20211114

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban – 2021. november 14. Évközi XXXIII. vasárnap

„Akkor majd meg­látjátok az Emberfi­át, amint eljön a fel­hőkön, hata­lommal és dicsőséggel. ” Mt 13,26/ (képforr­ás: ocarm.org)

Imádkozzunk  a termőföld megőrzéséért, az atom-tudomány békés felhasználásáért, az „Ifjú zenebarátok”-ért, valamint mindazon szándékokra, melyek az évfordulós naptárból következnek.

Nem feledkezünk meg a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem!

  *******************************************************************************************************

Készülvén Szent Lipót ünnepére, e héten csütörtökön Vitális Gábor SDB., apát-plébános atya harmadszor jön Süttőre, hogy az este 6 órai Szentmise keretében buzdítson minket Krisztus követésére. Szolgálatával Szentgyónásra is lesz alkalmunk.

**************************************************************************************************************

Búcsú a süttői templom búcsúját mához egy hétre, vasárnap 10 órakor ünnepeljük. Napra pontosan 242 esztendeje e napon szentelték e templomot.

A meghívott püspök atyát és a vendégeket szeretettel várjuk. Köszönetet mondunk Istennek az elvégzett munkálatokért, és köszöntjük a felújításban közreműködő mesterembereket, nemkülönben a felújítás idején serénykedő testvéreket is. E napon figyeljünk a megváltozott miserendre! 

**************************************************************************************************************

Lélekben kapcsolódunk a világméretű szentségimádáshoz. Bővebben a https://corpusdomini.iec2020.hu/#/  világhálós címen olvashatunk e kezdemé­nyezésről. Erre a Szent István templomban is lehetőség nyílik a szokott, szombati időpontban, azaz 17:15-kor.

**************************************************************************************************************

Gyűjtés Egy hónapja a missziók ügyét 27,200.- (Süttő), illetve 21,350.- (Piszke) és 11,150.- (Lábatlan) Forintal támogatták a testvérek, mely összegeket örömmel továbbítottunk.

Jövő vasárnap a Katolikus Szeretet Szolgálat javára gyűjtünk. E gyűjtés tavalyi eredménye 31,190.- (Süttő), illetve 13,200.- (Piszke) és 12,200.- (Lábatlan) Forint volt.

Szeretetszolgálat   A piszkei karitászcsoport tagjait kedden 17 órakor várjuk tanácskozásra a piszkei templom szedecsébe.

A Katolikus Szeretet Szolgálat tevékenységéről a https://www.karitasz.hu oldalon olvashatunk bővebben. A jövő heti gyűjtéssel, a 1356-os adományvonal hívásával, illetve a karitász honlapján található online adományozással országos és nemzetközi célokat szolgálunk,

míg a Szent Antal perselybe helyezett adományok a helyi karitászmunkatársak helyi rászorulókon való segítését szolgálja. Idén, miután részben elmaradnak az adventi vásárok, csak e persely bevétele jelentheti a helyi csoport munkájának anyagi hátterét. Kifelé menet gondoljunk erre is.

Buzdítás  Ma van a “Szegények világnapja”. Az imádság mellett tevékeny szeretettel is megemlékezünk róluk, lehetőségeinkhez mérten segítünk rajtuk. A Szentatya ez alkalomra írt buzdítását  a katolikus sajtóban olvashatjuk.

**************************************************************************************************************

Felújítás   a felújítás alatt tartsuk meg a balesetvédelmi szabályokat.

**************************************************************************************************************

Egészségünk védelme érdekében kötelező a maszk viselése zárt térben, a távolságtartás és a fertőtlenítő használata. Nemcsak a C-19 betegség, hanem az ősszel terjedő légúti fertőzések okán is. Ki-ki, hiteles forrásokból és kellőképpen tájékozódva, lelkiismeretére hallgatva éljen az oltás lehetőségével, és legfőképpen lelkünket az imádság, az Eucharisztia és a többi szentségek által megerősítve, vigyázzunk egymásra és magunkra!

**************************************************************************************************************

Szentírás  még feliratkozhatunk a nagyméretű betűvel nyomtatott Szentírás beszerzésére, csakúgy, mint a jövő évi naptárakra.

**************************************************************************************************************

Készület  folytatjuk a készületet a szentségek vételére.

 

Bérmálási készület November 27., 10 óra Süttő – plébániaház
Szentgyónás-szentáldozási készület November 28., ½ 11 óra

(a Szentmise után közvetlen)

Piszke – templom/szedecs
Szentgyónás-szentáldozási készület November 15., 22. du. ½ 5 óra Süttő – plébániaház

 

**************************************************************************************************************

 

   A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

november harmadik hete: A magyar népdal és népköltészet hete
15. Hétfő Szent Lipót – a süttői plébánia megújulásáért
16. Kedd Skóciai Szent Margit – Treitz Péter, a magyar gazdasági talajtan megalapítója. szn – 1866 – a termőföld megőrzéséért
17. Szerda Nagy Szent Gertrúd

Wigner Jenő, Nobel-díjas,a világ első reaktormérnöke szn – 1902;

az atom-tudomány békés felhasználásáért

18. Csütörtök A Szent Péter és a Szent Pál bazilika felszentelésének évfordulója,

november harmadik csütörtökje: Füstmentes nap

19. Péntek Árpád-házi Szent Erzsébet |||– Schulek Frigyes szn – 1841
20. Szombat Ifjú zenebarátok világnapja
21. Vasárnap Krisztus, a világmindenség királya |||  A televízió világnapja

 

A 46. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Lábatlan!! 15. Hétfő 15 óra!! Szentmise  
 
Piszke 16. Kedd 8 óra Szentmise utána
17 óra Karitász-gyűlés  
 
Süttő 17. Szerda Nem lesz Szentmise
 
Süttő 18. Csütörtök 18 óra Szentmise és lelkigyakorlatos szentbeszéd előtte
 
Piszke 19. Péntek 18 óra Szentmise előtte
 
Lábatlan 20. Szombat 17:15 (Világméretű) Szentségimádás  
18 óra Szentmise : +Erzsébet (tem. Okt. 15.), az Eipl és a Gazdag család +Tagjaiért előtte
 
Piszke!!! 21. Vasárnap 8 óra!!! Szentmise  
Süttő!!! 10 óra!!! Szentmise  

 

Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események
November 27., szombat 10 óra Süttő  Plébániaház Adventi koszorú-kötés és azok megáldása
December 3., 10. és 17., péntek 18 óra Piszke – templom Szentmise és adventi lelkigyakorlatos Szentbeszéd, gyónási lehetőség: Ftdő Kovács Csaba Albert plébános szolgálata
December 04., szombat 10-14 óra Piszke Plébániaház Regionális ministráns-találkozó
December 05., vasárnap 15 óra Piszke – templom Gyónási lehetőség: Ftdő Szőcs László atya szolgálata

 Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

natura 2000

 Natura 2000 fenntartási terv

A Központi-Gerecse Natura 2000 terület (HUDI20030) fenntartási tervének előzetes egyeztetési anyaga megtekinthető a honlapon.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság készíti a Központi-Gerecse (HUDI20030) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési (Natura 2000) terület fenntartási tervét.

Előzetes egyeztetési terv:
Központi-Gerecse Natura 2000 terület (HUDI20030)
Fenntartási terv

Tekintettel a járványügyi helyzetre a Duna-Ipoly  Nemzeti Park Igazgatóság a Natura 2000 terület fenntartási tervének készítéséhez kapcsolódó gazdafórumot és szakmai területbejárást szükség esetén egy későbbi időpontban fogja megtartani, amiről külön tájékoztatást küld.

A teljes tájékoztató megtekintése

hr ügyintéző

Humánpolitikai ügyintéző

Lábatlani Polgármesteri Hivatal  pályázatot hirdet a Lábatlani Polgármesteri Hivatal humánpolitikai ügyintéző munkakörének betöltésére.

Lábatlani Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Lábatlani Polgármesteri Hivatal humánpolitikai ügyintéző munkakörének betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
2541 Lábatlan, József Attila út 60. (Komárom-Esztergom megye)
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
humánpolitikai ügyintéző
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A hivatal köztisztviselői, közalkalmazottjai, munkavállalói és közfoglalkoztatottai személyzeti ügyeivel kapcsolatos teendők ellátása. Előkészíti a jogviszony létesítésével, megszűnésével kapcsolatos iratokat. Gondoskodik a személyi anyag tárolásáról. Megszervezi a munka- és tűzvédelmi oktatásokat. Ellátja a munkaügyi nyilvántartással (KIRA rendszer) kapcsolatos feladatokat. Bérnyilvántartást vezet a köztisztviselőkről. Elvégzi a teljesítményértékelés során a TÉR rendszerhez kapcsolódó szervezeti támogatói feladatokat. Elkészíti az éves továbbképzési tervet (Probono). Vezeti a közigazgatási alapvizsgával, szakvizsgával, továbbképzésekkel kapcsolatos nyilvántartásokat. Vezeti az alkalmazottak szabadság és távollét nyilvántartását. Ellátja a köztisztviselői, intézményvezetői, képviselői vagyonnyilatkozattal kapcsolatos feladatokat. A feladat- és hatáskörét érintő előterjesztéseket előkészíti a képviselőtestület és a bizottságok elé. Közreműködik a megüresedett köztisztviselői álláshelyek pályáztatásával kapcsolatos feladatokban.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, Lábatlan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2021.(II. 10.) önkormányzati rendelete, valamint a Lábatlani Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2018. (I.04.) számú jegyzői utasítás az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság,
– Cselekvőképesség,
– Büntetlen előélet,
– Felsőfokú végzettség és humánpolitikai szakképzettség, vagy középfokú végzettség és humánpolitikai szakképzettség, orvosi alkalmassági vizsgálat
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– közszolgálati jogviszonyban szerzett legalább 5 év humánpolitikai gyakorlat
– KIRA program gyakorlati ismerete, használata
– Közigazgatási szakvizsga, vagy közigazgatási alapvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig a pályázó azt kérelmezte
– a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes fényképes, szakmai önéletrajz
– motivációs levél
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró, részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság hatálya alatt
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
– összeférhetetlenségi nyilatkozat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerint

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2022. január 1-től betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Gábor Aljegyző nyújt, a 06-33/517-500 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Kiss Gábor részére a polghiv@labatlan.hu E-mail címen keresztül.
Postai úton: Lábatlani Polgármesteri Hivatal, 2541 Lábatlan, József Attila út 60. címre
a borítékon kérjük feltüntetni a „Humánpolitikai ügyintéző pályázat” megnevezést.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt pályázati feltételeknek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét. A pályázatokról előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a kinevezési jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázók az eredményről legkésőbb a pályázat elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Lábatlan Város honlapja
Lábatlani Hírmondó újság
Lábatlan Város Facebook oldala
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkakör határozatlan időre szól, 6 hónap próbaidő kikötésével. A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.labatlan.hu honlapon szerezhet.
Tájékoztatjuk a pályázókat az adatkezelés céljáról: Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó írásban hozzájárul a benyújtott pályázati anyagában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatkezelő az adatokat az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján kezeli. Eredménytelen pályázat esetén a pályázati anyag – az elbírálást követően haladéktalanul – megsemmisítésre, törlésre kerül.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.labatlan.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. november 2.

csodálatos rovarvilág

Csodálatos Madár- És Rovarvilág

Szeretettel várunk minden érdeklődőt Aranyosi Sz. Attila képzőművész Csodálatos madárvilág (linometszeteken) és rovarvilág (színes ceruzarajzokon) kiállítására.

Helyszín:  Gerenday Közösségi Ház

(2541 Lábatlan, Rákóczi út 170. Tel.: 33/789-101)

Megnyitó:  2021. november 9. kedd 10 óra

Megnyitóval egybekötött tárlatvezetést maga az alkotó tart.

A kiállítás megtekinthető november 23-ig hétköznap 9-16 óra között.

varázslatok könyve

Városi Meseíró Pályázat

KEDVES GYEREKEK!

Mesepályázatot hirdetünk. 2006-ban már sikerült és akkor 9 díjnyertes meséből és 17 hozzá készült illusztrációval megjelentettük a „VARÁZSKÖNYV” című mesekönyvet. Most újra meghirdetjük, folytatjuk a könyv írását.

A könyv címe:

„VARÁZSLATOK KÖNYVE”

Mesék és történetek, amelyben minden megtörténhet.

Írjatok meséket, szerepeljen benne sok meseelem: tündérek, óriások, varázslók, törpök, manók, ördög, gonosz boszorkány, vén banya, bagoly, varangyos béka. Meseszámok: hét – tizenkét fejű sárkány, tizenkét zsivány, hetedhét ország, hét esztendő. Varázslatok, varázspálca, arany alma. Varázslatos helyek: fekete felleg, fekete vár, gyémánt palota, üveghegy, Tündérország, Óperenciás tenger. Varázsige, varázsital. Majd a mese vége, hogy megtörik a varázslat és minden jóra fordul.

Pályázók köre: korosztályonként sorsoljuk ki a felkért zsűritagok által a legjobb, legötletesebb meséket, írásokat, amik a mesekönyvbe kerülnek. Minden meseíró és rajzoló gyermeket díjazni fogunk! A meséket kérjük, december 15-ig nagycsaladosok01@freemail.hu e-mail címre elküldeni. A 2006-ban megjelent Varázskönyv meseíróit is felkérjük, hogy írásaikkal, hozzászólásukkal színesítsék a megjelenő mesekönyvet.

„Mese lehet egy igaz történet és egy képzelet, de a hatás nem marad el. Ha meséket hallgatunk, a lelkünk megnyugszik, és a problémákat elfeledjük, ezért van szükségünk a mesére” idézet a VARÁZSKÖNYV 2006-ban megjelent mesekönyvből, Richter Bettina meseíró, Boldogító meséjének záró mondataiból.

Lábatlani Nagycsaládosok Egyesülete

görög est 2021

Újra Görög Est a Gerendayban

Gerenday Közösségi Ház – 2021. november 12. 18 óra

Zenei utazás emlékkoncerttel és tánctanítással a XX. század halhatatlan klasszikusa, Mikisz Theodorákisz görög zeneszerző dalain keresztül Cleo Mitilineou énekművész valamint „Zeys és barátai” közreműködésével a Gerenday Házban.

Cleo Mitilineou Thesszalonikiben született, Cipruson élt, később Londonban tanult. Magyarországon a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen 2000-ben szerzett énekművész-tanári és operaénekesi diplomát. 2001-től a Magyar Állami Operaház magánénekese.

térzene logók

A koncert a TérZene Program keretében valósul meg. Belépés ingyenes!

női kör

Női Kör

Kimeidő – workshop a Thara Tánciskola szervezésében 2021.11.20-án, szombaton 9:00 – 12:00 óra között Lábatlanon a Gerenday Közösségi Házban.

Egy rendezvény nőknek, ahol meditálunk, részünk lesz 2 féle hangfürdőben, beszélgetünk, táncolunk, női minőséget emelünk, közelebb kerülünk önmagunkhoz.

Jelentkezési határidő: 2021. 11. 15. 20:00 – jelentkezés:  tacsikgabriella@gmail.com email címen.

Minimum 8 fő részvételével kerül megrendezésre! A helyed akkor biztosított a rendezvényen amikor a részvételi díjat befizetted, az ehhez szükséges infókat itt kérheted: tacsikgabriella@gmail.com.

A jelentkezési lemondás legkésőbb 2021. 11.18. 20:00-ig lehetséges a regisztrációs díj visszafizetésével. (A megjelölt időpont utáni lemondások díját nincs mód visszafizetni!)
Részvételi díj: 5000 Ft

Esemény a Facebookon

20211107

Katolikus Híradás 2021.11.07

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban – 2021., november 07., Évközi XXXII. vasárnap

”…ő szegénységé­ből bedobta min­denét, amije volt, egész megélheté­sét.”

Imádkozzunk a kőfaragókért, Egyházunkért, Európáért és a magyar oktatásért, valamint mindazon szándékokra, melyek az évfordulós naptárból következnek.

Nem feledkezünk meg a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem!

A Szentatya és a testvérek imaszándékait külön lapon olvashatjuk.

  *******************************************************************************************************

Készülvén Szent Lipót ünnepére, e héten is csütörtökön Vitális Gábor SDB., apát-plébános atya érkezik Süttőre, hogy az este 6 órai Szentmise keretében buzdítson minket Krisztus követésére. Szolgálatával Szentgyónásra is lesz alkalmunk.

**************************************************************************************************************

Imasétára hívjuk a testvéreket, ma, azaz 7-én, 15 órára. Lényege, hogy a Szent István templomtól indulva egy 2 km-es utat nyugodt tempóban végigjárva, meg-megállva imádkozunk a telelülés lakóiért, az elhunytakért, és engesztelünk a területen elkövetett bűnökért.

**************************************************************************************************************

Felújítás   a felújítás alatt tartsuk meg a balesetvédelmi szabályokat.

**************************************************************************************************************

Egészségünk védelme érdekében mától kötelező a maszk viselése zárt térben, a távolságtartás és a fertőtlenítő használata. Nemcsak a C-19 betegség, hanem az ősszel terjedő légúti fertőzések okán is. Ki-ki, hiteles forrásokból és kellőképpen tájékozódva, lelkiismeretére hallgatva éljen az oltás lehetőségével, és legfőképpen lelkünket az imádság, az Eucharisztia és a többi szentségek által megerősítve, vigyázzunk egymásra és magunkra!

**************************************************************************************************************

Szentírás  lehetőség ígérkezik nagyméretű betűvel nyomtatott Szentírás beszerzésére. Aki élne e lehetőséggel a maga, vagy gyengén látó családtagja számára, kérem iratkozzon föl a hátul kitett papírra. Az igények felmérése után értesítjük a feliratkozott testvéreket.

**************************************************************************************************************

Naptár  a jövő évi naptárakra is feliratkozhatunk.

**************************************************************************************************************

Készület  folytatjuk a készületet a szentségek vételére.

 

Bérmálási készület November 13., 10 óra Piszke – templom/szedecs
Szentgyónás-szentáldozási készület November 14., ½ 11 óra

(a Szentmise után közvetlen)

Piszke – templom/szedecs
Szentgyónás-szentáldozási készület November 15., du. ½ 5 óra Süttő – plébániaház

 

**************************************************************************************************************

 A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

 

08. Hétfő A négy megkoronázott Szent –  a kőfaragókért
09. Kedd A Lateráni bazilika felszentelésének ünnepe – Egyházunkért
10. Szerda Nagy Szent Leó pápa – Európáért

A tudomány világnapja – a békéért és a fejlődésért

11. Csütörtök Szent Márton püspök

Az első világháború végének emléknapja – békéért

12. Péntek Szent Jozafát – A katolikus – ortodox közeledésért
13. Szombat A Magyar Szentek emléknapja – hazánkért

Klebelsberg Kunó szn – 1875 – a magyar oktatásért

14. Vasárnap A cukorbetegek világnapja ||| A szegények világnapja

   

A 44. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai

Gyóntatás
Lábatlan!! 08. Hétfő 15 óra!! Szentmise
Süttő 19 óra Testületi-munkatársi ülés
Piszke 09. Kedd 15 óra Temetés: +Lévai Zoltán, majd Szentmise
Süttő 10. Szerda Nem lesz Szentmise
Süttő 11. Csütörtök 18 óra Szentmise és lelkigyakorlatos szentbeszéd előtte
Piszke 12. Péntek 18 óra Szentmise előtte
Lábatlan 13. Szombat 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise előtte
Piszke 19 óra Testületi-munkatársi ülés
Süttő 14. Vasárnap 8 óra Szentmise
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Vierl András (tem. Nov. 4.)

Keresztelő: Paczolt Kinga

 

Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események
November 27., szombat 10 óra Süttő  Plébániaház Adventi koszorú-kötés és azok megáldása
December 3., 10. és 17., péntek 18 óra Piszke – templom Szentmise és adventi lelkigyakorlatos Szentbeszéd, gyónási lehetőség: Ftdő Kovács Csaba Albert plébános szolgálata
December 04., szombat 10-14 óra Piszke Plébániaház Regionális ministráns-találkozó
December 05., vasárnap 15 óra Piszke – templom Gyónási lehetőség: Ftdő Szőcs László atya szolgálata

 Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/