Tag Archive for: Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat
2024
Pályázati kiírás
A Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő ismételten meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, melyhez Lábatlan Város Önkormányzata is csatlakozott a 85/2023.(IX.26.) számú Képviselő-testületi határozata alapján.
– „A” típusú pályázat a felsőoktatási hallgatók számára elérhető a 2023/2024 tanév második és a 2024/2025 tanév első félévére vonatkozóan.
– A „B” típusú pályázatot pedig a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok pályázhatják meg a 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027. tanévre vonatkozóan.
Az Ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.
A pályázat beadáshoz egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2023. november 3.
A pályázatokat nyomtatott formában, aláírva, mellékletekkel együtt kell a Lábatlani Polgármesteri Hivatalban a megadott határidőig benyújtani.
A részletes pályázati kiírás az alábbi linkeken olvasható:
Pályázati kiírás „A”: https://shorturl.at/kqzE2
Pályázati kiírás „B”: https://shorturl.at/yDR05
A pályázati kiírásban szereplő feltételeken túl a hallgató ösztöndíjra akkor jogosult, ha az állandó lakcíme szerinti háztartásban az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap – 2023. évben 28.500.-Ft – 850 %-át, azaz 242.250.-Ft-ot.
Kérjük a pályázó a pályázat benyújtásakor hozza magával személyi igazolványát és lakcímkártyáját.
Felhívom minden hallgató figyelmét, hogy az „A” típusú ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni!
További tájékoztatást a Lábatlani Polgármesteri Hivatalban 33/200-416-os telefonszámon, illetve a harasztikriszti@labatlan.hu e-mail címen kaphat.
Lábatlan, 2023. szeptember 27.
Teller Péter
polgármester