Katolikus híradás 2022. szeptember 11.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., szeptember 11., Évközi XXIV. vasárnap

*** Imádkozzunk többek között a megváltás titkának felismeréséért, a gyermekükért aggódó, gyermekeiket sirató édesanyákért, fogyatékkal élő embertársainkért, amint ez az emléknapok naptárából kiderül; a föld terméséért és az éhezőkért, valamint a név-, születésnapjuk­at, há­zassági évfordu­lójukat ün­neplőkért! ***

***  Veni Sancte A Szentlélek segítségét kérjük a hitoktatáshoz és az oktató-nevelő munkához a mai Szentmiséken. Az első szentáldozásra, illetve a bérmálásra való felkészítő foglalkozásokat szeptember végén kezdjük azokkal, akik addig jelentkeznek. A plébániai foglalkozások folytatódnak. Szükséges a hitismeretek gyarapítása, átgondolása a felnőtt testvérek számára is. A ko­rábbi rendnek megfelelően a hónap 2. és 4. hétfői napján Süttőn, míg a hónap 2. és 4. pén­teki napján Piszkén várom a testvéreket Fehi-Bórá-ra, azaz Felnőtthittan – Biblia órá­ra. ***

***   Megújulás – bűnbánat A nyár sok szépsége mellett meg kell tisztulnunk az elmúlt hóna­pok bűneitől is, különösen mulasztásainktól, például, amikor nem találtuk idejét az imádságnak, a vasárnapi és Nagyboldogasszony napi Szentmisének, türelmetlenek voltunk, és megannyi módon bántottuk meg Istent és embertársainkat. Nézzünk bele a lelki tükrök valamelyikébe, és végezzük el Szentgyónásunkat, a gyerekeknek is jó példát adva!  A mi példánk nélkül nehezen értik meg ennek fontosságát, jellemformáló, hitet erősítő jelentőségét. A Szentségektől való távolmaradás mindig magában hordozza a hit gyengülésének, Istentől és a közösségtől való eltávolodásnak a veszélyét. ***

*** Szeptember 14-én, szerdán, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén – csatlakozva az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) kezdeményezéséhez – a közös európai imanap keretében a süttői templomban rövid csendes szentségimádás lesz a Szentmise után. ***

***  Két közelgő eseményre hívom fel a figyelmüket.  Két hét múlva, szeptember 23 – án Süttőn, szeptember 25-én pedig Piszkén az Ars Sacra hét keretében csodálkozhatunk rá a szakrális művészet erejére. Süttőn a Hársfa dalkör és  Benkő Péter színművész, míg Piszkén az Ars Musica – Esztergom kórusa és Zsuffa Tünde írónő lesz a vendégünk. Az ő regényét vehetjük kezünkbe és olvashatjuk a hátul elhelyezett könyvet kölcsönözve. Ezen alkalmakra a közösségünktől távolabb álló ismerőseinket is hívhatjuk.  Részleteket majd a plakátokon olvashatunk. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

12. Hétfő Szűz Mária Szent Neve |||Sztrókay Pál szn. – 1899 – A mérnökökért
13. Kedd Aranyszájú Szent János  – Püspökeinkért, helytállásukért
14. Szerda A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe – A megváltás titkának felismeréséért
15. Csütörtök Fájdalmas Szűz Anya  – gyermekükért aggódó, gyermekeiket sirató édesanyákért
16. Péntek Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök, vértanúk

Szent-Györgyi Albert szn. .– 1893

17. Szombat Bellarmin Szent Róbert püspök, egyháztanító ||| Puskás Tivadar szn. – 1844
18. Vasárnap A Rokkantak napja

 

A 37. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő – Bikol!!! 12. Hétfő 18 óra Bikol – Szentmise előtte
Piszke 13. Kedd 8 óra Szentmise
Süttő 14. Szerda 8 óra Szentmise
Lábatlan 15. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
Piszke 16. Péntek 18 óra Szentmise előtte
19 óra Fehi-Bóra
Süttő 17. Szombat 16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise
Süttő 18. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Mezei Margit és +Tóth István
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Lábatlani VÁROSI NAPOK 2022.

Városi Napok – Lábatlan 2022

Szeptember 16.

Helyszín: Gerenday Ház és kert

16 óra         Kiállításmegnyitó az Arany János Alapfokú Művészeti Iskola kézműves és kerámia alkotásaiból

16.30 óra    Borsétány a lábatlani borászok kínálatával

17 óra         Lúdas Matyi – az Arany János Alapfokú Művészeti Iskola drámaszakos tanulóinak előadása

17.30 óra    Napfény Mazsorett csoport bemutatója

18 óra         Áldás Együttes népzenei műsora a borsétányon

19 óra         Tűzkerék koncert

 

Szeptember 17.

9 óra          Zenés ébresztő a Mányi Fúvószenekar közreműködésével

Helyszín: Sportpálya

10 óra          Városi kispályás felnőtt labdarúgó kupa

Helyszín: Duna-part

10 óra         Kajak-kenu verseny a Lábatlani Sirályok Sportegyesület szervezésében

10 óra         XX. Lábatlani Duna-parti Főzőverseny (eredményhirdetés 14 órakor) zsűri elnöke: Sági Szilárd ’gasztrokibic’

A jelentkezési lap leadható (a városi ill. a Gerenday honlapról is letölthető, valamint a Gerenday Facebook oldaláról):

e-mailben: labatlan.telehaz@gmail.com

személyesen: a Gerenday Közösségi Házban

Helyszín: Gerenday Ház és Kert

12 óra          Játszóház, kézműves foglalkozás, légvárak

14 – 17 óra Városnézés kisvonattal

14 óra          Elite Dance School tánccsoport bemutatója

15 óra         ’Egyszervolt Mesezenekar’ koncertje

16 óra          Lábatlani Senior Táncsoport bemutatója

16 óra          Kerekítő Boda Marcsival

16.30 óra    Érsekújvári Operett Quintet műsora

17.30 óra    Thara Tánciskola hastáncbemutatója

19 óra          Ivan & the Parazol koncert

20.30 óra    Retro disco – Arató video disco

 

Szeptember 18.

Helyszín: Kikötő

14 – 17 óra ’Kultúrhajó’ a Dunán

(Lábatlani panoráma 50 percben.

Hajó indulás: 14 óra, 15 óra és 16 órakor a lábatlani kikötőből 150 fős hajóval.

Jegyek kizárólag elővételben válthatók 2022. szeptember 5. hétfőtől a Lábatlani Polgármesteri Hivatal portáján. (Lábatlan, József A. u. 60.)

Árak: 14 éves korig 500 Ft, 14 éves kor felett 1000 Ft.

Érdeklődni hétfőtől Adolf Évánál a 30-935-3738-as telefonszámon lehet!)

 

Helyszín: Duna Színpad

15 óra          Bab Társulat „Három kívánság” című meseelőadása

17 óra         Majsai Gábor és zenekara koncert

19 óra         CHARLIE koncert

Katolikus híradás 2022. szeptember 04.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., szeptember 04., Évközi XXIII. vasárnap

*** Imádkozzunk többek között Az élet peremére szorultakért, és a rajtuk segítőkért, erdőmérnökökért, az írni-olvasni tudás elterjedéséért, amint ez az emléknapok naptárából kiderül; a föld terméséért és az éhezőkért, valamint a név-, születésnapjuk­at, há­zassági évfordu­lójukat ün­neplőkért! A Szentatya és a testvérek imaszándékait külön lapon olvashatjuk. ***

*** Tizenkét esztendeje hívtam a testvéreket közös imádságra ekképp: Minden munkálkodásunk alapja az imádság. A plébániai munka sem le­het meg imaháttér nélkül, ezért bizalommal kérem a testvéreket, családokat, hogy csatlakozzanak a Nagy Szent Gergely imaszövetség­hez. Egy rövid, napi imádsá­gon túl évi egy alkalommal kilenced vég­zése (…) az, amivel segít­hetjük közös munkánkat, az evangélium szavakon túl, éle­tünkkel való hirdetését testvéreink körében.

Kérem tehát a testvéreket, hogy a kifüggesztett lapot tanulmányozva ellenőrizzük, mikor kerül ránk a sor a kilenced végzésében. Ha változásról tudunk, például nem tudjuk tovább vállalni az imádságot, vagy másról tudjuk, hogy akadályoztatva van, jelezzük. Az új jelentkezőket pedig nagy örömmel fogadjuk! ***

***  Veni Sancte A Szentlélek segítségét kérjük a hitoktatáshoz és az oktató-nevelő munkához szeptember 11-én, a jövő vasárnapi Szentmiséken. Ez alkalommal veszik át a megbízást hitoktatóink ez esztendőre, és kerül sor a gyerekek tanszereinek megáldására is. ***

*** Készület a szentségek vételére Az első szentáldozásra, illetve a bérmálásra való felkészítő foglalkozásokat szeptember végén kezdjük azokkal, akik addig jelentkeznek. ***

*** A plébániai foglalkozások folytatódnak. Szükséges a hitismeretek gyarapítása, átgondolása a felnőtt testvérek számára is. A ko­rábbi rendnek megfelelően a hónap 2. és 4. hétfői napján Süttőn, míg a hónap 2. és 4. pén­teki napján Piszkén várom a testvéreket Fehi-Bórá-ra, azaz Felnőtthittan – Biblia órá­ra. ***

*** A rászorulók beiskolázását segítjük országos szinten, ha a Katolikus Karitász adomány-vonalát – 1356 – hívjuk. Helyi szinten a karitászcsoport munkatársai nyújtanak szerény segítséget. Munkájukat a Szent Antal perselybe helyezett adománnyal segíthetjük. ***

***   Megújulás – bűnbánat A nyár sok szépsége mellett meg kell tisztulnunk az elmúlt hóna­pok bűneitől is, különösen mulasztásainktól, például, amikor nem találtuk idejét az imádságnak, a vasárnapi és Nagyboldogasszony napi Szentmisének, türelmetlenek voltunk, és megannyi módon bántottuk meg Istent és embertársainkat. Nézzünk bele a lelki tükrök valamelyikébe, és végezzük el Szentgyónásunkat, a gyerekeknek is jó példát adva!  A mi példánk nélkül nehezen értik meg ennek fontosságát, jellemformáló, hitet erősítő jelentőségét. A Szentségektől való távolmaradás mindig magában hordozza a hit gyengülésének, Istentől és a közösségtől való eltávolodásnak a veszélyét. ***

***  Két közelgő eseményre hívom fel a figyelmüket.

Három hét múlva, szeptember 23 – án Süttőn, szeptember 25-én pedig Piszkén az Ars Sacra hét keretében csodálkozhatunk rá a szakrális művészet erejére. Süttőn a Hársfa dalkör és  Benkő Péter színművész, míg Piszkén az Ars Musica – Esztergom kórusa és Zsuffa Tünde írónő lesz a vendégünk. Az ő regényét vehetjük kezünkbe és olvashatjuk a hátul elhelyezett könyvet kölcsönözve. Ezen alkalmakra a közösségünktől távolabb álló ismerőseinket is hívhatjuk.  Részleteket majd a plakátokon olvashatunk. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

05. Hétfő Calcuttai Szent Teréz –  Az élet peremére szorultakért, és a rajtuk segítőkért

Krippel Móric(1867–1945) erdőmérnök, egyetemi tanár, szakíró. Az Erdészeti Zsebnaptár szerkesztője,

06. Kedd Hutyra Ferenc (1860–1934) állatorvos, iskolateremtő tudós
07. Szerda Szent Márk, István és Menyhért áldozópap, kassai vértanúk
08. Csütörtök Szűz Mária születése (Kisboldogasszony)

Az írni-olvasni tudás nemzetközi napja ||| A büntetés-végrehajtás napja

09. Péntek Claver Szent Péter áldozópap,
10. Szombat Telegdi-Róth Alajos (1841–1928): geológus, a földtani térképezés szakértője. Je­lentős eredményeket ért el a magyarországi kőolaj- és kőszénkutatás terén:
11. Vasárnap
Perboyre Szent János Gábor, áldozópap és vértanú +1840

 

A 36. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 05. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
Piszke 06. Kedd 8 óra Szentmise
Süttő 07. Szerda 8 óra Szentmise
Lábatlan 08. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
Piszke 09. Péntek 18 óra Szentmise előtte
19 óra Fehi-Bóra
Süttő 10. Szombat 16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise: Az Eipl és a Gazdag család +Tagjai
Süttő 11. Vasárnap 8 óra Szentmise: Az Áprily és a Róth család élő és +Tagjai
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Imaszándékok 2022., szeptember hónapban

A halálbüntetés eltörléséért –  Imádkozzunk, hogy a halálbüntetés, amely sérti az ember méltóságát, szűnjön meg a világ minden országában.

A hónapra jelzett új szándékok (Lábatlan):

P Mné E.: – Azért, hogy a Krisztus papjai által áldozatosan hirdetett evangéliumot a hívők és a népek be tudják fogadni a szívükbe, és ezáltal megerősödjenek lelkileg! – Azért, hogy  Kisboldogasszony ünnepe adjon vigasztalást a betegeknek, a szomorúaknak, a magányosan élőknek, a családoknak pedig a kegyelmet, hogy jobban összetartsanak. A gyermekeket nevelő szülőknek és örökbefogadó szülőknek lelki megerősítést. (Teljes felelősséggel neveljék a rájuk bízottakat, védve őket a rossz példától, káros hatásoktól.) – Azért, hogy a Plébánia Képviselő Testülete, a tisztségviselők a többi hívek között legyen mindig segítő, jó és őszinte, erős hitű kapcsolat! – A világ békéjéért! – Családjaink, unokáink egészségéért! – Minden területen való becsületes munka végzésért!

B.I.:  Szölőmunkásokért. – Kispapokért. – Tanulókért. – Hitoktatókert. – Tanárokért. – Plébániáink betegeiért.

Plébános imaszándékai: Világi apostolokért.

Saját szándékaim: ……

Filmvetítés SZEPTEMBER 7-ÉN a Duna Színpadon! – SODRÁSBAN!

2022. szeptember 7. (szerda) 19.30 órától filmvetítés a lábatlani Duna parton.
A SODRÁSBAN alapfilm, a szó legnemesebb értelmében. 1963-ban készült, Gaál István forgatókönyvével és rendezésében. A magyar filmtörténeti ’új hullám’ nyitó darabja.
A főszerepekben pedig olyan magyar színészlegendák láthatók, mint Kozák András, Moór Mariann, Drahota Andrea… 1964-ben elnyerte a Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztivál fődíját! INGYENES vetítés minden korosztálynak, akik szeretik felidézni a magyar filmtörténet mérföldköveit, és szívesen töltenek egy estét színészlegendáink ‘társaságában’!
A filmet pedig intézményünk névadója, Gerenday Antal szépunokája, Lukácsy György filmkritikus ajánlja majd a közönségnek!
Helyszín: Lábatlani Duna Színpad, Vasút utca 6.

A kultúra házhoz jön – operett est a Cemetgyári lakótelepen!

2022. szeptember 11-én (vasárnap) 17 óra „Operett utazás – Utazó Operett”

Az előadásban a műfaj legismertebb slágerei csendülnek fel a WestEnd Színház

művészeinek előadásában.

Fellépnek: Simon Boglárka és Jenei Gábor valamint a tánckar.

Helyszín: Lábatlan, Cementgyári lakótelep, ‘nagyjátszótér’

Katolikus híradás 2022. augusztus 28.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., augusztus 28., Évközi XXII. vasárnap

*** Imádkozzunk többek között Hazánk fennmaradásáért, igazságos világbékéért,  vasutasokért, amint ez az emléknapok naptárából kiderül, a föld terméséért és az éhezőkért, valamint a név-, születésnapjuk­at, há­zassági évfordu­lójukat ün­neplőkért! Várom a testvérek imaszándékait.

*** Tanácskozásra hívom a testületek tagjait és a munkatársakat augusztus 29-én, hétfőn Süttőn, szeptember 3-án, szombaton Piszkén, 19 órakor. ***

***  Ne feledjük, a szegényebb gyerekek iskolakezdését a katolikus karitászon keresztül is támogathatjuk a 1356-os adományvonalon keresztül.

Ha a helyieken közvetlenül is kívánunk segíteni, akkor a helyi karitászcsoportnak juttassuk el erre szánt adományainkat. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

29. Hétfő Keresztelő Szent János vértanúsága – üldözött keresztényekért, igazságért szenvedőkért

A Mohácsi vész emlékezete –  1526 – Hazánk fennmaradásáért

30. Kedd Szenczi Molnár Albert szn. – 1574 – irodalmunk megbecsüléséért
31. Szerda Az Esztergomi-Főszékesegyház felszentelése

Érdi Krausz György szn. – 1899– térképészekért

01. Csütörtök A II. vh. Kitörésének emléknapja – igazságos világbékéért

A Pest-Szolnok vasútvonal megnyitása – 1847 – vasutasokért

02. Péntek  Haltenberger Mihály szn. 1888.,  – geográfus
03. Szombat  Nagy Szent Gergely pápa, egyháztanító – diákokért
04. Vasárnap Szent Rozália

 

A 35. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 29. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
19 óra Testületi tanácskozás
Piszke 30. Kedd 8 óra Szentmise
Süttő 31. Szerda Nem lesz Szentmise
Lábatlan 01. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
Piszke 02. Péntek 18 óra Szentmise
Süttő 03. Szombat 16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise: +Deák Gyuláné – Erzsébet ob.
Piszke 19 óra Testületi tanácskozás
Süttő 04. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Prettner Ernő és +Szülei
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

A kultúra házhoz jön – musical est a Piszkei lakótelepen!

2022. szeptember 4. (vasárnap) 17 óra ’Szerelmes musicalek a musical szerelmeseinek’

Az előadásban ismert magyar és nemzetközi musicalek slágerei csendülnek fel a WestEnd Színház

művészeinek előadásában.

Fellépnek: Békefi Viktória, Szomor György, Lenhardt Mária, Hollósi Simon,

Szűcs Lili, Szegedi Renáta, Borsos Laura, Maszlavér Dániel

Helyszín: Lábatlan, Piszkei ltp. 9. épület feletti terület (mobil színpad)

Katolikus híradás 2022. augusztus 21.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., augusztus 21., Évközi XXI. vasárnap

*** Imádkozzunk többek között Dél-Amerika népeiért, vezető embereinkért, egyházi iskoláinkért, amint ez az emléknapok naptárából kiderül, a föld terméséért és az éhezőkért, valamint a név-, születésnapjuk­at, há­zassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!

***   A nyári szabadságok, utazások idején az adott környékbeli Szentmisék rendjéről tájékozódjunk, például a https://miserend.hu oldalon. ***

*** Deák Gyuláné – Bözsi néni évtizedeken át volt a piszkei Plébániatemplom, majd a Szent István templom sekrestyése. A feltámadás hitében kedden kísérjük utolsó földi útjára. Imádkozzunk érte. ***

*** Tanácskozásra hívom a testületek tagjait és a munkatársakat augusztus 29-én, hétfőn Süttőn, szeptember 3-án, pénteken Piszkén, 19 órakor. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

22. Hétfő Boldogságos Szűz Mária királynő

Beke József szn.  – 1867 – hídépítő mérnökökért, munkásokért

23. Kedd Limai Szent Róza – Dél-Amerika népeiért

A rabszolga-kereskedelemről és annak eltörléséről való  megemlékezés napja – Korunk rabszolgaságának, rejtett formáinak felszámolásáért

24. Szerda Szent Bertalan apostol
25. Csütörtök Szent Lajos király – vezető embereinkért

Kalazanci Szt. József áp., rendalapító  – Egyházi iskoláinkért

26. Péntek Balogh Béla szn. – 1909 – hajóépítőkért
27. Szombat Szent Mónika özvegy |||  Lechner Ödön szn. 1845 – építészeinkért
28. Vasárnap Szt. Ágoston pp és egyháztanító

 

A 34. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Lábatlan 23. Kedd 15 óra Temetés: +Deák Gyuláné – Erzsébet
Lábatlan 27. Szombat 18 óra Szentmise: +Pataki János és +Családtagok
Süttő 28. Vasárnap 8 óra Szentmise : +Dr. Sághy Antal és

N: +Wendl Vilma

keresztelő:  Baranyai Hanna

Piszke ¾ 10 óra Szentmise

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

XX. Lábatlani DUNA-PARTI FŐZŐVERSENY

XX. Lábatlani DUNA-PARTI FŐZŐVERSENY

2022. szeptember 17. (szombat)

Idén a résztvevőknek KOLBÁSZT

kell használniuk a főzés során.

Vendég és a zsűri elnöke: Sági Szilárd ’gasztrokibic’

JELENTKEZÉS, HELYFOGLALÁS:

regisztrációs lap kitöltésével 2022. szeptember 12. (hétfő) 16 óráig

a Gerenday Közösségi Házban személyesen, vagy a

labatlan.telehaz@gmail.com  e-mail címen lehet.