Tag Archive for: tűzifa támogatás

Nem lesz ügyfélfogadás július 3-án!

Figyelem!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és az Ügyfeleket, hogy
2024. július 3. szerdán az ügyfélfogadás szünetel!
Szíves megértésüket kérjük.
Köszönettel:
Lábatlani Polgármesteri Hivatal
szoc-tuzifa-2024

Felhívás tűzifa támogatásra

Tisztelt Lakosság!

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi rendezéséről szóló 11/2021(IV.29.) számú önkormányzati rendeletének 7. §-a alapján kérelemre, évente egy alkalommal természetbeni ellátásként legfeljebb a szociális vetítési alap  – jelenleg 28500.-Ft/hó – két és félszereséig tűzifát biztosít az alábbi feltételek megléte esetén, amennyiben a lakhatáshoz kapcsolódó fűtési költség viselésére nem képes.

  • A támogatás a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló  évi III. törvény 3. §-ában meghatározott személyekre terjed ki.
  • A lakhatáshoz kapcsolódó fűtési költség viselésére nem képes és hivatkozott rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel, mely szerint
  • családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap mindenkori legkisebb összegének 230 %-át 65550.-Ft-ot
  • egyedülálló személy esetében a 450 %-át 128.250.-Ft-ot.
  • Amennyiben a családjában a munkaviszonnyal nem rendelkező aktív korú személyt az állami foglalkoztatási szerv a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy hónappal álláskeresőként nyilvántartásba vette és a foglalkoztatási szervvel történő együttműködését igazolja.

A kérelmek benyújtásának határideje: 2024. június 30.

A tűzifa kiszállítása a kérelmek elbírálását követően, a fűtési szezon előtt, legkésőbb október 15-ig történik meg.

Kérelmek benyújtásával kapcsolatos tájékoztatást, valamint a kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványt – ügyfélfogadási napokon: hétfőn, szerdán és pénteken – Lábatlan Város Polgármesteri Hivatalában (2541 Lábatlan, József A. út 60.), valamint a 33/400-216 telefonszámon Haraszti Krisztinától kaphatnak.

A kérelmekhez mellékelni kell Önre és családtagjaira vonatkozóan a munkáltató által kiállított jövedelemigazolást a kérelem benyújtását megelőző hóra, Nyugdíjbiztosító Igazgatóság értesítését a tárgyévi nyugdíjakra vonatkozóan, egyéb rendszeres pénzellátás esetén a folyósító szerv határozatát, igazolását és kifizetést igazoló postai szelvényt vagy bankszámlakivonatot a kérelem benyújtását megelőző hóra vonatkozóan.

Amennyiben kérelmező vagy családtagja elvált, a házasság felbontására és gyermektartásdíjra vonatkozó jogerős bírósági végzést, 16. életévét betöltött gyermek esetén iskolalátogatási igazolást.

Munkanélküliség esetén az állami foglalkoztatási szerv igazolását a regisztrációról és együttműködésről.

Lábatlan, 2024. május 28.

Teller Péter

polgármester