Nyilvános versenyeztetés

Lábatlan Város Önkormányzata az alábbi ingatlant kínálja nyilvános versenyeztetés keretében egyfordulós értékesítésre

 

A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:

Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörgyakorlója (2541 Lábatlan, József A. u. 60.)

A hasznosítható vagyontárgy megnevezése:

2541 Lábatlan, 1471/3 hrsz-ú, 5 ha 5498 m2 területű ingatlanból kiszabályozott 6000 m2 nagyságú terület.

 

A hasznosítás módja:

Ipari, kereskedelmi célú hasznosítás. Részletes információ beszerzésének lehetősége: Lábatlani Polgármesteri Hivatal műszaki iroda

A pályázatok benyújtása:

Lábatlani Polgármesteri Hivatal (2541 Lábatlan, József A. u. 60.) zárt borítékban, egy példányban

 1. A pályázat tárgya:

Lábatlan Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló Lábatlan belterületi 1471/3. hrsz-ú ingatlanból kiszabályozott 6000 m2 nagyságú terület nyilvános versenyeztetési eljárás keretében történő értékesítése.

 1. A pályázat célja, jellege:

Nyilvános versenyeztetés útján történő értékesítés a 1471/3. hrsz-ú ingatlan megosztását követően kialakított 6000 m2 ingatlan értékesítése céljából. Több azonos vételi ajánlat esetén versenytárgyalásra kerül sor. Az ingatlanmegosztás költségei a vevőt terhelik.

 1. Az ingatlan műszaki adatai és jellemzői:

Az ingatlan adatai:

Értékesíteni kívánt terület: 6000 m2 a Lábatlan, 1471/3. hrsz-ú megosztását követően.

Felépítmény alapterülete: –

Közművek: –

 1. Az ingatlan jelenlegi állapotában per- és tehermentes.

Az ingatlan értékesítése esetén a tulajdonos önkormányzat a vételár teljes megfizetéséig az ingatlanhoz kapcsolódó tulajdonjogát fenntartja.

Tájékoztatjuk továbbá a pályázókat, hogy a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a Magyar Államnak a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő útján elővásárlási joga van az ingatlanra vonatkozóan.

 1. A vagyontárgy megtekinthetőségének biztosítása:

Az ingatlannal kapcsolatban érdeklődni a +36 33 517 500 telefonszámon munkanapokon 8h-16h között lehet 2023. április 20. 12 óráig.

 1. Az ingatlan értékesítés ára:

A legmagasabb ajánlatot benyújtó ajánlattevő részére.

 1. A pályázaton való részvétel feltételei:

A nyertes ajánlattevő a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó. A pályázat értékelésénél mérlegelésre kerül a beruházásnak a városfejlesztési elképzelésekkel való illeszkedése, továbbá minden olyan szempont, amelyet a pályázó pályázatában az ajánlatkérő tudomására hoz és településrendezési vagy településfejlesztési szempontból releváns.

Az elbírálás során a beérkezett pályázatok szempontjai egymással kerülnek összehasonlításra és az összességében legkedvezőbb ajánlatok közül kerülnek a képviselő-testületi hatáskör gyakorlója elé előterjesztésre.

 1. A szerződéskötés feltételei:

Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskört gyakorló szerve dönt a nyertes pályázatról és fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek minősíti.

A vételárat az adásvételi szerződés aláírását követően, az MNV Zrt. elővásárlásról szóló nemleges jognyilatkozata után kell megfizetni.

Az adásvételi szerződés megkötése több érvényes pályázat esetén a versenytárgyalástól számított 90 napon belül esedékes.

 1. A pályázat tartalmára vonatkozó előírások:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó nevét és címét,
 • a vételár ajánlatot és a fizetési feltételeket,
 • a tervezett tevékenység (hasznosítás) részletes leírását,
 • az esetleges referenciákat.
 1. A pályázat benyújtásának helye és határideje:

Legkésőbb 2023. április 20-án (csütörtök) 10 óráig benyújtható személyesen vagy postai úton a Lábatlani Polgármesteri Hivatalnál (2541 Lábatlan, József A. u. 60.)

Zárt borítékban, eredeti példányban.

 1. Ajánlatok bontásának helye, ideje:

A pályázatok bontására Lábatlan Város Önkormányzata emeleti Tárgyalójában kerül sor 2023. április 20-án 12 órakor.

 1. Az eredményhirdetés módja, helye, ideje:

A pályázatok elbírálására és az eredményhirdetésre Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskör gyakorlója eljárása során kerül sor.

Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást –érvényes ajánlat esetén is- eredménytelennek nyilvánítsa.

 1. Az esetleges pályázati versenytárgyalás helye:

Az esetleges versenytárgyalás helyéről és idejéről az ajánlatok bontását követően kapnak tájékoztatást az ajánlattevők.

 1. Közzététel:

A pályázati felhívás a www.labatlan.hu oldalon kerül közzétételre.

 1. Egyéb információk:

A pályázattal kapcsolatosan további információt a megbízott műszaki irodavezető nyújt a +36 33 517-500 telefonszámon.

 

 

Teller Péter, polgármester