Tag Archive for: választás

Helyi választás 2024. Lábatlan

Általános tájékoztató jelölteknek

2024. évi helyi önkormányzati választás Lábatlanon

 

A Köztársasági elnök az Európai Parlament tagjai 2024. évi választása időpontjának, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásának időpontját 2024. június 9-re tűzte ki. 

Az alábbiakban röviden összefoglalom a jelölteknek szóló legfontosabb információkat. 

 

Lábatlanon a települési önkormányzat képviselő-testületének megválasztható tagjainak száma 8 fő. 

Az egyéni jelölt, illetve a polgármester jelölt állítás feltétele Lábatlanon

  • egyéni listás (képviselő) jelölt esetén 41 db ajánlás,
  • polgármester jelölt esetén 122 db ajánlás.

 

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Ajánlóívet igényelni a Helyi Választási Irodától (HVI – 2541 Lábatlan, József A. u. 60.)  az A4 jelű formanyomtatványon személyesen, vagy postai úton, vagy kézbesítési meghatalmazott útján. 

 

Az ajánlóíveket a HVI adja 2024. április 20-tól, majd ezt követően munkanapokon hivatali munkaidőben.  2024. április 20-án a HVI 8-16 óra között ügyeletet tart. 

 

Az ajánlóívről nem lehet – még kitöltetlen állapotban sem – másolatot készíteni, minden ajánlóív egyedi sorszámmal került előállításra. 

Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét (csak település, közterület, házszám), továbbá az ajánló választópolgárnak ajánlását saját kezűleg alá kell írnia. 

 

Az átjelentkezett választópolgár a tartózkodási helye szerinti jelöltet ajánlhat. 

A választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza. 

 

A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a HVI-nek legkésőbb a jelölt bejelentésére nyitva álló határidő utolsó napján május 6-án 16 óráig

E kötelezettség elmulasztása esetén a Helyi Választási Bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint.

 

Az ajánlásokat a HVI ellenőrzi, majd megfelelő számú ajánlás esetén a Helyi Választási Bizottság a benyújtástól számított 4 napon belül a jelöltet nyilvántartásba veszi. 

 

További információ a valasztas.hu illetve a labatlan.hu oldalakon. 

 

Helyi Választási Iroda vezetője

Lábatlan

 

Igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalban

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot és az Ügyfeleket, hogy Lábatlan Város Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről szóló Korm. rendelet alapján Lábatlan Város Polgármesteri Hivatalában

2023. december 21. – dec. 29. között
IGAZGATÁSI SZÜNETET rendelt el.

Az igazgatási szünetet követő első ügyfélfogadási időpont: 2024. jan. 03. (szerda) 8.00-16.00 óra.

 

Kiss Gábor

jegyző

Szünetel az ügyfélfogadás. Szerdán csak délig lehet ügyet intézni.

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Lábatlani Polgármesteri Hivatalban 2023. december 13-án (szerdán) 12 óráig lesz ügyfélfogadás.

Ügyintézésre ezt követően 2023. december 15-én (pénteken) 8 órától van lehetőség.

Szükség esetén információt a 33 517-500 számon kérhet.

Kiss Gábor s.k.

jegyző

valasztas

Országgyűlési választás 2022

Tisztelt Választópolgár!

 

A 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választásán az országgyűlés 199 képviselőjének megválasztására kerül sor. A képviselők közül 106 fő egyéni választókerületben, míg 93 képviselő országos listáról szerez  mandátumot. Ugyanezen a napon négy kérdésben országos népszavazásra is sor kerül.

 

A választásokkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

Átjelentkezéssel történő szavazás:

Abban az esetben, ha a szavazás napján Magyarországon, de nem az állandó lakcíme szerinti településen tartózkodik lehetőség van átjelentkezésre. Átjelentkezni bármelyik magyarországi településre lehet.

Ehhez papír alapon, postai úton vagy személyesen kell benyújtania kérelmét az állandó lakóhelye szerinti Választási Iroda címére, illetve lehetőség van a kérelem online történő benyújtására is a www.valasztas.hu honlapon keresztül. Az online benyújtott kérelem automatikusan az illetékes választási irodához érkezik, Önnek további teendője nincs.

 

A kérelem benyújtásán kívül további dokumentumok megküldése sem postai, sem elektronikus úton nem szükséges.

 

A kérelem benyújtásának határideje: 2022. március 25. 16:00 óra.

 

A kérelemben feltüntetett személyes adatoknak meg kell egyeznie az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a választási iroda a kérelmet elutasítja.

 

A kérelem mindkét választásra (országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás) vonatkozik, nem szükséges külön-külön kérelmet benyújtani.

 

Átjelentkezéssel történő szavazás esetén is Ön a lakóhelye szerinti jelöltekre adhatja le szavazatát.

 

Külképviseleten történő szavazás:

Amennyiben Ön magyarországi bejelentett állandó lakcímmel rendelkezik és a szavazás napján külföldön tartózkodik, lehetősége van arra, hogy valamelyik külképviseleten (nagykövetségen vagy konzulátuson) adja le szavazatát.

 

Ehhez papír alapon, postai úton vagy személyesen kell benyújtania kérelmét az állandó lakóhelye szerinti választási iroda címére, illetve lehetőség van a kérelem online történő benyújtására is a www.valasztas.hu honlapon keresztül. Az online benyújtott kérelem automatikusan az illetékes választási irodához érkezik, Önnek további teendője nincs.

 

A kérelem benyújtásán kívül további dokumentumok megküldése sem postai, sem elektronikus úton nem szükséges.

 

A kérelem benyújtására 2022. március 25 -én 16:00 óráig van lehetőség.

 

A kérelemben feltüntetett személyes adatoknak meg kell egyeznie az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a választási iroda a kérelmet elutasítja.

 

A kérelem mindkét választásra (országgyűlési képviselő választás és országos népszavazás) vonatkozik, nem szükséges külön-külön kérelmet benyújtani.

 

Mozgóurnával történő szavazás:

A szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága (illetve fogvatartása)  miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. A törvény kizárólag a fenti esetekben engedi meg a mozgóurna igénybevételét, más indokokra tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság) nem vehető igénybe.

 

A mozgóurna iránti kérelem benyújtásának határideje:

A mozgóurna iránti kérelemnek

– a Helyi Választási Iroda (Lábatlan, József A. u. 60.),

-levélben 2022. március 30-án (szerda) 16,00 óráig

-személyesen 2022. április 1-jén (péntek) 16,00 óráig

-online ( www.valasztas.hu ) ügyfélkapus azonosítás nélkül: 2022. március 30-án (szerda) 16,00 óráig vagy ügyfélkapun keresztül: 2022. április 3-án (vasárnap) 12,00 óráig

– írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés 2022. április 1-jén (péntek) 16,00 óráig

(A kérelmet a meghatalmazott írja alá, és ahhoz csatolni szükséges a választópolgár közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazását is.)

– írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐ (hozzátartozó vagy egyéb személy) útján 2022. március 30. (szerda) 16,00 óráig

– a szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel a szavazás napján, 2022. április 3-án (vasárnap) legkésőbb 12,00 óráig

 

kell megérkeznie.

 

Ha

– Ön olyan címre kér mozgóurnát, amely nem abban a szavazókörben található, amelynek névjegyzékében szerepel, illetve

– az átjelentkező választópolgár olyan címre kér mozgóurnát, amely nem azon a településen található, amelynek névjegyzékében szerepel,

a kérelmét egyben átjelentkezésre irányuló kérelemnek is kell tekinteni.

 

A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi a választópolgárt lakóhelyén vagy az általa megadott más címen, annak érdekében, hogy szavazatát a mozgóurnába dobja be. Amennyiben mozgóurnát kért, a szavazókörben személyesen nem szavazhat

 

További információ:

 

Választással kapcsolatos további kérdések esetén munkatársaimmal készséggel állunk rendelkezésre telefonon a 33-517-500-as telefonszámon, e-mailben a polghiv@labatlan.hu címen, valamint személyesen a Polgármesteri Hivatalban, Lábatlan, József A. u. 60. szám alatt.

 

Kiss Gábor

Helyi Választási Iroda vezetője