Pályázatot hirdet a Lábatlani Polgármesteri HIvatal

A Lábatlani Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet a Munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében

„Városgazda-karbantartó”

munkakör betöltésére

 A jogviszony időtartama: Határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés elsődleges helye: Lábatlan Város közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az irányítása alá tartozó közterület-fenntartó, karbantartó dolgozók és közfoglalkoztatottak munkájának szervezése, ellenőrzése.

Lábatlan Város Önkormányzata tulajdonában álló zöldfelületek, árkok karbantartási, fenntartási munkáinak elvégzése, azok koordinálása.

Lábatlan Város Önkormányzata tulajdonában lévő műszaki vagyontárgyak (épület, járda, játszótér, műtárgy, gépek, berendezések), önkormányzati bérlakások és az általános intézményi karbantartási feladatainak elvégzése.

Munkanapló és leltár vezetése, negyedévente beszámolási kötelezettség a munkáltató felé.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései, valamint a munkáltatóval történő megegyezés az irányadó.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • Egészségügyi alkalmasság
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Felhasználói szintű számítógépes ismeret (word, excel)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló munkaterületen szerzett tapasztalat
 • Személyes kompetenciák: együttműködés, csapatmunka, cél-és feladatorientáltság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes önéletrajz,
 • végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • vezetői engedély(ek) másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megigénylését igazoló dokumentum,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A jogviszony 3 hónapos próbaidő letöltése után válik véglegessé.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.15-ig
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a 06 33 517-500-as telefonszámon adunk.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton a pályázatnak Lábatlan Város Önkormányzatának címére történő megküldésével (2541 Lábatlan, József A. u. 60.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Városgazda”.
 • Személyesen időpont egyeztetést követően Lábatlan Város Önkormányzat Titkárságán (2541 Lábatlan, József A. u. 60.)

 A pályázat elbírálása, határideje: 2023.07.03.

A pályázókat a város vezetése meghallgatásra hívja be, melynek végeztével kerül kiválasztásra a nyertes pályázó. A pályázat eredményéről tájékoztatást küldünk.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Lábatlan Város Önkormányzatának honlapja www.labatlan.hu

 

Letöltöm a hirdetést!