Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Lábatlan Város településrendezési eszközeit (két részterület) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 42. §-a szerinti tárgyalásos eljárás keretében módosította.
A módosításokat Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 136/2021. (XII. 14.) számú határozattal (Településszerkezeti Terv,) és a 25/2021. (XII.15.) önkormányzati rendelettel (Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv) jóváhagyta.