Tag Archive for: egyházi

Katolikus Híradás 2023. 10. 22.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban  2023., október 22., Évközi XXIX., „Missziós” vasárnap

1-1. Imádkozzunk az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, többek között Hazánkért, az ENSZ részrehajlás nélküli működéséért, a vegyészekért, építé­szeinkért. Nem feledkezünk meg a név- születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem!

3-18. Október hónapban a Szűz Anya köszöntéséről se feledkezzünk el:  imádkozzuk a rózsafüzért, akár családi körben, akár a templomi közösségben, a táblázat­ban jelzett időkben.  A fiatalok jelentkezését is örömmel vesszük e szép szolgálatra, kiváltképp a ministránsokét.

5-5/2. Köszönet a süttői Kultúr-Híd délután szervezésében, rendezésében, az agapé előkészítésében résztvevők buzgóságáért, és mindenkinek, aki jelenlétével megtisztelte a közreműködőket.

6-4. Ma van a „Missziók vasárnapja”. A Szentatya ez alkalomból írt üzenetét https://katolikus.hu/cikk/ferenc-papa-uzenete-a-missziok-vilagnapjara—2023 világhálós címen olvashatjuk, valamint a katolikus sajtóban. A javukra gyűjtünk. Tavaly e célra Süttőn 28,200.- (2021: 27,200.-), Piszkén 16,500.-(2021: 21,350.-), illetve Lábatlanon 23,000.-(2021:11,150.-) Ft-ot továbbítottunk.

7-3. Folytatom a gyermekek és fiatalok felkészítését a szentgyónás, szentáldozás, illetve a bérmálás szentségére. Az alkalmak, a mai is Piszkén lesznek, a Szentmise után. A Szentmisén való rendszeres részvétel mindhárom szentségre való felkészülésben esetében elvárás.

10-9/4. Folytatjuk a képviselőtestületek megújítását. Harmadik lépésként választunk. A szavazólapok segítségével jelezzük, kiket szeretnénk a testületekben látni. A Szentmise után hátul, a szavazatszámláló testvérektől vehetjük át a szavazó lapokat. Azon legfeljebb  — 8 – nevet jelölhetünk be, majd a szavazatgyűjtő dobozba tehetjük a lapokat – október 29 – ig. Plébánia-közösségeink nagykorú, az önkéntes hozzájárulást fizetők névsorában szereplő katolikus hívek szavazhatnak.

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

23. Hétfő Kapisztrán Szent János; 1956-os forradalom és szabadságharc;
24. Kedd Claret Szent Antal Mária püspök,

Az ENSZ napja – a világszervezet tiszta, részrehajlás nélküli működéséért

25. Szerda Szent Mór püspök – diákokért; Krispin ókeresztény vértanú – cipészekért
26. Csütörtök Zemplén Géza szn – 1883 – vegyészekért
27. Péntek Fehér Dániel szn.– 1890 – földjeink termőképességének megőrzésén dolgozókért
28. Szombat  Szent Simon és Júdás Tádé apostol
29. Vasárnap Steindl Imre, az országház tervezője szn.– 1839 – építé­szeinkért

Szentolvasók rendje októberben *! Ha van Szentmise, akkor azt követően kezdődik

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Süttő 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 16.00 15.00
Piszke 16.30 16.30 *! 16.30 16.30 16.30 *! XXX 10.30
Lábatlan XXX XXX XXX 17.30 XXX 17.30 XXX

 

A 43. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Lábatlan 26. Csütörtök 15 óra Temetés:  + Ménesi Antalné – Schromeisz Anna  
18 óra Szentmise, majd Fehi-Bora előtte
Piszke 27. Péntek 8 óra Szentmise: Hálaadásul 50 esztendő ajándékaiért utána
Süttő 28. Szombat 16 óra Szentségimádás – Szentolvasó  
Lábatlan 17:15 Szentségimádás – Szentolvasó  
18 óra Szentmise  
Süttő 29. Vasárnap 8 óra Szentmise  
Piszke ¾ 10 Szentmise: +Szeifert László, N: +Piroska, +Gyermekeik utána

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest |||   https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus Hirdetések – 2023.10.08.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 2023., október 08., Magyarok Nagyasszonya –Évközi XXVII. vasárnap

1-1. Imádkozzunk az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, többek között  a lelki egészség megőrzéséért, postásainkért, a természeti katasztrófák csökkentésén fáradozókért, a látássérültekért. Nem feledkezünk meg a név- születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem! 1-4.  A Szentatya és a testvérek októberi imaszándékait külön lapon olvashatjuk.

3-16. A betegek kenetének közös kiszolgáltatását tervezem október 15-én – jövő vasárnap –  8 órakor Süttőn,  ¾10-kor Piszkén. Jelentkezési lapot hátul találunk. Kiemelem, hogy nemcsak az idős korral járó betegség esetén, hanem fiatalabb korban, tartós betegségtől szenvedő katolikus keresztényeknek is üdvös e szentség felvétele. Előtte szükséges a Szentgyónásunk felkészülten történő elvégzése.

3-18. Október hónapban a Szűz Anya köszöntéséről se feledkezzünk el:  imádkozzuk a rózsafüzért, akár családi körben, akár a templomi közösségben, a táblázat­ban jelzett időkben.  A fiatalok jelentkezését is örömmel vesszük e szép szolgálatra, kiváltképp a ministránsokét.

5-5. Mához egy hétre, október 15-én a Kultúr-Híd sorozat részeként várjuk a testvéreket és jó szándékú, a kultúra iránt érdeklődő ismerőseiket Süttőre, a plébániatemplomba. A 16 órakor kezdődő alkalmon a Sárisápi Szent Imre Kórus, és a helyi, Hársfa Dalkör éneke, Resszer Péter képei, és néhány szép vers gazdagít, visz közelebb Istenhez, aki az Örök Szépség. A lelki töltekezés után a plébániaházban agapén örülünk egymás társaságának. Az agapéhoz örömmel fogadjuk a testvérek felajánlásait.

7-3. Júniusban két fiú és egy lány Süttőn, két fiú és három lány Piszkén részesült a szentgyónás, majd a szentáldozás kegyelmeiben. Szomorú, hogy Süttőn egy, Piszkén két gyermeket látunk rendszeresen az Eucharisztián. Az évtizedek óta tartó tendenciát, ami hit meg(nem)élését illeti,  most a népszámlálás adatai is megerősítik… Mindazonáltal újból nekifutunk és  októberben – hitoktatóink javaslata alapján – megkezdem azok felkészítését, akik még nem részesültek e szentségekben: a szentgyónásban, a szentáldozásban, valamint a bérmálás szentségében. Első alkalom jövő vasárnap, október 15-én Piszkén lesz, a Szentmise után. A Szentmisén való rendszeres részvétel mindhárom szentségre való felkészülésben esetében elvárás.

10-9/3. Folytatjuk a képviselőtestületek megújítását. Második lépésként a jelöltek listáját megtekintve kérem, hogy a jelöltek máig nyilatkozzanak, elfogadják-e a jelölést. Akinek kifogása van egy jelölt ellen, az az esperesnek címzett, de egyúttal a plébániára is benyújtott írásos, aláírt kifogással élhet.

10-10. Szőcs László atya vezetésével 2023. október 21-én szombaton zarándoklatot szerveznek a Zalaegerszegi  Mindszenty-emlékházhoz. Érdeklődni, jelentkezni a <szocsatya@gmail.com> villámlevél címen tudunk.

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

09. Hétfő Szent Dénes püspök és társai vértanúk ||| Leonardi Szent János áldozópap,

Segner János András, a »Turbina atyja« szn.– 1704 ||| Postai világnap

10. Kedd Flór Ferenc, a »Legmagyarabb magyar orvos szn.– 1809 |||

 A lelki egészség világnapja  

11. Szerda Boldog XXIII. János pápa,

Haar Alfréd, a „Haar-féle függvényrendszer”, a „Haar-féle integrál” és a „Haar-mérték”  kidolgozója  SZN – 1885 || október második szerdája „A természeti katasztrófák csökkentésének világnapja”

12. Csütörtök Bene Ferenc, A himlőoltás magyarországi bevezetője SZN – 1775

A csillagászat napja (ősz)  || október második csütörtökje a „Látás világnapja”

13. Péntek Henszlmann Imre, A magyar műemlékvédelem megteremtője SZN – 1813

Október második péntekje – a”Tojás világnapja”

14. Szombat Szent I. Kallixtusz pápa, vértanú
15. Vasárnap Avilai Szent Teréz  ||| A látássérültek nemzetközi napja / a »Fehér bot« napja

Szentolvasók rendje októberben *! Ha van Szentmise, akkor azt követően kezdődik

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Süttő 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 16.00 15.00
Piszke 16.30 16.30 *! 16.30 16.30 16.30 *! XXX 10.30
Lábatlan XXX XXX XXX 17.30 XXX 17.30 XXX

 

A 41. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 09. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
19 óra Fehi-Bóra
Piszke 10. Kedd 10 óra Szentmise: +id. Bárány István, majd temetés utána
Lábatlan 13 óra Temetés: +Lukács Ferenc, majd Szentmise
Süttő 11. Szerda 8 óra Szentmise a Szenvedő Lelkekért
Lábatlan 12. Csütörtök 18 óra Szentmise, majd Fehi-Bóra előtte
Piszke 13. Péntek 8 óra Szentmise utána
Süttő 14. Szombat 16 óra Szentségimádás – Szentolvasó
Lábatlan 17:15 Szentségimádás – Szentolvasó
18 óra Szentmise: +Szabó Lajos (2. évf.), +Szülők, +Nagyszülők, a Zsebeházi és Szabó család élő és +Tagjai
Süttő 15. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Szalontai Lászlóné – Mária (2.évf.)

Szentkenet kiszolgáltatása

Piszke ¾ 10 Szentmise – Jótevőkért

 – Szentkenet kiszolgáltatása

utána
Süttő 16 óra Kultúr-Híd

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest |||   https://www.facebook.com/splplebaniak/

Imaszándékok 2023., október hónapban

Szentatya imaszándéka:  A szinódusért – Imádkozzunk az Egyházért, hogy egyre inkább a párbeszéd és meghallgatás lelkületével legyen jelen a világban, és engedje, hogy a Szentlélek elvezesse a peremvidékekre is!

A hónapra jelzett új szándékok

(Lábatlan): P Mné E.: – Azért, hogy az Egyház az evangélium hirdetésével, és a kegyelem eszközeivel orvosoljon minden lelki nyomorúságot! – Azért, hogy a Vasárnapot olyan napnak éljük meg, ahol részesedve az Eucharisztia asztal-közösségében, érezzük közösség erejét! – Azért, hogy akik a hazánk fölött a közhatalmat gyakorolják, jó szándékkal, bölcsességgel hozzák meg az igazságos döntéseket. Ezáltal a fiataloknak legyen egy biztos támpont, amire alapozhatják a jövőjüket, és mernek családot alapítani!! – Azért, hogy a járművezetők vegyék figyelembe az őszi időjárás sajátosságait – a korai sötétedést, a ködös, párás utakat – és óvatosan vezessenek!! – Azért, hogy a Rózsafüzér imába minden nap foglaljuk bele a   betegek gyógyulását és a kezelések alatt a türelmét, hogy így a gyógyulás útján előre haladjanak! – Minden szakterület dolgozóiért! – Elsőáldozókért! – Bérmálásra készülőkért! — Azért, hogy a plébános és a megválasztandó képviselők között jó kapcsolat, összetartás legyen! – Családokért, akik elveszítették a hozzátartozójukat a háborúban! – Igazságos  Világbékéért!!! – Szeretett családjainkért! – Várandós kismamákért!

B.I.: Hazánkért – Szerzetesekért – Azokért, akikért senki nem imádkozik – Idősekért – Betegekért

Plébános imaszándékai: – Katolikus híveink egyre többen ismerjék fel a Szentségek, kiváltképp a gyógyulás szentségei (Szentgyónás, Betegek Kenete) erejét és értékeljék a lehetőséget azok vételére!

Saját szándékaim:..