Tag Archive for: egyház

Katolikus Híradás 2024.07.21.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2024., július 21., Évközi XVI. vasárnap

1-1. Imádkozzunk az emléknapok nap­tárába fog­lalt szán­dékokra, a héten név-, születésnapjukat, házass­ági év­fordulójukat ün­neplőkért!

2-2. A nyári szabadságok, utazások idején sem kell Szentmise nélkül maradnunk. Nyaralásunk helyének környékbeli Szentmiséi­ről tájékozódha­tunk, a Balaton-part esetében a https://www.katolikus.hu/hatter/balatoni-miserend—2024-nyar, egyéb ese­tekben a https://miserend.hu oldalon.

10-19. Nagy köszönet az Úrnak, hogy a héten 13 hittanossal és hat felnőtt testvérünkkel egy lépéssel közelebb kerülhettünk az Úrhoz. Türelemmel várjuk a tábor lelki, közösségi gyümölcseit. Urunk áldás legyen mindazokon, akik adományaikkal segítették a tábor sikerét. A költségek, több mint a felét ők biztosították. Külön hála azokért, akik szabadságuk terhére, fáradságot nem kímélve, vállalva a tábori körülményeket együtt töltötték a hetet a gyerekekkel. Legközelebb augusztusban várjuk hittanos napokra a hittanos diákokat.

11-12. Kedves meghívást kaptunk szeptember 7-re, Tóth György diakónussá szentelésére, akit az elmúlt évtized több liturgikus szolgálata által is ismerhetnek a testvérek. Az eseményre – tekintettel a távolságra – előző nap indulunk. Szállást Pécsett veszünk. Jelentkezni a hátul kitett lapra való feliratkozással lehet három hétig, hogy a szállást meg tudjuk szervezni.

13/2. Jurasek Károly feleségül kívánja venni Rozmán Esztert. Imádkozzunk értük és ha valaki akadályt ismer – a disp. cult.-on kívűl – , írásban jelezze a plébánosnak.

A héten imára indító emléknapok  / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

22. Hétfő Szent Mária Magdolna ||| A Nándorfehérvári Diadal emléknapja  — 1456
23. Kedd Szent Brigitta szerzetesnő ||| Wittmann Viktor, kiváló magyar repülő és repülőgép-konstruktőr. szn – 1889
24. Szerda Árpád-házi Szent Kinga –  a házasokért és a házasságra készülőkért
25. Csütörtök             Szent Jakab – zarándokokért, úton lévőkért

Szent Kristóf – biztonságos utazásért

26. Péntek Szent Anna és Szent Joákim – nagyszülőkért, gyermekáldásra várókért
27. Szombat Szent Charbell Makhlouf áldozópap, Libanoni szerzetes, remete, +1898.

Eötvös Loránd szn. – 1848 – a természettudományok művelőiért, hogy tudásukat nemes célok szolgálatába állítsák

28. Vasárnap Szent Pantaleon orvos, vértanú († 305)

 

A 30. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Hétfő 22. Süttő 18 óra Szentmise: +Édesapa és +Fia, majd Szentségimádás, utána Fehi-Bora előtte
Kedd 23. Piszke 8 óra Szentmise, majd Szentségimádás utána
Lábatlan 13 óra Temetés:+Vörös Józsefné – Vörös Éva, majd Szentmise
Szerda 24. Süttő 8 óra Szentmise a Szenvedő Lelkekért
Csütörtök 25. Lábatlan 18 óra Szentmise: +István (8. tem. évf.),

utána Fehi-Bora

Péntek 26. Piszke 8 óra Szentmise utána
16 óra Esküvő:

Jurásek Károly – Rozmán Eszter

18:30 Szentmise:

Szarka Lajosné – Végh Anna

Szombat 27. Lábatlan 18 óra Szentmise előtte
Vasárnap 28. Süttő 8 óra Szentmise, Nagyszülők megáldása; járművek megáldása;
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Fülöp Ferenc (tem.: VII.11.)

Nagyszülők megáldása; járművek megáldása; bérmálási készület

utána
Süttő 15-18 Egyházmegyei Szentségimádás

Közelgő események

Augusztus 06., 08. 8 – 16 Süttő/Piszke Hittanos napok (jelentkezés a suttoiplebania@piszkenet.hu címen, vagy személyesen)
Szeptember 6-7-(8) Egész nap Görcsöny – Pécs Diakónusszentelés és zarándoklat

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

Katolikus Híradás 2024.07.14.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2024., július 14., Évközi XV. vasárnap

1-1. Imádkozzunk az emléknapok nap­tárába fog­lalt szán­dékokra, a táborozni induló hittanosokért, a héten név-, születésnapjukat, házass­ági év­fordulójukat ün­neplőkért!

2-2. A nyári szabadságok, utazások idején sem kell Szentmise nélkül maradnunk. Nyaralásunk helyének környékbeli Szentmiséi­ről tájékozódha­tunk, a Balaton-part esetében a https://www.katolikus.hu/hatter/balatoni-miserend—2024-nyar, egyéb ese­tekben a https://miserend.hu oldalon.

11-8/3.. Köszönet Kristóf atya újmiséjének és az azt köető agapénak az előkészítésében, ünneplésében résztvevők buzgóságáért! A felvétel a GRAN TV honlapján és adásában megtekinthető.

11-12. Kedves meghívást kaptunk szeptember 7-re, Tóth György diákónussá szentelésére, akit az elmúlt évtized több liturgikus szolgálata által is ismerhetnek a testvérek. Az eseményre – tekintettel a távolságra – előző nap indulunk. Szállást Pécsett veszünk. Jelentkezni a hátul kitett lapra való feliratkozással lehet három hétig, hogy a szállást meg tudjuk szervezni.

13/2. Jurasek Károly feleségül kívánja venni Rozmán Esztert. Imádkozzunk értük és ha valaki akadályt ismer – a disp. cult.-on kívűl – , írásban jelezze a plébánosnak.

A héten imára indító emléknapok  / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

15. Hétfő  Szent Bonaventúra ||| Jáky József szn. – 1893 – út- és alagút-építőkért
16. Kedd             Kármelhegyi Boldogasszony
17. Szerda Szent Zoerard András és Benedek remeték
18. Csütörtök Árpád-házi Szent Hedvig ||| Károly Árpád szn. – 1924 – kertészekért
19. Péntek Jánszky Béla szn. – 1884 – építészeinkért
20. Szombat Antióchiai Szent Margit ||| Szent Apollinaris pp. ,vt.
21. Vasárnap Brindisi Szent Lőrinc áp., egyht.
    Szent Mária Magdolna ||| A Nándorfehérvári Diadal emléknapja  — 1456

Kétheti rend!!!!

A 29-30. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Vasárnap 21. Süttő 8 óra Szentmise: +Lernyei Ákosné – Szilágyi Viktória, és férje: +Ákos  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Kasza Imre, +Szülők és +Testvérek  
Hétfő 22. Süttő 18 óra Szentmise: +Édesapa és +Fia, majd Szentségimádás, utána Fehi-Bora előtte
Kedd 23. Piszke 8 óra Szentmise, majd Szentségimádás utána
Szerda 24. Süttő 8 óra Szentmise a Szenvedő Lelkekért  
Csütörtök 25. Lábatlan 18 óra Szentmise: +István (8. tem. évf.),

utána Fehi-Bora

 
Péntek 26. Piszke 8 óra Szentmise utána
16 óra Esküvő:

Jurásek Károly – Rozmán Eszter

 
Szombat 27. Lábatlan 18 óra Szentmise előtte
Vasárnap 28. Süttő 8 óra Szentmise, Nagyszülők megáldása; járművek megáldása;  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Fülöp Ferenc (tem.: VII.11.)

Nagyszülők megáldása; járművek megáldása; bérmálási készület

utána
Süttő 15-18 Egyházmegyei Szentségimádás  

Közelgő események

Augusztus 06-08. 8 – 16 Süttő/Piszke Hittanos napok (jelentkezés a suttoiplebania@piszkenet.hu címen, vagy személyesen)
Szeptember 6-7-(8) Egész nap Görcsöny – Pécs Diakónusszentelés és zarándoklat

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

20220213

Katolikus Híradás 2022.02.13

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban – 2022., február 13., Évközi VI. vasárnap

„Örüljetek azokban a napokban, ha majd ez bekövetkezik, és ujjongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a mennyben!.”Lk6,23/ (kép­forrás: ocarm.org)

Imádkozzunk e héten Európáért, matematikusainkért, festőművészeinkért, és a többi, az emléknapok naptárából követ­kező szándékra, valamint a név-, születésnap­jukat, házassági évfordu­lójukat héten ün­neplőkért!  A házasság hetében külön szeretettel imádkozunk a házaspárokért, akiket jövő vasárnap a Szentmisék végén külön is megáldok. A programokról a http://hazassaghete.hu oldalon és a katolikus sajtóban olvashatunk. A betegek világnapján a betegeinkért is imádkozunk. A Szentatya üzenetét a https://katolikus.hu/cikk/ferenc-papa-uzenete-a-betegek-30-vilagnapjara oldalon és a katolikus sajtóban olvashatjuk.,

Köszönet a fáradozásért, templomaink évközi díszbe öltöztetéséért!

Míg tart a farsangi időszak, ügyeljünk, hogy bárhol is veszünk részt mulat­ságon, mindenütt a józan mértékletesség, keresztényi lelkület jellemezzen!

Megkezdjük a leendő elsőáldozókért és bérmálkozókért való imádságot. A hátul elhelyezett „felajánló kártyákat” vigyük magunkkal, és ha elvégeztük az adott imádságot, tegyük az erre a célra kitett dobozba. Hamarosan bemutatom a készülő gyermekeket a templomi közösségnek is, remélhetőleg szüleik, kereszt szüleik jelenlétében.

A 7. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai

Gyóntatás

 Süttő 14. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
Piszke 15. Kedd 8 óra Szentmise : +Lovász György, N: +Sárfi Ilona, +Bodor Irén, a Barna és a Micsei család élő és + Tagjaiért előtte
Süttő 16. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért
Lábatlan 17. Csütörtök 18 óra Szentmise
Piszke 18. Péntek 18 óra Szentmise: +Endre, +Teréz és +Szüleik
Lábatlan 19. Szombat 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise
Süttő 20. Vasárnap 8 óra Szentmise: Jótevőkért
Piszke ¾ 10 óra Szentmise

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

14. Hétfő Szent Cirill és Szent Metód –  egyházszervezők, Európa védőszentjei

Papp Simon, a magyar kőolajbányászat megteremtője szn – 1886

15. Kedd Markó Dezső, orvos, röntgenológus. SZN – 1896
16. Szerda Szent Julianna ||| Az Országos Vízépítési Igazgatóság megalakulása – 1899
17. Csütörtök A Szervita rend hét szent Alapítója |||

Péter Rózsa matematikus,  a ‘Játék a végtelennel’ c. könyv szerzője SZN – 1905

18. Péntek Jókai Mór szn. – 1825
19. Szombat Saxlehner András, a Buda környéki keserűvízforrások felfedezője szn. 1815.
20. Vasárnap Munkácsy Mihály szn – 1844 – festőinkért

Storno Ferenc szn. 1821. festő, építész, a magyar egyházi műemlékek legjelentősebb restaurátora.

 Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

20220130

Katolikus Híradás 2022.01.30

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban – 2022., január 30., Évközi IV. vasárnap

„kiűzték (…), hogy letaszítsák. De ő áthaladt köztük és eltávozott.”Lk4,21,29-30/ (kép­forrás: ocarm.org)

Imádkozzunk e héten a szegénygondozásban fáradozókért, magyar sportolóinkért, napjaink vértanúiért, és a többi, az emléknapok naptárából követ­kező szándékra, valamint a név-, születésnap­jukat, házassági évfordu­lójukat héten ün­neplőkért! A héten már várom a testvérek februári imaszándékait.

 

Szerdán, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén Süttőn ünneplünk a 18 órai Szentmisén. Imádkozzunk a szerzetesekért, és új hivatásokért! A magunkkal hozandó megszentelendő gyertyák pedig emlékeztessenek Krisztusra és hivatásunkra: „Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket és dicsőítsék Atyátokat, aki a mennyekben van.” (Mt 5,16) Ügyeljünk a gyertyák használatánál a tűzvédelemre: ne hagyjuk felügyelet nélkül, éghető anyag (pl. poliészter, vagy más anyagból készült függöny) közelében az égő gyertyát, illetve a gyerekeket egyedül a tűzzel!!!

 

Csütörtökön, Szent Balázs napján Balázs-áldásban részesülhetünk Lábatlanon, a 18 órai Szentmise végén. Akinek nincs alkalma eljönni e napon Szentmisére, az jövő vasárnap csoportosan részesülhet e szentelményben.

 

Terveink szerint a héten lesz vendégünk Nagy Kálmán II. éves papnövendék, akivel a nyáron már találkozhattak a testvérek. Vegyük körül nagy szeretettel, hogy ez a hét értékes tapasztalatokkal és örömteli találkozásokkal segítse hivatásának kibontakozását. A személyes meghívásokon túl fontos látnia, a köznapokban is mennyire igényeljük a lelki táplálékot, a lelkipásztori szolgálatot. Szeretetünket leginkább a Szentmiséken való részvételünkkel, és a hozzá intézett közvetlen, bátorító szavakkal mutathatjuk ki.

 

A héten elsőpéntek. Két esztendeje dicséretesen sokan kezdték meg a »Nagykilencedet«  melynek lényege, hogy kilenc egymást követő elsőpénteken – annak környékén – gyónjunk és áldozzunk meg. Ha éppen az adott napon nincs alkalmunk Szentmisére menni, azon a héten egy hétköznapi Szentmisével, és azon a héten végzett szentgyónással is kifejezzük szándékunkat, amiatt a lánc nem szakad meg, de törekedjünk rá, hogy elsőpénteken eljussunk Szentmisére. Mivel bármelyik hónapban elkezdhetjük, ezért buzdítok mindenkit a szentgyónás elvégzésére és arra, hogy szentáldozáshoz járuljon. A héten a hirdetésben jelzett időkben lesz alkalmunk gyónni. Megbeszélés alapján más időpontokban is állok rendelkezésre.

 

Míg tart a farsangi időszak, ügyeljünk, hogy bárhol is veszünk részt mulat­ságon, mindenütt a józan mértékletesség, keresztényi lelkület jellemezzen!

Bár a csúszós útviszonyok közepette figyelünk a templomainkhoz vezető lépcsők, járdák csúszás-mentesítésére. Mindezek mellett mi magunk is figyeljünk, mert egy-egy váratlan jeges folt veszélyt jelenthet. Idősebb, bizonytalanabbul közlekedő testvéreink pedig – különösen a lépcsőknél – kérjenek segítséget a közlekedéshez.

 

Az 5. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai

Gyóntatás

 Süttő 31. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
 
Piszke 01. Kedd 18 óra Szentmise előtte
 
Süttő 02. Szerda 18 óra Szentmise és gyertyaszentelés  
 
Lábatlan 03. Csütörtök 18 óra Szentmise és Balázs-áldás  
 
Süttő 04. Péntek 13 óra Temetés: +Fazekas Tibor János  
15 óra Temetés:  +Domokos Pálné –  Spanyó Irén  
Piszke 18 óra Szentmise előtte
 
Süttő 05. Szombat 16 óra Szentségimádás  
Lábatlan 17:15 Szentségimádás  
18 óra Szentmise: +Szabó Lajos, +Szülők, +Nagyszülők  
 
Süttő 06. Vasárnap 8 óra Szentmise  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise:  +Richter István és +Hozzátartozók  

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

31. Hétfő Bosco Szent János – az ifjúságért
01. Kedd Szent Brigitta  – a szegénygondozásban fáradozókért

Hajós Alfréd szn.-1878 – magyar sportolóinkért

02. Szerda Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony

A szerzetesek világnapja  |||  A vizes élőhelyek napja

03. Csütörtök Szent Balázs

Csókás Ferenc, önműveléssel kiváló szakemberré váló gazda,. SZN – 1824

04. Péntek Rákellenes világnap
05. Szombat  Szent Ágota szűz és vértanú – napjaink vértanúiért, vulkánkitörések és más katasztrófák áldozataiért ||| Andrássy György szn. – 1797 — Az MTA-ért
06. Vasárnap Miki Szent Pál és társai, vértanúk – Japánért, népéért

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

20220123

Katolikus Híradás 2022.01.23

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban – 2022. január 23., Évközi III. vasárnap

„Ma beteljesedett az Írás, amit az imént hallottatok.”Lk4,21/ (kép­forrás: ocarm.org)

Imádkozzunk e héten az újságírókért, a teológusokért, tankönyvírókért, a lepra szörnyű betegségének legyőzéséért és e betegek gondját viselőkért, amint ez az emléknapok naptárából követ­kezik, valamint a név-, születésnap­jukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért! Külön szeretettel emlékezünk meg a Szalézi Társaság tagjairól, értékelve az ifjúság körében végzett missziós munkájukat, valamint az iskolájukba járó diákokról, kiváltképp, akik a plébániáink területén laknak, remélve, hogy közösségeinknek is tevékeny, buzgó tagjai lesznek. 

 

Imádsággal emlékezünk meg a +Stibál Károly atyáról, aki 26, illetve +Békés Antal atyáról, aki 28 esztendeje távozott az örökkévalóságba. Igyekezzünk az érettük felajánlott Szentmisén részt venni.

 

Míg tart a farsangi időszak, ügyeljünk, hogy bárhol is veszünk részt mulat­ságon, mindenütt a józan mértékletesség, keresztényi lelkület jellemezzen!

 

  A csúszós útviszonyok közepette figyelünk a templomainkhoz vezető lépcsők, járdák csúszás-mentesítésére. Mindezek mellett mi magunk is figyeljünk, mert egy-egy váratlan jeges folt veszélyt jelenthet. Idősebb, bizonytalanabb testvéreink pedig – különösen a lépcsőknél – kérjenek segítséget a közlekedéshez.

A 4. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai

Gyóntatás

 Süttő 24. Hétfő 18 óra Szentmise: +Békés Antal atya (28. évf.) előtte
Piszke 25. Kedd 8 óra Szentmise utána
Süttő 26. Szerda 8 óra Szentmise: a Szenvedő Lelkekért
Lábatlan 27. Csütörtök  Elmarad a Szentmise
Piszke 28. Péntek 18 óra Szentmise előtte
Süttő 29. Szombat 16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise: +Stibál Károly atya (26. évf.)
Süttő 30. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Szakmáry Dezsőné – Hedvig

és +Szülei

Piszke ¾ 10 óra Szentmise:  +Magdolna (35. évf.)

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

24. Hétfő Szalézi Szent Ferenc – újságírókért
25. Kedd Szent Pál apostol megtérése
26. Szerda Szent Timóteus és Szent Titusz püspök
27. Csütörtök Merici Szent Angéla szűz, nevelő,
28. Péntek  Aquinói Szent Tamás – teológusokért
29. Szombat Gegő József Adolf, piar. matematikus, oktató, tankönyvíró, SZN – 1746
30. Vasárnap A lepra elleni harc világnapja ||| Sávoly Pál szn 1893-híd- és útépítőkért

 

 Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

20220116

Katolikus Híradás 2022.01.16

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban – 2022. január 16., Évközi II. vasárnap

„Erre anyja szólt a szolgáknak: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond!”Jn2,5/ (kép­forrás: ocarm.org)

   Imádkozzunk a Szentatya, a testvérek által megfogalmazott és az emléknapok naptárából követ­kező szándékokra, valamint a név-, születésnap­jukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!  Ma, az üldözött keresztények vasárnapján imádkozzunk üldözött keresztény testvéreinkért!

 

A keresztények egységéért is imádkozunk a héten. A közös imád­ságra lábatlani református testvéreinkkel – az előző évek hagyo­mányát követve – nagyböjtben kerül sor.

 

Jövő vasárnap lesz az „Isten Igéjének” vasárnapja, azaz a Szentatya által bevezetett korábbi Szentírás vasárnapja helyett tartandó ünnepi alkalom. Kérem, hogy hozzák el magukkal a Szentírásaikat, hogy azokat meg tudjam áldani.

 

Megkezdődött a farsangi időszak. Ügyeljünk, hogy bárhol is veszünk részt mulat­ságon, mindenütt a józan mértékletesség, keresztényi lelkület jellemezzen!

 

  A Süttői Képviselő testület tagjait január 17-én, hétfőn Süttőn, Piszkei Képviselő Testület tagjait január 22-én, szombaton Piszkén, várom este 7 órára az adott plébániára.

 

A 3. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai

Gyóntatás

Piszke 17. Hétfő 13 óra Temetés: +Papp József Imre  
 Süttő 18 óra Szentmise előtte
19 óra Testületi ülés  
 
Piszke 18. Kedd 8 óra Szentmise: +Édesanya i.p. utána
 
Süttő 19. Szerda 8 óra Szentmise: a Szenvedő Lelkekért  
 
Lábatlan 20. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
Piszke 21. Péntek 18 óra Szentmise  
 
Süttő 22. Szombat 16 óra Szentségimádás  
Lábatlan 17:15 Szentségimádás  
18 óra Szentmise: +Fülöp Tamásné – Sághy Zsuzsanna  
Piszke 19 óra Testületi ülés  
 
Süttő 23. Vasárnap 8 óra Szentmise  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise  

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

17. Hétfő Remete Szent Antal apát |||  Alpár Ignác építész (SZN 1855.) Számos historizáló középületünk tervezője.
18. Kedd Szent Piroska – napjaink hitvalló, vértanú keresztényeiért

Árpád-házi Szent Margit – engesztelésül népünkért

19. Szerda Nagyváthy János (szn 1755.) Első gazdasági szakírónk, »A szorgalmatos mezei gazda« című, első jelentős magyar nyelvű mezőgazdasági szakkönyvünk szerzője.
20. Csütörtök Szent Sebestyén vértanú, Szent Fábián pápa, ||| Esztergomi Boldog Özséb rendalapító
21. Péntek Szent Ágnes szűz és vértanú ||| Madách Imre (SZN. 1823.) drámaíró, költő
22. Szombat Szt. Vince diakónus, vt.,  B. Batthyány-S. László,  – orvosokért

A Magyar Kultúra Napja – A Himnusz születésnapja

23. Vasárnap Lajta Béla – építész Szn 1873

 Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

20211226

Katolikus Híradás 2022.01.02

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban – 2022. január 02., Karácsony utáni I. vasárnap

„Jézus meg gyarapodott bölcsességben, korban, s kedvességben Isten és az emberek előtt.” /Lk 2,52/

Imádkozzunk többek között  orvosainkért, költőinkért, és az emléknapok naptárából követ­kező szándékokra, valamint a név-, születésnap­jukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!  

 

 Ne feledjük, hogy Vízkereszt napja parancsolt ünnep! Akár szerda este Süttőn, akár csütörtök este Piszkén veszünk részt Szentmisén, egyaránt megszenteljük a napot.

A Vízkereszt ünnepén megáldott szenteltvizet egész év­ben – babonás szokásoktól mentesen –, katolikus hittel, a keresztségünkre való emlékezésként használjuk.

 

 Egyeztetett időpontban örömmel látogatom meg a test­véreket, hogy a házszentelés szolgála­tával kérjem Urunk áldását 2022-re is a házban lakók életére.

 

A tanítás folytatódik, így a szentségi felkészítés is: várom a gyerekeket és a fiatalokat a szokott időpontokban.

A Süttői Képviselő testület tagjait január 17-én, hétfőn Süttőn, Piszkei Képviselő Testület tagjait január 22-én, szombaton Piszkén, várom este 7 órára az adott plébániára. Előt­te, január 10-én, hétfőn, a gazdasági tisztviselőket várom a könyvelés átnézésére, Süttőre.

Várom a testvérek január hónapra szánt imaszándékait.

Kérem az imaszövetség tagjait, hogy tekintsék meg a kifüggesztett imarendet, és változás ese­tén, akár a saját, akár ismerőseik tekintetében jelezzék a változást. Fontos, hogy a folytonosság ne szakadjon meg.

Nagy örömmel tölt el, hogy a püspök atyák buzdítása nyomán sokan éltek a lehetőséggel és elkezdték a »Nagykilencedet«, melynek lényege, hogy kilenc egymást követő elsőpénteken – annak környékén – gyón­junk és áldozzunk meg. Ha éppen az adott napon nincs alkalmunk Szentmisére menni, azon a héten egy hét­köznapi Szentmisével, és azon a héten végzett szentgyónással is kifejezzük szándékunkat, amiatt a lánc nem szakad meg, de törekedjünk rá, hogy elsőpénteken eljussunk Szentmisére.

Fokozottan ügyeljünk a tűzvédelemre, a karácsonyfák, rajta a gyertyák, villany-fényfüzérek használatánál! Kiváltképp, hogy e napokra a fák már igen kiszáradtak! Soha ne hagyjuk égve a gyertyá­kat, üzemben a fény­füzéreket felügyelet nél­kül, illetve a gyerekeket egyedül!

 

Az 1. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai

Gyóntatás

 Süttő 03. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
 
Piszke 04. Kedd 8 óra Szentmise utána
 
Süttő 05. Szerda 18 óra!!! Szentmise és vízszentelés  
 
Piszke 06. Csütörtök 13 óra Temetés: +Nagy László  
Piszke!!! 18 óra Szentmise: +Nagy László

és vízszentelés

előtte
 
Piszke 07. Péntek 18 óra Szentmise  
 
Lábatlan 08. Szombat 18 óra Szentmise  
 
Süttő 09. Vasárnap 8 óra Szentmise  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise ||| Keresztelő: Hezler Fanni  

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

03. Hétfő Jézus neve napja||| Nemes Nagy Ágnes Szn.– 1922
04. Kedd Apáthy István, az állattan kiemelkedő művelője szn. – 1863
05. Szerda Idősebb Oszlopos Szent Simeon
06. Csütörtök Vízkereszt ||| A Szent Korona hazatérése
07. Péntek Pennaforti Szent Rajmund pap, szerzetes

Horváth László, vegyészmérnök, közgazdász, gumiipari feltaláló SZN – 1921

08. Szombat Magyary-Kossa Gyula,  a magyar orvostörténet-írás megteremtője szn – 1865
09. Vasárnap Brózik Károly, tanár, geográfus, író, az első magyar földrajzi atlaszok szerkesztője SZN – 1849

 Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

visszatekintes Sutto_Piszke_Labatlan 2021

20211226

Katolikus Híradás 2021.12.26

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban – 2021. december 26., Szent Család vasárnapja

„Jézus meg gyarapodott bölcsességben, korban, s kedvességben Isten és az emberek előtt.” /Lk 2,52/

Imádkozzunk többek között  a veszélyben forgó magzato­kért, igazságon alapuló békéért, az egyház szabadságáért, az erdészekért, amint ez az emléknapok naptárából kiderül, valamint a név-, születésnap­jukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!  

 

 Aprószentek ünnepe előtt ismét buzdítok mindenkit a lelki örökbefogadásra. A lelki örökbefogadás (adoptálás) lényege szerint komoly ígéret, amelyben egy konkrét személy kötelezi magát, hogy 9 hónapon át (vagyis amennyi időt átlagosan az anyaméhben tölt a megfogant gyermek) minden nap imádkozik egy veszélyben lévő magzatért, valamint azért, hogy ez az Isten által kiválasztott és egyedül Általa ismert gyermek születése után törvényes családi keretek között nőhessen fel, szeretetben és elfogadva. A plébános előtt bármikor megtehetjük ezt az ünnepélyes ígéretet. Ismertető anyagot hátul találunk.

 

 Az előttünk álló napok alkalmait a táblázatban olvashatjuk. Ne feled­jük, hogy Újév napja, azaz Szűz Mária Istenanyaságának emlékezete pa­rancsolt ünnep. Ha elhúzódna az évbúcsúztatás, mind 31-én, mind elsején az esti Szentmisével is megszentelhetjük, de ügyeljünk, nehogy Szentmise mulasztással kezdjük az évet! Ugyancsak parancsolt ünnep lesz Vízkereszt ünnepe!

 

Nagy köszönet a templomaink takarításában, ünnepi díszbe öltöztetésében fáradozók buz­góságáért, a karácsonyi díszítésre adakozók, fákat, díszeket felajánlók nagylelkűségéért!

 

Kispapjaink hálásan fogadták a negyed-mázsányi, saját készítésű süteményt! Idén plébániáink hívei egyedüliként gondoltak erre, és ezért – kellő szerénységgel – de büszkék lehetünk…

 

Fokozottan ügyeljünk a tűzvédelemre, a karácsonyfák, rajta a gyertyák, villany-fényfüzérek használatánál! Soha ne hagyjuk égve a gyertyá­kat, üzemben a fényfüzéreket felügyelet nél­kül, illetve a gyerekeket egyedül!

 

A polgári esztendő 53./1. hete Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai

Gyóntatás

 
Piszke 31. Péntek 18 óra Vigília (előesti) Szentmise – év végi hálaadás
 
Süttő 01. Szombat 8 óra Szentmise előtte
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána
Lábatlan 18 óra Szentmise, majd litánia előtte
 
Süttő 02. Vasárnap 8 óra Szentmise előtte
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána
 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

27. Hétfő Szent János apostol – püspökeinkért ||| Széchy Károly szn.– 1903 – hídépítőkért
28. Kedd Aprószentek – az ártatlanul szenvedő és a meg nem született gyermekekért

Mihalik János szn.– 1818 – vízépítő szakemberekért

29. Szerda Becket Szent Tamás – az egyház szabadságáért
30. Csütörtök Bedő Albert szn.– 1839 – erdészekért
31. Péntek Szent Szilveszter pápa – azért, hogy a keresztények és a jó szándékú emberek élhetőbbé tegyék világunkat
01. Szombat Szűz Mária, Isten Anyja||| A béke világnapja
02. Vasárnap Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely

 Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

20211212

Katolikus Híradás 2021.12.12

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban – 2021., december 12., Advent III., „Gaudete” vasárnapja

„Akinek két ruhája van – válaszolta –, az egyiket adja oda annak, akinek egy sincs. S akinek van mit ennie, ugyanígy tegyen.” /Lk3,11/ (képforr­ás: ocarm.org)

Imádkozzunk  Hazánkért, a hazai zenei élet felvirágzásáért, az atomenergia békés felhasználásáért, vala­mint mindazon szándékokra, melyek az évfordulós naptárból következnek.

Nem feledkezünk meg a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem!

*********************************************************

 Idejében végezzük el a szentgyónásunkat! Akik akadályoz­tatva van­nak sajátos életállapotuk miatt, legalább az alapos lelki­ismeret vizs­gálattal és a bűnbánat felindításával kezdjék az új egyházi évet!

*********************************************************

 Gondoljunk otthonaikból nehezen mozduló betegeinkre is. Gondoskod­junk arról, hogy eljusson hozzájuk a lelkipász­tor, – természetesen a járványügyi szabályok betartásával.

*********************************************************

 Lelki töltekezés  Ftdő Kovács Csaba Albert atya lelkigyakorlatos szentbeszéddel és gyónási lehetőséggel most pénteken is segíti adventi készületünket Piszkén, este 6 órakor.  ***** A plébániai munkatársakat Péliföldszentkeresztre várjuk ma délután 15 órára.

*********************************************************

Egészségünk védelme érdekében kötelező a maszk viselése zárt térben, a távolságtartás és a fertőtlenítő használata. Hiteles forrásokból  tájékozódva éljünk az oltással, és lelkünket az imádság, az Eucharisztia és a többi szentségek által megerősítve vigyázzunk egymásra és magunkra!

*********************************************************

A szegény sorsú gyermekeknek szerzünk örömet az „Angyalbatyu” akcióhoz csatlakoz­va, melyről www.angyalbatyu.hu világhálós címen olvashatunk. Lényege, hogy apró ajándék­csomagot készítünk, vagy éppen bele valókat – édesség, játék, színező, egyéb hasznos  dol­gokat – juttatunk el a regionális karitász központba (Esztergom, Simor János utca 126. nyitva: hétfőtől péntekig 9.00-15.00 óra között ). Még a héten szerdáig várják az adományokat. Ha valaki a templomba behoz­za, segítünk a csomagot eljuttatni. A helyi szegényeket támogatjuk a karitászcsoporton ke­resztül a gyertyákért és apróságokért adott összegekkel, valamint a Szent Antal perselybe tett adományokkal.

*********************************************************

 Kispapjainkra gondolunk, amikor nekik – régi hagyományt folytatva – saját készítésű süteményekkel kedveskedünk, melyeket december 23-án visszük be a Papnevelő Intézetbe.

*********************************************************

 Fokozottan ügyeljünk a tűzvédelemre a ko­szorúk használatánál! Soha ne hagyjuk égve a gyertyá­kat felügyelet nélkül, illetve a gyerekeket egyedül ezen eszközökkel! Ehhez tartozik kéményeink ellenőrzése, illetve az ilyenkor használatos elektromos díszvilágító-eszközök felülvizsgálata is.

*********************************************************

  Vigyük magunkkal az „Esztergom-Budapest” című egyházmegyei-újságot, a hirdetést, illetve a lelkitükröket.  

*********************************************************************************************

   A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

13. Hétfő Szent Lúcia ||| Obermayer Ernő, paprikanemesítő mezőgazdász, akadémikus (*1888)

– a hazai mezőgazdaság magas színvonalának megőrzéséért

14. Kedd Keresztes Szent János ||| Sopron napja, a hűség napja – hazánkért
15. Szerda Bolyai János szn. – 1802 –  a hazai matematikusokért
16. Csütörtök Kodály Zoltán (*1882) –  a hazai zenei élet felvirágzásáért ||| Kós Károly (*1883) – építészeinkért
17. Péntek  Szent Lázár – a koldusokért és az élet peremére szorultakért

Torkos Justus János (* 1699) orvos és kémikus, az első magyar gyógyszerész-árszabvány összeállítója.

18. Szombat A kisebbségek napja ||| Emigránsok nemzetközi napja

Stühmer Frigyes szn. – 1843 – cukrászokért

19. Vasárnap Szilárd Leó és Enrico Fermi atomreaktorra vonatkozó szabadalmi bejelentése 1944 – az atomenergia békés felhasználásáért

  

Az 50. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai

Gyóntatás

Süttő 13. Hétfő 18 óra Szentmise  
19 óra „Szállást keres a Szentcsalád” imádság  
 
Piszke 14. Kedd 6 óra !!! Szentmise utána
 
Süttő 15. Szerda 6 óra !!! Szentmise: +Gyermek, +Testvér, +Szülők, +Nagyszülők
 
Lábatlan 16. Csütörtök 6 óra !!! Szentmise  
 
Piszke 17. Péntek 17:40 „Szállást keres a Szentcsalád” imádság  
18 óra Szentmise és lelkigyakorlatos szentbeszéd

– Ftdő Kovács Csaba Albert atya szolgálata

előtte
 
Süttő 18. Szombat 16 óra Szentségimádás  
Lábatlan 17:15 Szentségimádás  
18 óra Szentmise előtte
 
Süttő 19. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Vajda Ferenc 1. évf.  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Wierl Károly, N: +Mária,

vejük:+Zoltán

 

 

– Köszönettel vettük a testvérek egész éves támogatását. Szeretettel kérjük, hogy akik még nem tették meg, rendezzék plébániai önkéntes megajánlásukat az ismert helyeken, illetve, akiknek ez alkalmasabb, utalással. Plébániák számlaszáma:

Süttői Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045335

Piszkei Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045328

A hivatalos név és a számlaszám helyett elegendő megadni egy „másodlagos azonosítót”. Eszerint

a Süttői Plébánia számára az »19888585«,

a Piszkei Plébánia részére az »19888619«

azonosítót megadva is eljuttathatjuk adományunkat, önkéntes megajánlásunkat.

 Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

20211205

Katolikus Híradás 2021.12.05

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban – 2021., december 05., Advent II. vasárnapja

„Készítsétek az Úr út­ját, tegyétek egyenessé ösvényeit.” /Iz40,3;Lk3,4/ (képforr­ás: ocarm.org)

Imádkozzunk  építészekért, élelmiszer-gyártókért, hitoktatóinkért,  vala­mint mindazon szándékokra, melyek az évfordulós naptárból következnek.

Nem feledkezünk meg a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem! A Szentatya és a testvérek imaszándékait külön lapon olvashatjuk.

    ***

 Ne feledkezzünk el szentgyónásunk elvégzéséről! Akik akadályoz­tatva vannak sajátos életállapotuk miatt, legalább az alapos lelki­ismeret vizs­gálattal és a bűnbánat felindításával kezdjék az új egyházi évet!

***

Gondoljunk otthon lévő betegeinkre is. Gondoskod­junk arról, hogy eljusson hozzájuk a lelkipász­tor, – természetesen a járványügyi szabályok betartásával -, hiszen a készület öröméből ők sin­csenek kizárva.

***

Szolgálat örömmel láttuk tegnap Piszkén a ministráns-találkozó megrendezésével kapcsolatos szolgálatot, az arra küldött finomságot. Urunk jutalmazza a szorgoskodókat.

 ***

Egészségünk védelme érdekében kötelező a maszk viselése zárt térben, a távolságtartás és a fertőtlenítő használata. Nemcsak a C-19 betegség, hanem a többi légúti fertőzések okán is. Ki-ki, hiteles forrásokból és kellőképpen tájékozódva, lelkiismeretére hallgatva éljen az oltás lehetőségével, és legfőképpen lelkünket az imádság, az Eucharisztia és a többi szentségek által megerősítve, vigyázzunk egymásra és magunkra!

***

Vigyük magunkkal az „Adásidő” című karitász-újságot, a hirdetést, illetve a lelkitükröket.

***

Készület  folytatjuk a készületet a szentségek vételére.

***

Lelki töltekezés  Ftdő Kovács Csaba Albert atya a következő két pénteken is lelkigyakorlatos szentbeszéddel és gyónási lehetőséggel segíti készületünket Piszkén. *** Ftdő Szőcs László atya ma (vasárnap) délután ad lehetőséget szentgyónásunk  elvégzésére. ***  Mához egy hétre Péliföldszentkeresztre várjuk a plébániai munkatársakat lelki töltekezésre.***

************************

   A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

06. Hétfő Szent Miklós ||| Goldmark Péter Károly szn– 1906
07. Kedd Szent Ambrus||| A nemzetközi polgári repülés napja
08. Szerda Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása ||| Hild József szn – 1789 – építészekért
09. Csütörtök  A labdarúgás világnapja
10. Péntek Korányi Frigyes szn. – 1827 – orvosokért |||  Patai Imre szn. – 1894 – elektro-mérnökökért
11. Szombat Szent Damazusz pápa,
12. Vasárnap Pick Márk (*1843) – élelmiszer-gyártókért

Tóth János, építész, festő (*1899) szakíró, a Göcseji Falumúzeum egyik létrehozója, tervezője. – épített örökségünk védelméért

 

A 49. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai

Gyóntatás

Süttő 06. Hétfő 18 óra Szentmise: +Pap  János (tem.  Nov. 25.)
19 óra „Szállást keres a Szentcsalád” imádság
Piszke 07. Kedd 6 óra !!! Szentmise: +Édesanya szn., +férj: Gyula utána
Süttő 08. Szerda 6 óra !!! Szentmise
Lábatlan 09. Csütörtök 6 óra !!! Szentmise
Piszke 10. Péntek 17:40 „Szállást keres a Szentcsalád” imádság
18 óra Szentmise és lelkigyakorlatos szentbeszéd

– Ftdő Kovács Csaba Albert atya szolgálata

előtte
Süttő 11. Szombat 11 óra Temetés: +Mann Dezső, majd Szentmise
16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise előtte
Süttő 12. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Heizelman Árpád
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: az Eckl család + Tagjai
Péliföld-szentkereszt 15 – 18 Plébániai Munkatársak adventi találkozója

 

– Köszönettel vettük a testvérek egész éves támogatását. Szeretettel kérjük, hogy akik még nem tették meg, rendezzék plébániai önkéntes megajánlásukat az ismert helyeken, illetve, akiknek ez alkalmasabb, utalással. Plébániák számlaszáma:

Süttői Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045335

Piszkei Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045328

A hivatalos név és a számlaszám helyett elegendő megadni egy „másodlagos azonosítót”. Eszerint

a Süttői Plébánia számára az »19888585«,

a Piszkei Plébánia részére az »19888619«

azonosítót megadva is eljuttathatjuk adományunkat, önkéntes megajánlásunkat.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

******

Imaszándékok 2021., december hónapban

Szentatya imaszándéka:

Evangelizációs: Hitoktatókért

Imádkozzunk a hitoktatókért, akik Isten Igéjének hirdetésére kaptak meghívást, hogy bátran és kreatívan tudjanak a Szentlélek erejében tanúságot tenni róla.

 

A hónapra jelzett új szándékok (Lábatlan):

P Mné E.: -Azért, hogy az Egyház pásztorai, és a szerzetesek életéből felismerjük az Evangéliumi tanácsok: a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség, valamint az alázatosság és az erős hit értékét! – Azért, hogy a Szent Család legyen minden édesanya, édesapa, és a gyermekek példaképe, amilyen erős szeretetben éltek, alázattal, tisztelve egymást! – Nevelő- és Örökbefogadó szülőkért, és akiket magukhoz fogadnak gyermekeket, ez által nagy felelősséget vállalva; legyen meg az erős szeretetet az összetartó kötelék, hogy egy családként éljenek! – a világ békéjéért!!! – Bármilyen betegségben szenvedőkért! – Adakozókért! – Szeretett jó szolgálat tevőkért! – Imádkozókért! – Szegényekért! –  Hajléktalanokért, hogy tudjanak meleg helyre bekerülni a hideg tél be állta előtt!! – Azért, hogy aki rossz úton járt, ne kerüljön a Társadalom perifériára, kapjon lehetőséget, a megújuláshoz!

 

B.I.: – -Tudjuk megélni közösségben gondolkozva hitünket, nyitott szívvel, szeretetben, ellenségeskedés és gyűlölködés nélkül építeni Isten országát plébániáinkon.

Gné K. J.: – Beteg testvérünkért. –  Családjaink megtéréséért, egységéért. –
A magyar ifjúságért, hogy találjanak példaképekre, és aszerint éljék az életüket. – Plébániaközösségünk fejlődéséért.

 

Plébános imaszándékai: – A plébánia munkatársaiért, mindazokért, akik szolgálatot végeznek.

 

Saját szándékaim: