Felhívás településrendezési eszköz módosítás véleményezésére

FELHÍVÁS!

 

Lábatlan Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Lábatlan Város Településrendezési Eszközeinek– több tervezési feladatra szóló – módosítása elkészült.

Az elkészült anyagot a honlapon, az E-TÉR felületen és a Polgármesteri Hivatalban félfogadási időben áttanulmányozhatják.

A fenti dokumentációval kapcsolatos észrevételeiket jelen Felhívás megjelenésétől számított 10 napon belül írásban az E-TÉR felületre feltöltve, vagy az alábbi címen tehetik meg:

Lux Éva főépítész asszony részére

E-mail: polghiv@labatlan.hu

 

Segítő közreműködésüket megköszönve:

Teller Péter polgármester

 

/Jelen Felhívás a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 65. § (1)-(3) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 2. §-ának figyelembevételével jelenik meg./

https://drive.google.com/file/d/16soqtWJWo3Ti7J0U5EV0rzZWxgztQBWy/view?usp=drive_link