánia  
18 óra Szentmise, keresztelő:

Gróf Luca, Nagy Dávid

előtte
Süttő 28. Vasárnap 8 óra Szentmise a plébániák jótevőiért  
Piszke 9:45 Szentmise a hívekért, majd litánia  

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

22. Hétfő Szent Rita |||  Oláh György – 1927; kémiai Nobel-díj: 1994
23. Kedd Boldog Apor Vilmos ||| Rippl-Rónai József szn. – 1861
24. Szerda Szűz Mária, az Egyház anyja a keresztények segítsége – <Egyházunkért> ||| A Rókus kórház megnyitása – 1798
25. Csütörtök Szent VII. Gergely pápa, – <Az Egyház szabadságáért>

Szent Orbán – <szőlőművesekért, borászokért>

Tiszteletreméltó Szent Béda  áldozópap – <tudós papjainkért>

Pazzi Szent Mária Magdolna –   <alázatosságért>

Dienes Valéria szn. – 1879 – <A nők társadalmi szerepének helyes meglétéért>

26. Péntek Néri Szent Fülöp áldozópap  –  <a kallódó ifjúságért>
27. Szombat Canterbury Szent Ágoston püspök – <Britannia népéért> ||| Boldog Temesvári Pelbárt
28. Vasárnap Vigh Albert, a magyar ipariskola-hálózat egyik kiépítője SZN – 1864

Közelgő események

Nap Óra Hely Esemény
Június 02., péntek 16 Piszke Szentmise, Trianon-i megemlékezés
 

Június 03., szombat

9-14 Tát Környékbeli hittanosok találkozója, vetélkedője
17 Süttő Szentmise, Trianon-i megemlékezés
Június 10., szombat 10 Komárom Környékbeli ministránsok találkozója
10 Süttő Második Szentgyónás
Június 11., vasárnap 8 Süttő Úrnapja, első Szentáldozás
10:30 Piszke Úrnapja, első Szentáldozás
17 Süttő Ars Musica kórus zenei áhítata
Július 14-16., p – vas 0-24 Esztergom Mijo Barada lelkigyakorlat – Szt Anna templom
Szeptember 22., péntek 17 Süttő Ars Sacra délután
Szeptember 30., szombat 6-18 Fallós-kút Zarándoklat