Tag Archive for: kérelem

tuzifa

Felhívás tűzifa igénylésére

Tisztelt Lakosság!
Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi rendezéséről szóló 11/2021(IV.29.) számú önkormányzati rendeletének 7. §-a alapján kérelemre, évente egy alkalommal természetbeni ellátásként legfeljebb az öregségi nyugdíjminimum – jelenleg 28500.-Ft/hó – kétszereséig tűzifát biztosít az alábbi feltételek megléte esetén:
· Kérelmezőnek Lábatlan városban bejelentett lakóhellyel- vagy érvényes tartózkodási hellyel kell rendelkeznie.
· A lakhatáshoz kapcsolódó fűtési költség viselésére nem képes és hivatkozott rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel, mely szerint
– családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át 65550.-Ft-ot
– egyedülálló személy esetében a 450 %-át 128.250.-Ft-ot.
További feltétel, hogy lakókörnyezetét a rendelet 2.§ (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint rendben tartja.
· Munkanélküliség esetén kérelmezőt és a családjában munkaviszonnyal nem rendelkező személyt az állami foglalkoztatási szerv a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy hónappal álláskeresőként nyilvántartásba vette, és a foglalkoztatási szervvel együttműködik.
A kérelmek benyújtásának határideje: 2022. június 30.
A tűzifa kiszállítása a kérelmek elbírálását követően, a fűtési szezon előtt, legkésőbb október 15-ig történik meg.
Kérelmek benyújtásával kapcsolatos tájékoztatást, valamint a kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványt – ügyfélfogadási napokon: hétfőn, szerdán és pénteken – Lábatlan Város Polgármesteri Hivatalában (2541 Lábatlan, József A. út 60.), valamint a 33/517-500 telefonszámon Lénárt Istvánnétól és Haraszti Krisztinától kaphatnak.
A kérelmekhez mellékelni kell munkáltató által kiállított jövedelemigazolást a kérelem benyújtását megelőző hóra, Nyugdíjbiztosító Igazgatóság értesítését a tárgyévi nyugdíjakra vonatkozóan, egyéb rendszeres pénzellátás esetén a folyósító szerv határozatát, igazolását és kifizetést igazoló postai szelvényt vagy bankszámlakivonatot a kérelem benyújtását megelőző hóra vonatkozóan.
Amennyiben kérelmező vagy családtagja elvált, a házasság felbontására és gyermektartásdíjra vonatkozó jogerős bírósági végzést. Ha a családban középfokú oktatási intézményben tanuló gyermek van a hallgatói jogviszony igazolást.
Munkanélküliség esetén az állami foglalkoztatási szerv igazolását a regisztrációról és együttműködésről.
Teller Péter
polgármester