Tag Archive for: pályázat

Nem lesz ügyfélfogadás július 3-án!

Figyelem!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és az Ügyfeleket, hogy
2024. július 3. szerdán az ügyfélfogadás szünetel!
Szíves megértésüket kérjük.
Köszönettel:
Lábatlani Polgármesteri Hivatal
szoc-tuzifa-2024

Felhívás tűzifa támogatásra

Tisztelt Lakosság!

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi rendezéséről szóló 11/2021(IV.29.) számú önkormányzati rendeletének 7. §-a alapján kérelemre, évente egy alkalommal természetbeni ellátásként legfeljebb a szociális vetítési alap  – jelenleg 28500.-Ft/hó – két és félszereséig tűzifát biztosít az alábbi feltételek megléte esetén, amennyiben a lakhatáshoz kapcsolódó fűtési költség viselésére nem képes.

 • A támogatás a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló  évi III. törvény 3. §-ában meghatározott személyekre terjed ki.
 • A lakhatáshoz kapcsolódó fűtési költség viselésére nem képes és hivatkozott rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel, mely szerint
 • családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 230 %-át 65550.-Ft-ot
 • egyedülálló személy esetében a 450 %-át 128.250.-Ft-ot.
 • Amennyiben a családjában a munkaviszonnyal nem rendelkező aktív korú személyt az állami foglalkoztatási szerv a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy hónappal álláskeresőként nyilvántartásba vette és a foglalkoztatási szervvel történő együttműködését igazolja.

A kérelmek benyújtásának határideje: 2024. június 30.

A tűzifa kiszállítása a kérelmek elbírálását követően, a fűtési szezon előtt, legkésőbb október 15-ig történik meg.

Kérelmek benyújtásával kapcsolatos tájékoztatást, valamint a kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványt – ügyfélfogadási napokon: hétfőn, szerdán és pénteken – Lábatlan Város Polgármesteri Hivatalában (2541 Lábatlan, József A. út 60.), valamint a 33/400-216 telefonszámon Haraszti Krisztinától kaphatnak.

A kérelmekhez mellékelni kell Önre és családtagjaira vonatkozóan a munkáltató által kiállított jövedelemigazolást a kérelem benyújtását megelőző hóra, Nyugdíjbiztosító Igazgatóság értesítését a tárgyévi nyugdíjakra vonatkozóan, egyéb rendszeres pénzellátás esetén a folyósító szerv határozatát, igazolását és kifizetést igazoló postai szelvényt vagy bankszámlakivonatot a kérelem benyújtását megelőző hóra vonatkozóan.

Amennyiben kérelmező vagy családtagja elvált, a házasság felbontására és gyermektartásdíjra vonatkozó jogerős bírósági végzést, 16. életévét betöltött gyermek esetén iskolalátogatási igazolást.

Munkanélküliség esetén az állami foglalkoztatási szerv igazolását a regisztrációról és együttműködésről.

Lábatlan, 2024. május 28.

Teller Péter

polgármester

Könyvtáros, kulturális munkatárs -Álláspályázat

A Lábatlani Gerenday Közösségi Ház és Könyvtár

pályázatot hirdet az alábbi állás betöltésére:

Könyvtáros, kulturális munkatárs

Főbb feladatok, munkák:

 • A könyvtárban fogadja az olvasókat, ellátja az olvasói és kölcsönzési nyilvántartással kapcsolatos teendőket
 • figyelmet fordít a településen élő lakosság igényeinek megfelelő programok, szolgáltatások, megszervezésére, a lakosság könyvtárhasználatának növelésére,
 • részt vesz a könyvtári és a települési rendezvények megszervezésében, lebonyolításában
 • segíti a kulturális intézmény vezetőjének munkáját, részt vesz az éves rendezvénynaptár elkészítésében, segíti az események online és offline megjelenítését
 • együttműködik a munkatársakkal, társszervezetekkel a szakmai tartalmak kialakításában, a tevékenységek végzésében, az események végrehajtásában

Az álláshoz tartozó elvárások:

szakirányú végzettség

 • felhasználó szintű számítástechnikai tudás
 • ápolt, igényes megjelenés

Elvárt kompetenciák:

 • jó kommunikációs -, szervező – és problémamegoldó készség
 • precíz, önálló, gyors munkavégzés
 • megbízhatóság, türelem, nyitottság, kreativitás
 • határozott fellépés
 • B kategóriás jogosítvány

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:

 • felsőfokú szakirányú végzettség (pl. művelődésszervező, kulturális szervező, rendezvényszervező, informatikus könyvtáros, közösségszervező)
 • könyvtáros területen szerzett tapasztalat
 • Lábatlan és környéke lakóhely
 • rendezvényszervezői gyakorlat
 • idegen nyelv ismerete

 

Munkavégzés helye: Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtár – 2541 Lábatlan, Tulipán u. 57.
Munkavégzés rendje:

 • 3 hónap próbaidő
 • teljes munkaidős munkavégzés
 • rugalmas munkaidőkeret
 • határozatlan idejű munkaszerződés

Bérezés: Az illetmény megállapítására és juttatásokra a Munka Törvénykönyvének rendelkezései az irányadók. Ezen felül önkormányzati döntésnek megfelelő Cafetéria juttatás.

A munkakör betöltésének időpontja: 2023. április 11.

Jelentkezés módja:
Levélben: Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtár

2541 Lábatlan, Tulipán u. 57.

E-mailben: gerendayhaz@gmail.com

Beadási határidő: 2023.03. 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. április 4.

Az elbírálás módja, rendje: a beérkezett dokumentumok megismerése után a megfelelőnek tartott jelentkezők személyes beszélgetésen vesznek részt.

Beküldendő dokumentumok:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint (GDPR) az arra jogosult személyek megismerhetik

Lábatlan város csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése – TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00001

Kedvezményezett: Lábatlan Város Önkormányzata
Projekt címe: Lábatlan város csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése
Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00001
Támogatás összege: 160 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.06.30.

A projekt tartalmának bemutatása:
Lábatlan Város Önkormányzata 160 millió Ft, 100%-os finanszírozású, Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el csapadékvíz-elvezetés fejlesztésére a településen.
A projekt célja, hogy megfelelő biztonságot nyújtó csapadékvíz elvezetési rendszer kerüljön
kialakításra.
A tervezett fejlesztés Lábatlan város belterületén, kizárólag önkormányzati tulajdonú területeken valósul meg. A csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója két helyszínt érint; a Cementgyári lakótelepet, valamint a Damjanich utcát, ahol nagyobb esőzések idején a legtöbb havária helyzet fordult elő.
A projekt során egy 2.180 méter hosszú korszerű csapadékvíz elvezetési rendszer kerül kialakításra, mely az érintett utcákban, vízkárok kialakulása nélkül képes lesz a befogadóba az egyszerre lehulló nagy mennyiségű csapadékot elszállítani. A Cementgyári lakótelepen a csapadékvíz elvezetését a meglévő rossz állapotú burkolt árok felújításával, a meglévő árok szükség szerinti javításával, illetve új mederelemekkel történő burkolással oldják meg. A teljes nyomvonalon a kapubehajtóknál a meglévő átereszek felújítására, átépítésére kerül sor.
A Damjanich utca alsó szakaszán (Gyűrűs utca alatt) a meglévő burkolt és burkolat nélküli árkok felújítása történik, a meglévő nyomvonalon új burkolattal ellátott árkok építésével, a kapubeállóknál átereszek kiépítésével. Az utca felső szakaszán (Gyűrűs utca felett) a burkolat középső vápájában fedett árok kialakítása tervezett, melybe keresztrácsok telepítésével történik a csapadékvíz elszállítása.
A fejlesztés megvalósításával Lábatlanon a rendkívüli időjárási helyzetek idején kialakuló havária helyzetek számának jelentős csökkenése, az okozott károk minimalizálása, ezáltal az itt élők életminőségének javulása várható. A beruházás eredményeként a megvédett ingatlanok száma: 372 db társasházi lakás, 57 db családi ház, posta, szociális bérlakások. A projekt megvalósítása kapcsán a megóvott magán és köztulajdon becsült értéke: 8,26 milliárd Ft összegre tehető.
Árvízvédelemi intézkedésekkel érintett lakosság száma: 1.320 fő

BERUHÁZÁS KÉPEI:

KIINDULÁSI ÁLLAPOT
Cementgyári lakótelep

Damjanich utca

Aljegyző pályázat

Lábatlan Város Polgármestere

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. §. (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Lábatlani Polgármesteri Hivatalban aljegyző munkakör betöltésére.

 

Pályázati feltételek:

– magyar állampolgárság,

– büntetlen előélet,

– cselekvőképesség,

– felsőfokú képesítés igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,

– legalább két éves közigazgatási gyakorlat,

– munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság,

– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

 

 Előnyt jelent: 

– legalább 3 év közigazgatási gyakorlat

– irodai alkalmazások (MS Office) használata,

– vezetési-szervezési készség.

 

 Pályázathoz csatolni kell:

 • motivációs levél, mely tartalmazza az aljegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelést legfeljebb 2 oldal terjedelemben,

– a pályázó fényképpel ellátott szakmai önéletrajzát a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott adattartalom szerint,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy arra vonatkozó igazolást, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte  (legkésőbb a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani),

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,

– a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik és kezelhetik,

– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény  84-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot,

– közigazgatási gyakorlat igazolását.

 

Ellátandó feladatok:

– A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése, a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok hatáskörök ellátása, továbbá az Igazgatási Iroda vezetése.

 

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egység megnevezése:

Lábatlani Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda

 

Munkavégzés helye: Lábatlani Polgármesteri Hivatal, 2541 Lábatlan, József A. u. 60.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

A vezetői kinevezés határozatlan időre szól.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős foglalkoztatás

Bérezés: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint.

A munkakör legkorábban 2022. június 01-től tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 10.

 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot Lábatlan Város Polgármesteréhez (2541 Lábatlan, József A. u. 60.) „Aljegyzői pályázat” borítékon való feltüntetésével személyesen, postai vagy elektronikus (polghiv@labatlan.hu) úton kell benyújtani.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja:

A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételnek megfelelnek.

 

A pályázati határidőt követően a kiválasztott jelölteket személyes vagy online interjú keretében hallgatjuk meg. A pályázat elbírálásáról Lábatlan Város Jegyzője javaslatára Lábatlan Város Polgármestere dönt. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót írásban értesítjük a pályázat eredményéről. Lábatlan Város Polgármestere a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 46.§ (1) bekezdése alapján 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

 

A pályázat elbírálási határideje: 2022. május 20.

A pályázatról bővebb információ kérhető Kiss Gábor jegyzőtől személyesen, vagy az (33) 517-500 telefonszámon.

A pályázati kiírás elérhető még a Kormányzati Személyügyi szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ www.kozigallas.gov.hu és a www.labatlan.hu weboldalon.

varázslatok könyve

Városi Meseíró Pályázat

KEDVES GYEREKEK!

Mesepályázatot hirdetünk. 2006-ban már sikerült és akkor 9 díjnyertes meséből és 17 hozzá készült illusztrációval megjelentettük a „VARÁZSKÖNYV” című mesekönyvet. Most újra meghirdetjük, folytatjuk a könyv írását.

A könyv címe:

„VARÁZSLATOK KÖNYVE”

Mesék és történetek, amelyben minden megtörténhet.

Írjatok meséket, szerepeljen benne sok meseelem: tündérek, óriások, varázslók, törpök, manók, ördög, gonosz boszorkány, vén banya, bagoly, varangyos béka. Meseszámok: hét – tizenkét fejű sárkány, tizenkét zsivány, hetedhét ország, hét esztendő. Varázslatok, varázspálca, arany alma. Varázslatos helyek: fekete felleg, fekete vár, gyémánt palota, üveghegy, Tündérország, Óperenciás tenger. Varázsige, varázsital. Majd a mese vége, hogy megtörik a varázslat és minden jóra fordul.

Pályázók köre: korosztályonként sorsoljuk ki a felkért zsűritagok által a legjobb, legötletesebb meséket, írásokat, amik a mesekönyvbe kerülnek. Minden meseíró és rajzoló gyermeket díjazni fogunk! A meséket kérjük, december 15-ig nagycsaladosok01@freemail.hu e-mail címre elküldeni. A 2006-ban megjelent Varázskönyv meseíróit is felkérjük, hogy írásaikkal, hozzászólásukkal színesítsék a megjelenő mesekönyvet.

„Mese lehet egy igaz történet és egy képzelet, de a hatás nem marad el. Ha meséket hallgatunk, a lelkünk megnyugszik, és a problémákat elfeledjük, ezért van szükségünk a mesére” idézet a VARÁZSKÖNYV 2006-ban megjelent mesekönyvből, Richter Bettina meseíró, Boldogító meséjének záró mondataiból.

Lábatlani Nagycsaládosok Egyesülete