Katolikus Híradás 2023.07.02.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban  2023., július 02., Évközi XIII. vasárnap

1-1. Imádkozzunk a kábítószer elleni küzdelemben résztvevőkért, a cukorbetegekért, a határőreinkért, a magyar egészségügy dolgozóiért, és a többi, az em­léknapok naptárá­ba fog­lalt szándékra, a név-, szüle­tésnapjukat, há­zassági évfordulój­ukat ünneplő­kért is! 1-4. A Szentatya és a testvérek júliusi imaszándékait külön lapon olvashatjuk. 1-5. Jó lélekkel ajánlom figyelmükbe a Jézussal való egység imádságát, melynek igen hatékony mivoltát, lelki gyümölcseit sokan bizonyítják. Ne csak magunknak, de vigyünk mindazoknak, akik jó szándékkal imádkozzák, akár protestáns testvéreink is.

2-2. A nyári szabadságok, utazások idején sem kell Szentmise nélkül maradnunk. A nyaralás helyének környékbeli Szentmiséiről tájékozódha­tunk, például a https://miserend.hu oldalon.

6-3. Ma a Szentatya karitatív tevékenységét támogatandó a „Péter-filléreket” gyűjtjük. E célra tavaly 33,820.-{2021:26,310.-} (Süttő), illetve 21,000.- {2021: 28,350.-} (Piszke) és 9,000.- {2021:14,200.-} (Lábatlan) Forintot továbbítottunk e nemes célra a testvérek jóvoltából.

7-2. Nagyszerű evangelizációs lehetőség az egyházmegyei lap, melyet nemcsak a magunk örömére olvashatunk, de jó szándékú ismerőseinknek is jó lélekkel adhatunk.

9-3. A képviselő testületek megbízása idén lejár. A választások ősszel lesznek, de már most gondolkodjunk, kit látnánk szívesen a testületben, illetve mi magunk érzünk-e meghívást e szép feladat betöltésére. Vegyük figyelembe, hogy a képviselőnek katolikus hitét gyakorló, megbérmált, nagykorú és – ha nincs egyedül – rendezett kapcsolatban (szentségi házasság) élő, a többiekkel együttműködő személy alkalmas.

10-3. Sarlós Boldogasszony napján, azaz a Szűz Anya Erzsébetnél tett látogatásának ünnepén egyben a piszkei templom búcsúját is ünnepeljük. Imádságos lelkülettel nyerhetünk búcsút a szokott feltételek mellett. Hálás lelkülettel emlékezünk e szent hely alapítóira, mindenkori fenntartóira és imádkozunk, hogy ennek a plébánia közösségnek is legyen jövője.

A 27. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 03. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
Piszke 04. Kedd 8 óra Szentmise utána
Süttő 08. Szombat 16 óra Szentségimádás  
Lábatlan 17:15 Szentségimádás  
18 óra Szentmise: +Kiss László, élő és + Cs.tagok  
Süttő 09. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Nágel Mihály és Czechner Erzsébet Szülők  
Piszke 09:45 Szentmise: +Gyula férj (2. évf.), +Rozália édesanya(2. Évf.), valamint élő és +Cs.tagok  

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

03. Hétfő Szent Tamás apostol
04. Kedd Portugáliai Szent Erzsébet, özvegy,
05. Szerda  Zaccaria Szent Antal Mária ||| Csontváry Kosztka Tivadar szn.  – 1853  – festőművészeinkért
06. Csütörtök Goretti Szent Mária szűz, vértanú,
07. Péntek Angster József szn.– 1834 – orgonaépítőkért

Lénárd Fülöp (Fizikai Nobel-díj: 1905) szn. – 1862;

08. Szombat Szent Kilián – hithirdetőkért
09. Vasárnap Zhao Rong Szent Ágoston áldozópap és társai, kínai vértanúk,

Makó Pál szn– 1723 – tankönyvírókért

Közelgő események

Nap Óra Hely Esemény
Július 22. szombat 18 Lábatlan Nagyszülők megáldása
Július 23.,vas. 8, 10:30 Süttő, Piszke Nagyszülők megáldása, járművek megáldása
Július 28., péntek 15-18 Süttő Egyházmegyei Szentségimádás
Szeptember 22., péntek 17 Süttő Ars Sacra délután
Szept. 30., szombat 6-18 Fallós-kút Zarándoklat

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Imaszándékok 2023., július hónapban

Szentatya imaszándéka: 1. Az eucharisztikus életért –
Imádkozzunk, hogy a katolikusok az Eucharisztiát helyezzék éle­tük középpontjába, amely mélyen átalakítja az emberi kapcsola­tokat, és megnyitja őket az Istennel és a testvéreikkel való talál­kozásra!

A hónapra jelzett új szándékok

(Lábatlan): P Mné E.: 2. -Azért, hogy Szűz Mária – Aki Erzsébetet látogatván (örömét megosztotta) – közbenjárása töltse el a Szentlélek Fe­renc pápát, a püspököket és az egész papságot! 3. – Azért, hogy a népek vezetői mindig és mindenütt a megbékélésre törekedje­nek, a (népek) nyugalomban élhessenek a saját hazájukban, ma­radjanak egyben a családok -egymástól el nem szakadva – bol­dogságban!  4. – Azért, hogy a betegek, a szomorúak és a magukra maradt embertársaink ne nélkülözzék az irgalmas segítséget! 5. – Családjainkért, hogy tudják a mindennapi nehézségeket megol­dani, megbeszélni, a problémákról nyíltan beszélve, egymást segítve! 6. – A betegek gyógyulásáért! 7. – Minden munkát végzőért, hogy a nyári melegben az (egészségügyi) szabályokat betartva, a rosszulléteket lekerülve! 8. –  A Piszkei Plébániaközösség vezetői­ért és a plébániai közösség (többi tagja) közötti jó kap­csolatért! 9. – A nyaralókért, hogy vegyék figyelemben a szabályo­kat, így elkerüljék a baleseteket a fürdőzés, vagy bármely egyéb tevékenység közben, kiváltképp odafigyelve a kisgyermekekre!

B.I.: 10. Nagyszülőkért. 11. – Plébániáink egységéért. 12. – Nyaraló diáko­kért. 13. – Hittanosokért. 14. – Papjainkért. 15. – Mezőgazdasági munkát végző­kért. 16. – Úton lévőkért.

Gné K.J.: 17. Hogy Szent Anna közbenjárása segítse a nagyszülőket mindennapi tevékenységükben! 18. – Az egészségügyben dolgozó orvosokért, ápolókért, mentősökért! 19. – A mezőgazdaságban dol­gozóként! 20. – Megfelelő időjárásért, jó termésért! 21. – Hogy a csalá­dok a nyári szünetben minél többször megéljék a közös együtt­lét örömét! 22. – A gyermekáldásra várókért! 23. – A keresztség előtt ál­lókért!

(Süttő): B.I. 24. Édesanyámért. 25. – Családomért. 26. – Testvéreimért és családjaikért. 27. – Keresztfiamért. 28. – Szívműtétre váró édesapáért. 29. – Papi hivatásokért. 30. – Lelki vezetőmért. 31. –  Papokért. -Kispapokért. 32. – A háborúban elesett vagy megsebesült civilekért és katoná­kért. 33. – Az Egyházért.  34. – Minden olyan emberért, aki eltávolodott Istentől.  35. – Aratásban dolgozókért!

B.D. 36. – Szüleimért legfőképpen Édesanyámért, hogy legyen ereje az elkövetkezendő nehéz időszakban. 37. – Nagymamáim egészsé­géért. 38. – Párom mihamarabbi teljes gyógyulásáért.

Plébános imaszándékai: 39. – Leköszönő és leendő plébániai  képviselőkért.

Saját szándékaim:..