Tag Archive for: Szent István templom

Katolikus Híradás 2024. május 19.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2024., május 19., Pünkösd –  a Szentlélek eljövetele

1-1. Imádkozzunk az Egyház szabadságáért, a szőlőművesekért, a borászokért, a kallódó ifjúságért, és a többi, az emléknapok nap­tárába fog­lalt szándékra, va­lamint a név-, születésnapjukat, há­zassági év­fordulójukat ün­neplőkért!

1-3. Imádkozzunk az első-gyónókért! A hátul elhelyezett „felajánló kártyák­at” vigyük magunkkal, és ha elvégeztük az adott imádsá­got, te­gyük az erre a célra kitett dobozba.

3-9. A mai nappal véget ér a húsvéti idő. A harangszóra reggel – délben – este ismét az Úr Angyala imádságot végezzük.

3-10. Május hónapban a Szűz Anya köszöntéséről se feledkezzünk el, akár családi körben, akár a táblázat­ban jelzett időkben.

3-12. Szeretettel emlékeztetem katolikus keresztény testvéreimet Egyházunk 3. életszabá­lyára: ‘Évente gyónjál és legalább Húsvét táján áldozzál!’  Igyekszünk havonta gyónni és minden vasárnapi Szentmisén megáldozni, de – bűn terhe mellett – kötelességünk legalább ebben az időszak­ban járulni e Szentségekhez. Közeledik Szentháromság vasárnapja, e Szent­gyónás és Szentáldozás elvégzésének határideje!

6-9. Közeleg a személyi jövedelemadó bevallások határideje (május 21.). Mindenkit buzdítok, hogy rendelkezzék az adó 1-1 %-nak fel­ajánlásáról. A részletekről külön lapon olvashatunk.

10-23. Kertjeink ápolásánál a nyíló virágok láttán gondoljunk Úrnapjára (június  11.), és gyűjt­sünk, szárítsunk szirmokat a körmenetekhez.

A héten imára indító emléknapok

/ forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

20. Hétfő A Boldoságos Szűz Mária, az Egyház anyja ||| Sienai Szent Bernardin
21. Kedd Magallán Szent Kristóf
22. Szerda CasciainSzent Rita |||  Oláh György – 1927; kémiai Nobel-díj: 1994
23. Csütörtök A mi Urunk Jézus Krisztus, az Örök Főpap ||| Boldog Apor Vilmos ||| Rippl-Rónai József szn. – 1861
24. Péntek Szűz Mária, az Egyház anyja a keresztények segítsége – <Egyházunkért> ||| A Rókus kórház megnyitása – 1798
25. Szombat Szent VII. Gergely pápa, – <Az Egyház szabadságáért>

Szent Orbán – <szőlőművesekért, borászokért>

Tiszteletreméltó Szent Béda  áldozópap – <tudós papjainkért>

Pazzi Szent Mária Magdolna –   <alázatosságért>

Dienes Valéria szn. – 1879 – <A nők társadalmi szerepének helyes meglétéért>

26. Vasárnap Néri Szent Fülöp áldozópap  –  <a kallódó ifjúságért>

Litániák rendje – 2024 május

  Piszke Lábatlan Süttő
Hétfő du. ½ 5 óra Este 6 óra
Kedd Szentmise után Este 6 óra
Szerda du. ½ 5 óra Este 6 óra
Csütörtök du. ½ 5 óra Szentmise után Este 6 óra
Péntek a Szentmise után Este 6 óra
Szombat Szentségimádással egybekötve
Vasárnap Szentmise után du. 3 óra

 

A 21. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Hétfő 20. Lábatlan! 10 óra! Szentmise, majd litánia előtte
Kedd 21. Piszke 8 óra Szentmise utána
Szerda 22. Süttő 8 óra Szentmise  a Szenvedő Lelkekért
Csütörtök 23. Piszke 13 óra Temetés: +Hundzsa Ferencné

– Weiss Aliz

Lábatlan 18 óra Szentmise, litánia, majd Fehi-Bóra
Péntek 24. Piszke 8 óra Szentmise és litánia utána
Szombat 25. Süttő 16 óra Szentségimádás és litánia
Lábatlan 17:15 Szentségimádás és litánia
18 óra Szentmise
Vasárnap 26. Süttő 8 óra Szentmise: +Dr. Bombicz József, N: +Irma, +Szülők és +Testvérek
Piszke ¾ 10 óra Szentmise és litánia

Közelgő események

Május 27., hétfő 18 óra Bikolpuszta Szentmise
Június 01., szombat 9:30 – 14 Dorog Regionális hittanos találkozó
10 óra Piszke Második Szentgyónás
Június 02., vasárnap 8, ¾ 10 Süttő, Piszke Első Szentáldozás, Úrnapja
Június 04., kedd 17 óra Süttő Nemzeti összetarto­zás napja
Június 15., szombat ½ 11 óra Esztergom Schmo­tzer Kristóf papszentelése
Június 24., hétfő 18 óra Bikolpuszta Szentmise
Július 07., vasárnap ¾ 10 óra Piszke Schmo­tzer Kristóf újmiséje
Szeptember 07., szombat 7 – 17 Görcsöny Zarándoklat (terve­zet)

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus Híradás 2023.12. 03.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 2023., december 03., Advent I. vasárnapja

1-1. Imádkozzunk az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, többek között a bányászokért, az építészekért, az orvosokért. Nem feledkezünk meg a név- születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem!  1-4.  Várom a testvérek decemberi imaszándékait.

1-8/2. Ne feledkezzünk el szentgyónásunk elvégzéséről! Akik akadályoz­tatva vannak sajátos életállapotuk miatt, legalább az alapos lelki­ismeret vizs­gálattal és a bűnbánat felindításával kezdjék az új egyházi évet!

3-20. Az új egyházi esztendőben újrakezdjük hitünk titkainak ünneplését! Ebben segít a »Szál­lást keres a Szentcsalád« régi hagyományának feleleveníté­se, {ez évben hétfőn a süttői plébánián, szerdán a piszkei, csütörtökön a lábatlani templomban, a többi napokon családi körben imádkozhatunk},  az adven­ti hajnali Szentmi­sék, valamint a ferences atyák által összeál­lított ‘lelki-menet­rend’, mely letölthető a  https://drive.google.com/file/d/1XdA3TRLVj7j3RMmVNZFiV62tL4rEAYJv/view?usp=sharing világhálós címről. Néhány nyomtatott példányt hátul is találunk.

3-21. Az új egyházi esztendőben Úrfelmutatás után így imádkozunk:  Íme, hitünk szent titka! Válasz: Üdvözíts bennünket vi­lág Megváltója, ki kereszted és feltámadásod által megmentettél minket!

7-5. Gondoljunk otthon lévő betegeinkre. Gondoskod­junk arról, hogy eljusson hozzájuk a lelkipász­tor, hiszen a készület öröméből ők sin­csenek kizárva.

8-6. A szegény sorsú gyermekeknek szerzünk örömet az „Angyalbatyu” akcióhoz csatla­kozva, melyről www.angyalbatyu.hu világhálós címen olvashatunk. Lényege, hogy apró aján­dékcsomagot készítünk, vagy éppen bele valókat – édesség, játék, színező, egyéb hasznos  dol­gokat – juttatunk el a regionális karitász központba (Esztergom, Simor János utca 126. nyitva: munkanapokon 10.00-14.00 óra között, december 15-ig ). Ha valaki a templomba be­hozza, segítünk a csomagot eljuttatni. A helyi szegényeket támogatjuk a karitászcsoporton ke­resztül a gyertyákért és apróságokért adott összegekkel, valamint a Szent Antal perselybe tett adományokkal.

9-7. Szolgálat örömmel láttuk tegnap Süttőn a plébánián, a 36 gyermek koszorú-készítésénél való szolgálatot, miként örülünk templomainkban a szépen takarított, díszített belsőnek, a szép adventi koszorúknak. Urunk jutalmazza a szorgoskodókat.

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

04. Hétfő Szent Borbála |||  Bányásznap
05. Kedd A gazdasági és szociális fejlődés önkénteseinek a világnapja
06. Szerda Szent Miklós ||| Goldmark Péter Károly szn– 1906
07. Csütörtök Szent Ambrus||| A nemzetközi polgári repülés napja
08. Péntek Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása |||

Hild József szn – 1789 – építészekért

09. Szombat  A labdarúgás világnapja
10. Vasárnap Korányi Frigyes szn. – 1827 – orvosokért |||

Patai Imre szn. – 1894 – elektro-mérnökökért

 

A 49. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 04. Hétfő 18 óra  Szentmise előtte
19 óra Szállást keres a Szentcsalád  
Piszke 05. Kedd 6 óra!! Szentmise utána
Süttő 06. Szerda 6 óra!! Szentmise a Szenvedő Lelkekért  
Piszke 16:30 Szállást keres a Szentcsalád  
Lábatlan 07. Csütörtök 18 óra Szentmise, majd

Szállást keres a Szentcsalád

 
Piszke 08. Péntek 8 óra Szentmise  
Lábatlan 15 óra Temetés:  +Varga Tamás  
Lábatlan 09. Szombat 18 óra Szentmise: +Szülők, +Nagyszülők, +Testvérek előtte
Süttő 10. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Heizelman Árpád  
Piszke ¾ 10 Szentmise: A Szambauer és a Kmetykó család +Tagjai  

 

Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események
December 4., 11., 18. 19 óra Süttő – plébániaház Szállást keres a Szentcsalád
December 6., 13., 18. 16:30 Piszkei templom
December 7., 14., 20. 18:45 Szent István templom
December 08., péntek 17 óra Süttő – plébániaház Szent Lipót Est:

Dr. Radó Gábor gondolatébresztő beszámolója

December  16., szombat 10 óra Tokod – plébániaház Regionális ministráns találkozó

Köszönettel vettük a testvérek egész éves támogatását. Szeretettel kérjük, hogy akik még nem tették meg, rendezzék plébániai önkéntes megajánlásukat az ismert helyeken, illetve, akiknek ez alkalmasabb, utalással. A plébániák számlaszáma:

Süttői Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045335             Piszkei Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045328

A hivatalos név és a számlaszám helyett elegendő megadni egy „másodlagos azonosítót”. Eszerint

a Süttői Plébánia számára az »19888585«,     a Piszkei Plébánia részére az »19888619«

azonosítót megadva is eljuttathatjuk adományunkat, önkéntes megajánlásunkat.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest |||   https://www.facebook.com/splplebaniak/