Tag Archive for: Piszkei templom

Katolikus Híradás 2023.11.12.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 2023., november 12., Évközi XXXII. vasárnap

1-1. Imádkozzunk az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, többek között a magyar oktatásért, a termőföld megőrzéséért, a süttői plébánia közösségéért. Nem feledkezünk meg a név- születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem!

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

13. Hétfő A Magyar Szentek emléknapja – hazánkért

Klebelsberg Kunó szn – 1875 – a magyar oktatásért

14. Kedd A cukorbetegek világnapja ||| A szegények világnapja
15. Szerda Szent Lipót – a süttői plébánia megújulásáért
16. Csütörtök Skóciai Szent Margit – Treitz Péter, a magyar gazdasági talajtan megalapítója. szn – 1866 – a termőföld megőrzéséért

november harmadik csütörtökje: Füstmentes nap

17. Péntek Nagy Szent Gertrúd

Wigner Jenő, Nobel-díjas,a világ első reaktormérnöke szn – 1902;

az atom-tudomány békés felhasználásáért

18. Szombat A Szent Péter és a Szent Pál bazilika felszentelésének évfordulója,
19. Vasárnap Árpád-házi Szent Erzsébet ||| – Schulek Frigyes szn – 1841

 

A 46. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 13. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
19 óra Fehi-Bóra  
Piszke 14. Kedd 8 óra Szentmise utána
Süttő 15. Szerda 8 óra Szentmise Süttő plébániaközösségéért  
Lábatlan 16. Csütörtök 18 óra Szentmise  
Süttő!! 17. Péntek 13 óra Temetés: + Tóth Károlyné – Judit,

 majd Szentmise

 
15 óra Temetés: + Csiszler István, majd Szentmise  
Süttő 18. Szombat 16 óra Szentségimádás  
Lábatlan 17:15 Szentségimádás  
18 óra Szentmise előtte
Süttő 19. Vasárnap 8 óra Búcsúi Szentmise: +Schenkengel Sándor, N: +Áprily Irén, +Szülők; Jubilánsok megáldása;  
Piszke ¾ 10 Szentmise: A karitász Munkatársakért; Keresztelő: Fürtös Anna;

Jubilánsok megáldása;

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest |||   https://www.facebook.com/splplebaniak/

Zenés irodalmi délután a piszkei templomban

Szeretettel várnak a szervezők minden érdeklődőt 2023. szeptember 24-én vasárnap 16.00 órai kezdettel a piszkei Sarlós Boldogasszony templomban tartandó kulturális délutánra! A zenei és irodalmi program mellett Kékesi László bélyegtervező, festő- és grafikusművész kiállítása lesz látható, melyet fia mutat be a közönségnek. A különleges tárlat néhány napig tekinthető meg a templomban! ( Köszönjük , ha egy megosztással minél több vendéget tudunk fogadni !)

Az irodalmi részben felhangzik majd Babitstól a  Jónás könyve, míg a zenei részben közreműködnek Várady Ágota és Szladik Tibor.

Kékesi Lászlóról:
1919-ben született Szarvason. Az elemi iskolát Szarvason, a középiskolát Pécelen és Sárospatakon végezte el. 1936-1942-ig az Iparművészeti Főiskola festő szakosztályára járt, s itt kitüntetéses szakoklevelet nyert. 1956-1980-ig a Pénzjegynyomda tervezőgrafikusa volt.
Magyar bélyegeinek száma meghaladja a 200 darabot, a külföldre tervezettek száma az 500 darabot. Utóbbiakat Vietnam, Mongólia, Libanon, Jordánia, Salvador, az arab emirátusok és sejkségek részére készítette.
Kisgrafikáival és ex libriseivel számtalan hazai és külföldi kiállításon vett részt, valamint egyéni kiállításokon is bemutatta azokat.
Két alkalommal nyerte el az „Év legszebb bélyege” díjat. Sportbélyegeit három alkalommal „Ezüst gerely” díjjal jutalmazták

Katolikus Híradás 2023. június 25.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 2023., június 25., Évközi XII. vasárnap

1-1. Imádkozzunk a kábítószer elleni küzdelemben résztvevőkért, a cukorbetegekért, a határőreinkért, a magyar egészségügy dolgozóiért, és a többi, az em­léknapok naptárá­ba fog­lalt szándékra, a név-, szüle­tésnapjukat, há­zassági évfordulój­ukat ünneplő­kért is! 1-4. Várom a testvérek júliusi imaszándékait. 1-5. Jó lélekkel ajánlom figyelmükbe a Jézussal való egység imádságát, melynek igen hatékony mivoltát, lelki gyümölcseit sokan bizonyítják. Ne csak magunknak, de vigyünk mindazoknak, akik jó szándékkal imádkozzák, akár protestáns testvéreink is.

2-2. A nyári szabadságok, utazások idején sem kell Szentmise nélkül maradnunk. A nyaralás helyének környékbeli Szentmiséiről tájékozódha­tunk, például a https://miserend.hu oldalon.

6-3. Jövő vasárnap a Szentatya karitatív tevékenységét támogatandó a „Péter-filléreket” gyűjtjük. E célra tavaly 33,820.-{2021:26,310.-} (Süttő), illetve 21,000.- {2021: 28,350.-} (Piszke) és 9,000.- {2021:14,200.-} (Lábatlan) Forintot továbbítunk e nemes célra a testvérek jóvoltából.

9-3. A képviselő testületek megbízása idén lejár. A választások ősszel lesznek, de már most gondolkodjunk, kit látnánk szívesen a testületben, illetve mi magunk érzünk-e meghívást e szép feladat betöltésére. Vegyük figyelembe, hogy a képviselőnek katolikus hitét gyakorló, megbérmált, nagykorú és – ha nincs egyedül – rendezett kapcsolatban (szentségi házasság) élő, a többiekkel együttműködő személy alkalmas.

10-3. Jövő vasárnap Sarlós Boldogasszony napja, azaz a Szűz Anya Erzsébetnél tett látogatása egyben a piszkei templom búcsúja is. Imádságos lelkülettel készülünk, s hogy a búcsút elnyerhessük, igyekszünk szentgyónásunkat elvégezni. Hálás lelkülettel emlékezünk e szent hely alapítóira, mindenkori fenntartóira és imádkozunk, hogy legyen jövője ennek a plébánia közösségnek.

A 26. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 26. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
19 óra Fehi-Bóra  
Piszke 27. Kedd 8 óra Szentmise utána
Süttő 01. Szombat 16 óra Szentségimádás  
Lábatlan 17:15 Szentségimádás  
18 óra Szentmise  
Süttő 02. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Szilágyi Viktória (10. évf.),

férje: +Lernyei Ákos

keresztelő: Kovács Zselyke,

Kondor Bence, Kondor Fanni

 
Piszke 09:45 Szentmise  

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

26. Hétfő Alexandriai szent Cirill püspök, egyháztanító,

A kínzás áldozatai támogatásának világnapja ||| a Kábítószerrel való vissza­élés és az illegális kereskedelem elleni harc napja

27. Kedd Szent László király

A cukorbetegek világnapja ||| A Határőrség napja Magyarországon

28. Szerda Szent Iréneusz püspök, vértanú,

Gerlóczy Gedeon szn – 1895, Sabathiel Richárd szn – 1875 – Építészeinkért

29. Csütörtök Szent Péter és Pál apostolok  ||| Nemzetközi Duna-nap
30. Péntek A Római Egyház első vértanúi – A keresztény vértanúk emléknapja
01. Szombat Semmelweis Ignác szn – 1818 – A magyar egészségügy napja
02. Vasárnap Sarlós Boldogasszony – Szűz Mária látogatása

Fonó Albert szn. 1881.  – a repülőgép-sugárhajtómű feltalálója

Közelgő események

Nap Óra Hely Esemény
Július 14-16., p – vas 0-24 Esztergom Mijo Barada lelkigyakorlat – Esztergom Szt. Anna templom
Szeptember 22., péntek 17 Süttő Ars Sacra délután
Szept. 30., szombat 6-18 Fallós-kút Zarándoklat

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus Híradás 2023.május 22.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2023., május 21., Urunk mennybemenetele vasárnapja

 

1-1. Imádkozzunk Egyházunkért, a szőlőművesekért, a nők társadalmi szerepének helyes meglétéért, a kallódó ifjúságért és a többi, az emléknapok nap­tárába fog­lalt szándékra, a név-, szüle­tésnapjukat, há­zassági év­fordulójukat ünneplő­kért is!

1-3. Imádkozzunk az első-gyónókért! A hátul elhelyezett „felajánló kártyákat” vigyük magunkkal, és ha elvégeztük az adott imádsá­got, tegyük az erre a célra kitett dobozba. Imádkozzunk azokért is, akikben még nem ébredt fel a vágy, vagy éppen már elmúlt a lelkesedés, hogy Jézussal találkozzanak e szentsé­gekben: évek óta nem gyóntak, nem áldoztak,  2-1. vagy épp készületlenül, méltatlanul, rendezetlenül, Szentgyónás nél­kül áldoznak. Pedig figyelmeztet Szent Pál apostol: „Tehát vizsgálja meg magát mindenki, (…) mert aki csak eszik és iszik anélkül, hogy megkülön­böztetné az (Úr) Testét, saját ítéletét eszi és issza. Ezért sokan gyöngék és betegek közületek, többen pedig meg­haltak. Ha megítélnénk magunkat, nem vonnánk ma­gunkra ítéletet. (1 Kor11,28-31)

3-10. Május hónapban a Szűz Anya köszöntéséről se feledkezzünk el, akár családi kör­ben, akár a templomi közösségben, a táblázat­ban jelzett időkben.

4-2. Szombatonként folytatjuk a szentségimádási alkalmakat – májusban litániával egybekötve.

6-4. Az adóhatóság elkészíti a magánszemélyek adóbevallását, a 2×1 % adófelajánlásról nekünk kell rendelkeznünk. Kérjük, ne feledkezzünk el e lehetőség­ről. Katolikus egyházunk részére a 0011-es technikai számon tehetünk felajánlást. Ha valaki az el­múlt években már rendelkezett, az visszavonásig érvényes. Tavaly 767,673 (2021-ben 740,326, 2020-ban 712,321) adózó ajánlotta fel adója 1 %-át mintegy 5,07 milliárd(2021-ben 4.3 milliárd, 2020-ban 3.9 milliárd) Ft értékben a Katolikus Egyháznak. Ebből a közös kiadásokat – Katolikus Rádió, egyházi személyek fizetésének járulékai – (ezt a terhet ezért nem a plébániáknak kell fizetniük) –, a nyugdí­jas lelkipásztorok ellátása, egyes templomok állagmegóvása – tudnak fizetni. Köszönet a felajánlá­sért! A felaján­lás akkor is ér­ték, és fontos a rendelkezésünk, ha a befizetett adó – például családi kedvezm­ények miatt – igen csekély, vagy éppen nulla, mert a fel­ajánlások szá­ma az egyház támoga­tottságát jelzi.

A második 1% sorsáról valamely civil szervezet részére is rendelkezhetünk, melyet minden esztendő­ben meg kell újítani. Így Süttőn az „Alapítvány a Süttői Római Katolikus Templom Renoválására”. Adószám: 19151214-1-11 részére is. (Köszönet a 14 (tavaly 30) felajánlónak, akik ily módon 92,636 Ft-tal támogatták templomunk felújítását!)

10-4. Újra lesz Fehi-Bóra: Süttőn hétfőn, Lábatlanon csütörtökön. Várjuk a testvéreket.

Litániák rendje – 2023 május

 

  Piszke Lábatlan Süttő
Hétfő du. ½ 5 óra Szentmise után
Kedd a Szentmise után Este 6 óra
Szerda du. ½ 5 óra Este 6 óra
Csütörtök du. ½ 5 óra Szentmise után Este 6 óra
Péntek a Szentmise után Este 6 óra
Szombat Szentségimádással egybekötve
Vasárnap Szentmise után du. 3 óra

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

 

 

A 21. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 22. Hétfő 18 óra Szentmise, majd litánia előtte
19 óra Fehi-Bóra  
Süttő!! 23. Kedd 17 óra!! Szentmise: +Homoki Krisztina,

 majd litánia

utána
Süttő 24. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
Lábatlan! 25. Csütörtök! 18 óra Szentmise, majd litánia  
19 óra Fehi-Bóra !!  
Piszke 26. Péntek 8 óra Szentmise, majd litánia utána
Piszke 27. Szombat 10 óra Első Szentgyónás  
16 óra Szentmise: Sujbert Antal és Pásztor Ilona

50 éves jubileuma

 
Süttő 16 óra Szentségimádás és litánia  
Lábatlan 17:15 Szentségimádás és litánia  
18 óra Szentmise, keresztelő:

Gróf Luca, Nagy Dávid

előtte
Süttő 28. Vasárnap 8 óra Szentmise a plébániák jótevőiért  
Piszke 9:45 Szentmise a hívekért, majd litánia  

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

22. Hétfő Szent Rita |||  Oláh György – 1927; kémiai Nobel-díj: 1994
23. Kedd Boldog Apor Vilmos ||| Rippl-Rónai József szn. – 1861
24. Szerda Szűz Mária, az Egyház anyja a keresztények segítsége – <Egyházunkért> ||| A Rókus kórház megnyitása – 1798
25. Csütörtök Szent VII. Gergely pápa, – <Az Egyház szabadságáért>

Szent Orbán – <szőlőművesekért, borászokért>

Tiszteletreméltó Szent Béda  áldozópap – <tudós papjainkért>

Pazzi Szent Mária Magdolna –   <alázatosságért>

Dienes Valéria szn. – 1879 – <A nők társadalmi szerepének helyes meglétéért>

26. Péntek Néri Szent Fülöp áldozópap  –  <a kallódó ifjúságért>
27. Szombat Canterbury Szent Ágoston püspök – <Britannia népéért> ||| Boldog Temesvári Pelbárt
28. Vasárnap Vigh Albert, a magyar ipariskola-hálózat egyik kiépítője SZN – 1864

Közelgő események

Nap Óra Hely Esemény
Június 02., péntek 16 Piszke Szentmise, Trianon-i megemlékezés
 

Június 03., szombat

9-14 Tát Környékbeli hittanosok találkozója, vetélkedője
17 Süttő Szentmise, Trianon-i megemlékezés
Június 10., szombat 10 Komárom Környékbeli ministránsok találkozója
10 Süttő Második Szentgyónás
Június 11., vasárnap 8 Süttő Úrnapja, első Szentáldozás
10:30 Piszke Úrnapja, első Szentáldozás
17 Süttő Ars Musica kórus zenei áhítata
Július 14-16., p – vas 0-24 Esztergom Mijo Barada lelkigyakorlat – Szt Anna templom
Szeptember 22., péntek 17 Süttő Ars Sacra délután
Szeptember 30., szombat 6-18 Fallós-kút Zarándoklat

 

Harmonika koncert

Szeretettel hívunk minden kedves érdeklődőt 2022. november 20- án, 16 órakor a Piszkei templomban megrendezésre kerülő  HARMONIKA KONCERTRE, melyen fellépnek : Ernyei Béla , a Zeneakadémia tanára, valamint tanítványai: Borsos Dominika, Golyán Szabolcs és Nagy Torma Krisztina.

A belépés INGYENES!