Kerékbilincselés szabályai

Tájékoztató a kerékbilincs alkalmazásáról 

Mikortól alkalmazhat a közterület-felügyelő kerékbilincset? 

  1. július 3. napjától, kizárólag a táblával jelölt helyeken.

Még nem alkalmazható a kerékbilincs, de figyelmeztetést kaptam. Miért? 

A közterület-felügyelő az alkalmazás bevezetése előtt figyelmezteti azokat a gépjárművezetőket, akik a gépjárművel olyan helyen várakoznak, ahol 2023. július 3. napja után a közterület-felügyelő kerékbilincset is alkalmazhat. 

Mi a kerékbilincs alkalmazásának jogszabályi alapja? 

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20.§ (6) bekezdése szerint, ha a korlátozott várakozási övezetben díjfizetés nélkül várakozó, a kiemelten védett, védett vagy korlátozott várakozási övezetben érvényes engedély nélkül elhelyezett, illetve a közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű balesetveszélyt nem jelent, és a forgalmat nem akadályozza, rögzítésére a jármű elszállításáig vagy további intézkedésig a felügyelő kerékbilincset alkalmazhat. A kerékbilincs alkalmazásának részletes szabályait a kerékbilincs közterült-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendelet tartalmazza. 

Milyen esetekben alkalmazhat kerékbilincset a közterület-felügyelő? 

A közterület-felügyelő akkor alkalmazhat kerékbilincset, ha Ön gépjárművel 

  • korlátozott várakozási övezetben engedély nélkül helyezi el a gépjárművét, 
  • közterületen szabálytalanul helyezi el a gépjárművet. 

Az Önnel szemben indított intézkedés pontos okát és jogalapját a szélvédőn, illetve a vezető oldali ajtón elhelyezett tájékoztató tartalmazza. 

Mit tegyek, ha a gépjárművemet kerékbilinccsel rögzítették? 

Elsősorban semmiképp ne induljon el, mert a gépjárműben kár keletkezhet. Ne próbálja meg leszerelni a kerékbilincset! 

Ehelyett kérjük:

  1. hívja a gépjármű szélvédőjére helyezett tájékoztatón található telefonszámot, 
  2. mondja el, hogy helyileg hol rögzítették a gépjárművet,
  3. várja meg a helyszínen a közterület-felügyelőt
  4. készítse elő a személyazonosításra alkalmas okmányait (elsősorban a vezetői engedélyét). 

Nem én vagyok a gépjármű üzembentartója, én csak használom azt. Kérhetem én is a kerékbilincs leszerelését? 

Igen, a gépjármű üzembentartója és a gépjármű használója is eljárhat, ahogy a felmerült költségeket is megfizetheti mind az üzembentartó, mind a használó. 

Felhívtam a megadott telefonszámot. Mikor jön a helyszínre a közterület-felügyelő? 

A felügyelő igyekszik minél hamarabb a helyszínre érkezni, kérjük, várjon türelemmel. A kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendelet szerint az intézkedés megszüntetését a bejelentéstől számított 2 órán belül lehetővé kell tenni. Abban az esetben, ha ezt az időtartamot a felügyelő legalább 30 perccel túllépi, a kerékbilincs levételéért Önnek csökkentett összeget kell fizetnie, ha pedig 1 órával túllépi, a kerékbilincs alkalmazásával összefüggő költségeket Önnek nem kell megtérítenie. 

Milyen költségekre számíthatok, mikor kell fizetnem, a költségeket hogyan tudom megfizetni, valamint kaphatok-e kedvezményt? 

A kerékbilincs leszerelésének költségeit a kerékbilincs közterült-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendelet melléklete határozza meg. A jogszabály alapján fizetendő összeg 11 500 Ft, csökkentett költség esetén ezen összeg 50%-a, azaz 5 750 Ft. A költségeket a jármű rögzítésének megszüntetése előtt kell megfizetnie, ez történhet készpénzátutalási megbízással (csekk), vagy banki átutalással. Fizetési kedvezményre, részletfizetésre sajnos nincs lehetőség. 

Mi az a csökkentett költség? 

A csökkentett költség a teljes költség 50%-a, azaz 5 750 Ft. Csökkentett költség akkor számítható fel, ha Ön az intézkedés foganatosítása során érkezik a gépjárműéhez és kéri a helyszínen eljáró felügyelőt, hogy az intézkedést szakítsa meg és ezzel egyidejűleg Ön is megszünteti a szabálytalanságot. Fontos, hogy a csökkentett költséget akkor is meg kell fizetnie, ha az eljáró felügyelő a jármű rögzítésének elő-készületét megkezdte. Abban az esetben is csak a csökkentett költséget kell megfizetnie, ha a kerékbilincs leszerelését végző felügyelő több, mint 2 és fél óra után érkezik a helyszínre. Ha a közterület-felügyelő 3 órát meghaladóan érkezik a helyszínre, Önnek nem kell megfizetnie a kerékbilincs alkalmazásával össze- függésben felmerült költségeket. 

Mi történik, ha 48 órán belül nem teszek bejelentést a közterület-felügyelőnél? 

Abban az esetben, ha az intézkedéstől számított 48 órán belül nem kéri a gépjármű rögzítésének megszüntetését, a felügyelő a szabálytalan megállás és várakozás megszüntetése érdekében a gépjárművet a kijelölt, megfelelően őrzött tárolóhelyre szállíttathatja. Amennyiben a gépjárművét elszállították, a gépjármű elszállításának és tárolásának költségeit és a kerékbilincs alkalmazásának költségeit is meg kell fizetnie. Ebben az esetben a költségek megfizetésére a gépjármű átvételekor a tárolóhelyen is sor kerülhet. Az elszállított gépjármű forgalmi rendszáma a www.labatlan.hu honlapon közzétételre kerül. 

Kifizettem a kerékbilincs alkalmazásával összefüggő költségeket, mégis kaptam bírságot. Miért? 

A kerékbilincs alkalmazása a sikeres eljárás lefolytatásának egy eszköze. Kerékbilincs alkalmazása mellett a szabályszegés vagy a szabálysértés miatt a felügyelő – ha annak jogszabályi feltételei fennállnak – jogosult helyszíni bírságot kiszabni, illetve feljelentést tenni a hatáskörrel rendelkező szervnél. 

Megfizettem a kerékbilincs alkalmazásával összefüggésben felmerült költségeket, de a szabálysértési/közigazgatási hatóság a lefolytatott eljárásban nem állapított meg jogsértést. Mi történik ilyenkor? 

Ebben az esetben kérjük haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a közterület-felügyelővel. A befizetett költség természetesen visszatérítésre kerül. 

A kerékbilincs alkalmazásával kapcsolatban jogorvoslatért hova fordulhatok? Amennyiben panasszal kíván élni, ezt 8 napon belül megteheti a Közterület-felügyelőnél: Cím: 2541 Lábatlan, József Attila út 60.; Telefonszám: (06 70 856 63 21 vagy 06 33) 517 500)

Lábatlan Város Önkormányzata

 

Előzmény: