Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjpályázat

2023

Pályázati kiírás

 

A Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő ismételten meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, melyhez Lábatlan Város Önkormányzata is csatlakozott a 82/2022.(IX.27.) számú Képviselő-testületi határozata alapján.

  • „A” típusú pályázat a felsőoktatási hallgatókszámára elérhető a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan.
  • A „B” típusú pályázatot pedig a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok pályázhatják meg a 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 tanévre vonatkozóan.

Az Ösztöndíjban kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.

A pályázat beadáshoz egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2022. november 3.

A pályázatokat nyomtatott formában, aláírva, mellékletekkel együtt kell a Lábatlani Polgármesteri Hivatalban a megadott határidőig benyújtani.

A részletes pályázati kiírás az alábbi linkeken olvasható:

Pályázati kiírás „A”:

Pályázati kiírás „B”:

A pályázati kiírásban szereplő feltételeken túl a hallgató ösztöndíjra akkor jogosult, ha a lakcíme szerinti háztartásban az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum – 2022. évben 28.500.-Ft – 550 %-át, azaz 156.250.-Ft-ot.

Kérjük a pályázó a pályázat benyújtásakor hozza magával személyi igazolványát és lakcímkártyáját.

Felhívom minden hallgató figyelmét, hogy az „A” típusú ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni!

További tájékoztatás a Lábatlani Polgármesteri Hivatalban 33/200-416-os telefonszámon, illetve a harasztikriszti@labatlan.hu e-mail címen elérhető.

Lábatlan, 2022. szeptember 30.

Teller Péter
polgármester