menza

Felhívás szülők részére MENZÁVAL kapcsolatban

Tisztelt Szülők!
A 2024-2025-ös tanévre vonatkozóan az önkormányzat az alábbi tájékoztatást adja az étkezés megrendelésével és a MENZA PURE étkeztetési program használatával kapcsolatban.
A tavalyi évhez hasonlóan, az étkezésben azok vehetnek részt, akik a szükséges nyomtatványokat, nyilatkozatokat és igazolásokat (születési anyakönyvi kivonat másolata, családi pótlék folyósításának igazolása, orvosi igazolás betegségről, illetve a diétás étkezésre vonatkozóan) a Polgármesteri Hivatalba legkésőbb 2024. augusztus 05-ig eljuttatják.
Amennyiben a szülőnek lejárt tartozása, hátraléka van az előző tanévben az étkezéssel kapcsolatban az Önkormányzat felé, annak rendezése után van lehetőség az étkezés igénylésére!
A szülőnek előre ki kell fizetnie gyermeke étkezését, amennyiben a gyermek étkezni szeretne!
Az elektronikus, valamint a csekken történő befizetéseknek legkésőbb (az étkezési hónapot megelőzően) minden hónap 20-áig a önkormányzat bankszámlájára be kell érkeznie. Amennyiben nem történik meg a befizetés, az étkezőnek nem áll módunkban megrendelni az étkezést, kivesszük az étkezésből addig, míg nem történik meg a számla kiegyenlítése. A kivett étkezési napok jóváírása a következő hónap számlájában jelenik meg.
A 2024. szeptemberi étkezés akkor biztosított a gyermek/gyermekek részére, ha a befizetés 2024. augusztus 20-ig az önkormányzat számlájára megérkezik, vagy csekken történő befizetés esetén a csekk bemutatásra kerül 2024. augusztus 31-ig.
Az étkezéssel kapcsolatos ügyek intézése az online felületen (http://labatlan.eny.hu), az etkeztetes@labatlan.hu email címenvagy a
06-30/128-8324, 06-33-200-424 telefonszámokon lehetséges.
A szükséges nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal portáján kérhetők.
Lábatlan Város Önkormányzata
Megnézem az adatlapokat: