Képviselő-testületi ülés MEGHÍVÓ – 2022. június 28.

M E G H Í V Ó

Lábatlan Város Képviselő-testületének soron következő ülésére

Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-a értelmében

2022. június 28. napjára (kedd) 15.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme (2541 Lábatlan, József A. út 60.)

Az ülés napirendje:

1.) Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Teller Péter polgármester

2.) A 2022. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Teller Péter polgármester

3.) A gyermekétkeztetési és egyéb térítési díjak megállapításáról szóló 18/2017. (XI.29.) ÖR módosítása
Előadó: Teller Péter polgármester

4.) Közterület-felügyelet létrehozása
Előadó: Teller Péter polgármester

5.) A Kuckó Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Teller Péter polgármester

6.) ÉDV Zrt. beszámolója tevékenységéről
Előadó: ÉDV Zrt. képviselője

7.) Az Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi beszámolója
Előadó: Teller Péter polgármester

8.) Hulladékgazdálkodási közszolgálati szerződés módosítás
Előadó: Vertikál Zrt. képviselője

9.) A lábatlani 485/15. és 485/1. hrsz-ú ingatlanok telekalakítása és cseréje
Előadó: Teller Péter polgármester

10.) Közvilágítás korszerűsítés
Előadó: Teller Péter polgármester

11.) A lábatlani 662. hrsz-ú ingatlanra szolgalmi jog alapítása
Előadó: Teller Péter polgármester

12.) Beszámoló a polgármester I. félévi tevékenységéről (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Teller Péter polgármester

13.) Egyebek

Lábatlan, 2022. június 24.

Teller Péter sk.
polgármester