Katolikus híradás 2022. október 09.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., október 09., Évközi XXVIII. vasárnap

*** Imádkozzunk az emléknapok naptárába foglalt szándékokra. Nem feledkezünk meg a név- születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem!  *** A Szentatya és a testvérek októberi imaszándékait külön lapon olvashatjuk.***

*** A Szentolvasó közös imádkozására hívjuk októberben a testvéreket a táblázatban megjelölt időpontokban. Otthon, családi körben is csatlakozhatunk a  »koszorúhoz«, melyet imádságainkból készítünk az Úrnak és Édesanyjának. A fiatalokat is örömmel várjuk e szép imádságra. ***

*** Májusban részesültek fiataljaink a bérmálás, és sok gyermek a szentgyónás és szentáldozás kegyelmeiben. Várjuk, hogy akkori ígéretüket megtartva buzgón járuljanak szentségekhez: szentgyónáshoz, ha tanév elején nem végezték volna el, és csak utána szentáldozáshoz!!! Két hét múlva – hitoktatóink javaslata alapján – megkezdem azok felkészítését, akik még nem részesültek e szentségekben: a szentgyónásban, a szentáldozásban és a bérmálás szentségében. A Szentmisén való rendszeres részvétel mindkét esetben elvárás. ***

*** A betegek kenetének közös kiszolgáltatására jövő vasárnap, azaz október 16-án 8 órakor Süttőn, ¾ 10 órakor Piszkén kerül sor.  Jelentkezési lapot hátul találunk. Kiemelem, hogy nemcsak az idős korral járó betegség esetén, hanem fiatalabb korban, tartós betegségtől szenvedő katolikus keresztényeknek is üdvös e szentség felvétele. Előtte szükséges a Szentgyónásunk – felkészülten történő – elvégzése. ***

*** Jövő vasárnap a missziók javára gyűjtünk. Tavaly a missziók ügyét 27.200 Ft (Süttő), illetve 21.350 Ft (Piszke) és 11.150 Ft (Lábatlan) összeggel támogatták a testvérek. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

10. Hétfő Flór Ferenc, a »Legmagyarabb magyar orvos szn.– 1809 ||| A lelki egészség világnapja  
11. Kedd Boldog XXIII. János pápa,

Haar Alfréd, a „Haar-féle függvényrendszer”, a „Haar-féle integrál” és a „Haar-mérték”  kidolgozója  SZN – 1885

12. Szerda Bene Ferenc, A himlőoltás magyarországi bevezetője SZN – 1775

A csillagászat napja (ősz) || október második szerdája A természeti katasztrófák csökkentésének világnapja

13. Csütörtök Henszlmann Imre, A magyar műemlékvédelem megteremtője SZN – 1813

október második csütörtökje A látás világnapja

14. Péntek Szent I. Kallixtusz pápa, vértanú
15. Szombat Avilai Szent Teréz  ||| A látássérültek nemzetközi napja / a »Fehér bot« napja
16. Vasárnap Szent Hedvig, Alacoque Szent Margit Mária, |||  Élelmezési világnap, a kenyér világnapja |||Baross László, a »Bánkúti búzák atyja« szn – 1865

 Szentolvasók rendje októberben *! Ha van Szentmise, akkor azt követően kezdődik

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Süttő 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 15.00
Piszke 16.30 16.30 *! 16.30 16.30 16.30 *! XXX 10.30
Lábatlan XXX XXX XXX 17.30 XXX 17.30 XXX

 

A 41. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 10. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
19 óra Fehi-Bóra
Piszke 11. Kedd 8 óra Szentmise
Süttő 12. Szerda 8 óra Szentmise
Lábatlan 13. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
Piszke 14. Péntek 17:15 Ifjúsági Szentségimádás
18 óra Szentmise
Süttő 15. Szombat 16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise: +Kiss László és élő Terézia
Süttő 16. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Szalontai Lászlóné – Mária évf.
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/ 

Imaszándékok 2022., október hónapban

Szentatya: A mindenki számára nyitott Egyházért – Imádkozzunk, hogy az Egyház, hűségesen és bátran hirdetve az Evangéliumot, legyen a szolidaritás, a testvériség és az elfogadás helye, és egyre inkább élje meg a zsinati szellemiséget.

A hónapra jelzett új szándékok (Lábatlan):

P Mné E.: – Azért, hogy az Egyház pásztorainak, és a szerzetesek életéből fel tudjuk ismerni az evangélium tanácsok: a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség értékét! – Azért, hogy a Rózsafüzért imádkozva könyörögjünk Hazánkért, egész népünkért; azokért is, akik fölöttünk a közhatalmat gyakorolják, hogy bölcsességgel, jó szándékkal, igazságos felelősséget vállaljanak!!! – Azért, hogy minden nap imádkozzunk a szenvedőkért, az elhagyatottakért, akik egyedül élnek, a betegekért, a szomorkodókért, hogy erőt, oltalmat és vigasztalást nyerjenek! – A zarándokokért, bármerre is járnak, hogy lelkiekben feltöltődjenek, és imáik által az itthon maradt családtagok hite is erősödjék! – Az októberi Szentolvasó felajánlása a Rózsafüzér Királynőjének, a Boldogságos Szent Szeplőtelen Szűz Máriának, minél hamarabb hozzon a világnak igazságos békét!!!

B.I.:  – Hazánkért; -hivatásokért; – papjainkért; – Szentatyáért; – a lengyel népért; – közösségeinkért;

Á.I.G. Nehéz  ügyemben az Úr Jézus álljon mellettem.

Gné K.J.: Beteg nővérünkért! – Családjainak hitéért. – Hogy a népszámlálás alkalmával legyen bátorságunk megvallani hitünket! – Keresztszülőkért. – Elhunyt Mihály és Zsuzsanna testvérünkért

Plébános imaszándékai:  A Szentségek vételére készülőkért. – Hitvalló keresztényekért, akik a népszámláláskor és az életben is bátran megvallják Krisztust.

Saját szándékaim: …….