Katolikus híradás 2022. szeptember 25.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., szeptember 25., Évközi XXVI. vasárnap

*** Imádkozzunk az emléknapok naptárába foglalt szándékokra. Ma az elvándorlókért és menekültekért is imádkozzunk. A szentatya üzenetét a https://katolikus.hu/cikk/a-jovo-alakitasa-az-elvandorlokkal-es-menekultekkel—papai-uzenet-az-elvandorlok-es-menekultek-108-vilagnapjara világhálós címen és a katolikus sajtóban olvashatjuk. Nem feledkezünk meg a név- születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem!  *** Várom a testvérek októberi imaszándékait.***

*** A termények megáldására egy hét múlva kerül sor. Nézzünk körül kertjeinkben, mit tehetünk  az oltár elé október első vasárnapján, hogy ezáltal adhassunk hálát a föld terméséért. ***

*** A Szentolvasó közös imádkozására hívjuk októberben a testvéreket a táblázatban megjelölt időpontokban. Ha akadályoztatva vagyunk, otthon, családi körben is csatlakozhatunk a  »koszorúhoz«, melyet imádságainkból készítünk az Úrnak és Édesanyjának. Kérem a testvéreket, akik be szoktak kapcsolódni, beszéljenek össze, melyik nap, ki vezeti az imádságot. A fiatalok jelentkezését is örömmel vesszük e szép szolgálatra. ***

*** Májusban részesültek fiataljaink a bérmálás, és sok gyermek a szentgyónás és szentáldozás kegyelmeiben. Várjuk, hogy akkori ígéretüket megtartva buzgón járujanak szentségekhez: szentgyónáshoz, ha tanév elején nem végezték volna el, és csak utána szentáldozáshoz!!! Októberben – hitoktatóink javaslata alapján – megkezdem azok felkészítését, akik még nem részesültek e szentségekben: a szentgyónásban, a szentáldozásban és a bérmálás szentségében. A Szentmisén való rendszeres részvétel mindkét esetben elvárás. ***

*** A betegek kenetének közös kiszolgáltatását tervezem október 16-án 8 órakor Süttőn, ¾ 10 órakor Piszkén.  Jelentkezési lapot hátul találunk. Kiemelem, hogy nemcsak az idős korral járó betegség esetén, hanem fiatalabb korban, tartós betegségtől szenvedő katolikus keresztényeknek is üdvös e szentség felvétele. Előtte szükséges a Szentgyónásunk – felkészülten történő – elvégzése. ***

*** Előre jelzem, hogy október 8-án, szombaton Bodajkra zarándokolunk. A hátul kitett lapon jelentkezhetünk. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

26. Hétfő Szent Kozma és Damján – orvosokért és gyógyszerészekért

Tengerészeti világnap – tengerészekért

Riszdorfer Ödön szn – 1893 – fényképészekért

27. Kedd Páli Szent Vince  szerzetes – az irgalmas szeretet gyakorlóiért

 Turisztikai világnap – természetjárókért ||| Kerpely Antal szn. – 1866 – kohászokért

28. Szerda  Szent Vencel Vértanú

Ruiz Szent Lőrinc és társai, Fülöp-szigeteki vértanúk – a Fülöp-szigeteki népekért

Ormándy Miklós piarista szerzetes szn – 1846 – a hazai oktatásért

29. Csütörtök Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael Főangyalok

A pákozdi csata – 1848 – Hazánkért

Bíró László József szn.  – 1899 –  magyar feltalálókért

30. Péntek  Szent Jeromos – Szentírás elterjedéséért

A helyi önkormányzatok napja Magyarországon – helyi elöljárókért

Benedek Elek szn. – 1859; A népmese napja  – A felnövekvő nemzedékért

01. Szombat A zene világnapja – zenészekért;  Az idősek világnapja – idősekért

Lisieux-i Szent Teréz – missziókért

02. Vasárnap  Szent Őrzőangyalok ||| Barlai Béla (1870 – 1986) kohómérnök, főiskolai tanár, szakíró, a Vaskohászat és a  Tüzeléstan című kézikönyvek szerzője.||Habitat világnap||| A Hepatitis világnapja

Szentolvasók rendje októberben *! Ha van Szentmise, akkor azt követően kezdődik

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Süttő 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 15.00
Piszke 16.30 16.30 *! 16.30 16.30 16.30 *! XXX 10.30
Lábatlan XXX XXX XXX 17.30 XXX 17.30 XXX

 

A 39. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 26. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
19 óra Fehi-Bóra
Piszke 27. Kedd 8 óra Szentmise
Lábatlan!! 28. Szerda 15 óra Temetés: +Januska Ernőné – Ilona,

 majd Szentmise

Lábatlan 29. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
Piszke 30. Péntek 18 óra Szentmise
Nagymaros 01. Szombat 7-19 óra Ifjúsági találkozó
Lábatlan 18 óra Nem lesz Szentmise !
Süttő 02. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Szűcs Ferenc, N: +Simon Ilona, +István és +Nagyszülők
Piszke ¾ 10 óra Szentmise : A Bednár, a Pekár, a Vadász és a Balázs család élő és + Tagjai utána

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapesthttps://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus híradás 2022. szeptember 18.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., szeptember 18., Évközi XXV. vasárnap

*** Imádkozzunk az emléknapok naptárába foglalt szándékokra; a föld terméséért és az éhezőkért, valamint a név-, születésnapjuk­at, há­zassági évfordu­lójukat ün­neplőkért! ***

***  Az Ars Sacra hét keretében, szeptember 23 – án Süttőn, szeptember 25-én pedig Piszkén csodálkozhatunk rá a szakrális művészet erejére. Süttőn pénteken 17 órai kezdettel a Hársfa dalkör és  Benkő Péter színművész, míg Piszkén vasárnap 18 órai kezdettel az Ars Musica – Esztergom kórusa és Zsuffa Tünde írónő lesz a vendégünk.  Ezen alkalmakra a közösségünktől távolabb álló ismerőseinket is hívhatjuk.  Részleteket a plakátokon olvashatunk. ***

*** Előre jelzem, hogy október 8-án, szombaton Bodajkra zarándokolunk. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

19. Hétfő Vándor József vegyészmérnök szn – 1897 ||| Szent Januáriusz püspök, vértanú
20. Kedd Benyovszky Móric híres világutazó szn  – 1741 ||| Tamási Áron író szn – 1897

Kim Taegon Szt. András és Társai koreai Vértanúk

21. Szerda Gróf Széchenyi István szn – 1791 |||Szent Máté apostol, evangélista
22. Csütörtök
Szent Mór és Társai vértanúk

Mándi Andor mérnök-feltaláló, aki többek között továbbfejlesztette a fázisvál­tós mozdonyt szn – 1891 ||| Autómentes világnap

23. Péntek Pietrelcinai Szt. Pio Szerzetes
24. Szombat Szent Gellért vt. ||| Schöpf-Mérei Ágoston gyermekgyógyász szn – 1804 |||

Bereczki Máté, »A hazai gyümölcsészet atyja szn  – 1824

25. Vasárnap Süss Sándor (*1848. szept. 25.) műszerész, a magyar finommechanikai ipar megalapítója.

 

A 38. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 19. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
Piszke 20. Kedd 8 óra Szentmise
Süttő 21. Szerda 8 óra Szentmise
Lábatlan 22. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
Süttő!! 23. Péntek 17 óra!! Ars Sacra délután
Süttő 24. Szombat 16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise
Süttő 25. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Heizelman Árpád
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána
18 óra Ars Sacra est

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus híradás 2022. szeptember 11.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., szeptember 11., Évközi XXIV. vasárnap

*** Imádkozzunk többek között a megváltás titkának felismeréséért, a gyermekükért aggódó, gyermekeiket sirató édesanyákért, fogyatékkal élő embertársainkért, amint ez az emléknapok naptárából kiderül; a föld terméséért és az éhezőkért, valamint a név-, születésnapjuk­at, há­zassági évfordu­lójukat ün­neplőkért! ***

***  Veni Sancte A Szentlélek segítségét kérjük a hitoktatáshoz és az oktató-nevelő munkához a mai Szentmiséken. Az első szentáldozásra, illetve a bérmálásra való felkészítő foglalkozásokat szeptember végén kezdjük azokkal, akik addig jelentkeznek. A plébániai foglalkozások folytatódnak. Szükséges a hitismeretek gyarapítása, átgondolása a felnőtt testvérek számára is. A ko­rábbi rendnek megfelelően a hónap 2. és 4. hétfői napján Süttőn, míg a hónap 2. és 4. pén­teki napján Piszkén várom a testvéreket Fehi-Bórá-ra, azaz Felnőtthittan – Biblia órá­ra. ***

***   Megújulás – bűnbánat A nyár sok szépsége mellett meg kell tisztulnunk az elmúlt hóna­pok bűneitől is, különösen mulasztásainktól, például, amikor nem találtuk idejét az imádságnak, a vasárnapi és Nagyboldogasszony napi Szentmisének, türelmetlenek voltunk, és megannyi módon bántottuk meg Istent és embertársainkat. Nézzünk bele a lelki tükrök valamelyikébe, és végezzük el Szentgyónásunkat, a gyerekeknek is jó példát adva!  A mi példánk nélkül nehezen értik meg ennek fontosságát, jellemformáló, hitet erősítő jelentőségét. A Szentségektől való távolmaradás mindig magában hordozza a hit gyengülésének, Istentől és a közösségtől való eltávolodásnak a veszélyét. ***

*** Szeptember 14-én, szerdán, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén – csatlakozva az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) kezdeményezéséhez – a közös európai imanap keretében a süttői templomban rövid csendes szentségimádás lesz a Szentmise után. ***

***  Két közelgő eseményre hívom fel a figyelmüket.  Két hét múlva, szeptember 23 – án Süttőn, szeptember 25-én pedig Piszkén az Ars Sacra hét keretében csodálkozhatunk rá a szakrális művészet erejére. Süttőn a Hársfa dalkör és  Benkő Péter színművész, míg Piszkén az Ars Musica – Esztergom kórusa és Zsuffa Tünde írónő lesz a vendégünk. Az ő regényét vehetjük kezünkbe és olvashatjuk a hátul elhelyezett könyvet kölcsönözve. Ezen alkalmakra a közösségünktől távolabb álló ismerőseinket is hívhatjuk.  Részleteket majd a plakátokon olvashatunk. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

12. Hétfő Szűz Mária Szent Neve |||Sztrókay Pál szn. – 1899 – A mérnökökért
13. Kedd Aranyszájú Szent János  – Püspökeinkért, helytállásukért
14. Szerda A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe – A megváltás titkának felismeréséért
15. Csütörtök Fájdalmas Szűz Anya  – gyermekükért aggódó, gyermekeiket sirató édesanyákért
16. Péntek Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök, vértanúk

Szent-Györgyi Albert szn. .– 1893

17. Szombat Bellarmin Szent Róbert püspök, egyháztanító ||| Puskás Tivadar szn. – 1844
18. Vasárnap A Rokkantak napja

 

A 37. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő – Bikol!!! 12. Hétfő 18 óra Bikol – Szentmise előtte
Piszke 13. Kedd 8 óra Szentmise
Süttő 14. Szerda 8 óra Szentmise
Lábatlan 15. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
Piszke 16. Péntek 18 óra Szentmise előtte
19 óra Fehi-Bóra
Süttő 17. Szombat 16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise
Süttő 18. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Mezei Margit és +Tóth István
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus híradás 2022. szeptember 04.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., szeptember 04., Évközi XXIII. vasárnap

*** Imádkozzunk többek között Az élet peremére szorultakért, és a rajtuk segítőkért, erdőmérnökökért, az írni-olvasni tudás elterjedéséért, amint ez az emléknapok naptárából kiderül; a föld terméséért és az éhezőkért, valamint a név-, születésnapjuk­at, há­zassági évfordu­lójukat ün­neplőkért! A Szentatya és a testvérek imaszándékait külön lapon olvashatjuk. ***

*** Tizenkét esztendeje hívtam a testvéreket közös imádságra ekképp: Minden munkálkodásunk alapja az imádság. A plébániai munka sem le­het meg imaháttér nélkül, ezért bizalommal kérem a testvéreket, családokat, hogy csatlakozzanak a Nagy Szent Gergely imaszövetség­hez. Egy rövid, napi imádsá­gon túl évi egy alkalommal kilenced vég­zése (…) az, amivel segít­hetjük közös munkánkat, az evangélium szavakon túl, éle­tünkkel való hirdetését testvéreink körében.

Kérem tehát a testvéreket, hogy a kifüggesztett lapot tanulmányozva ellenőrizzük, mikor kerül ránk a sor a kilenced végzésében. Ha változásról tudunk, például nem tudjuk tovább vállalni az imádságot, vagy másról tudjuk, hogy akadályoztatva van, jelezzük. Az új jelentkezőket pedig nagy örömmel fogadjuk! ***

***  Veni Sancte A Szentlélek segítségét kérjük a hitoktatáshoz és az oktató-nevelő munkához szeptember 11-én, a jövő vasárnapi Szentmiséken. Ez alkalommal veszik át a megbízást hitoktatóink ez esztendőre, és kerül sor a gyerekek tanszereinek megáldására is. ***

*** Készület a szentségek vételére Az első szentáldozásra, illetve a bérmálásra való felkészítő foglalkozásokat szeptember végén kezdjük azokkal, akik addig jelentkeznek. ***

*** A plébániai foglalkozások folytatódnak. Szükséges a hitismeretek gyarapítása, átgondolása a felnőtt testvérek számára is. A ko­rábbi rendnek megfelelően a hónap 2. és 4. hétfői napján Süttőn, míg a hónap 2. és 4. pén­teki napján Piszkén várom a testvéreket Fehi-Bórá-ra, azaz Felnőtthittan – Biblia órá­ra. ***

*** A rászorulók beiskolázását segítjük országos szinten, ha a Katolikus Karitász adomány-vonalát – 1356 – hívjuk. Helyi szinten a karitászcsoport munkatársai nyújtanak szerény segítséget. Munkájukat a Szent Antal perselybe helyezett adománnyal segíthetjük. ***

***   Megújulás – bűnbánat A nyár sok szépsége mellett meg kell tisztulnunk az elmúlt hóna­pok bűneitől is, különösen mulasztásainktól, például, amikor nem találtuk idejét az imádságnak, a vasárnapi és Nagyboldogasszony napi Szentmisének, türelmetlenek voltunk, és megannyi módon bántottuk meg Istent és embertársainkat. Nézzünk bele a lelki tükrök valamelyikébe, és végezzük el Szentgyónásunkat, a gyerekeknek is jó példát adva!  A mi példánk nélkül nehezen értik meg ennek fontosságát, jellemformáló, hitet erősítő jelentőségét. A Szentségektől való távolmaradás mindig magában hordozza a hit gyengülésének, Istentől és a közösségtől való eltávolodásnak a veszélyét. ***

***  Két közelgő eseményre hívom fel a figyelmüket.

Három hét múlva, szeptember 23 – án Süttőn, szeptember 25-én pedig Piszkén az Ars Sacra hét keretében csodálkozhatunk rá a szakrális művészet erejére. Süttőn a Hársfa dalkör és  Benkő Péter színművész, míg Piszkén az Ars Musica – Esztergom kórusa és Zsuffa Tünde írónő lesz a vendégünk. Az ő regényét vehetjük kezünkbe és olvashatjuk a hátul elhelyezett könyvet kölcsönözve. Ezen alkalmakra a közösségünktől távolabb álló ismerőseinket is hívhatjuk.  Részleteket majd a plakátokon olvashatunk. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

05. Hétfő Calcuttai Szent Teréz –  Az élet peremére szorultakért, és a rajtuk segítőkért

Krippel Móric(1867–1945) erdőmérnök, egyetemi tanár, szakíró. Az Erdészeti Zsebnaptár szerkesztője,

06. Kedd Hutyra Ferenc (1860–1934) állatorvos, iskolateremtő tudós
07. Szerda Szent Márk, István és Menyhért áldozópap, kassai vértanúk
08. Csütörtök Szűz Mária születése (Kisboldogasszony)

Az írni-olvasni tudás nemzetközi napja ||| A büntetés-végrehajtás napja

09. Péntek Claver Szent Péter áldozópap,
10. Szombat Telegdi-Róth Alajos (1841–1928): geológus, a földtani térképezés szakértője. Je­lentős eredményeket ért el a magyarországi kőolaj- és kőszénkutatás terén:
11. Vasárnap
Perboyre Szent János Gábor, áldozópap és vértanú +1840

 

A 36. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 05. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
Piszke 06. Kedd 8 óra Szentmise
Süttő 07. Szerda 8 óra Szentmise
Lábatlan 08. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
Piszke 09. Péntek 18 óra Szentmise előtte
19 óra Fehi-Bóra
Süttő 10. Szombat 16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise: Az Eipl és a Gazdag család +Tagjai
Süttő 11. Vasárnap 8 óra Szentmise: Az Áprily és a Róth család élő és +Tagjai
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Imaszándékok 2022., szeptember hónapban

A halálbüntetés eltörléséért –  Imádkozzunk, hogy a halálbüntetés, amely sérti az ember méltóságát, szűnjön meg a világ minden országában.

A hónapra jelzett új szándékok (Lábatlan):

P Mné E.: – Azért, hogy a Krisztus papjai által áldozatosan hirdetett evangéliumot a hívők és a népek be tudják fogadni a szívükbe, és ezáltal megerősödjenek lelkileg! – Azért, hogy  Kisboldogasszony ünnepe adjon vigasztalást a betegeknek, a szomorúaknak, a magányosan élőknek, a családoknak pedig a kegyelmet, hogy jobban összetartsanak. A gyermekeket nevelő szülőknek és örökbefogadó szülőknek lelki megerősítést. (Teljes felelősséggel neveljék a rájuk bízottakat, védve őket a rossz példától, káros hatásoktól.) – Azért, hogy a Plébánia Képviselő Testülete, a tisztségviselők a többi hívek között legyen mindig segítő, jó és őszinte, erős hitű kapcsolat! – A világ békéjéért! – Családjaink, unokáink egészségéért! – Minden területen való becsületes munka végzésért!

B.I.:  Szölőmunkásokért. – Kispapokért. – Tanulókért. – Hitoktatókert. – Tanárokért. – Plébániáink betegeiért.

Plébános imaszándékai: Világi apostolokért.

Saját szándékaim: ……

Katolikus híradás 2022. augusztus 28.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., augusztus 28., Évközi XXII. vasárnap

*** Imádkozzunk többek között Hazánk fennmaradásáért, igazságos világbékéért,  vasutasokért, amint ez az emléknapok naptárából kiderül, a föld terméséért és az éhezőkért, valamint a név-, születésnapjuk­at, há­zassági évfordu­lójukat ün­neplőkért! Várom a testvérek imaszándékait.

*** Tanácskozásra hívom a testületek tagjait és a munkatársakat augusztus 29-én, hétfőn Süttőn, szeptember 3-án, szombaton Piszkén, 19 órakor. ***

***  Ne feledjük, a szegényebb gyerekek iskolakezdését a katolikus karitászon keresztül is támogathatjuk a 1356-os adományvonalon keresztül.

Ha a helyieken közvetlenül is kívánunk segíteni, akkor a helyi karitászcsoportnak juttassuk el erre szánt adományainkat. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

29. Hétfő Keresztelő Szent János vértanúsága – üldözött keresztényekért, igazságért szenvedőkért

A Mohácsi vész emlékezete –  1526 – Hazánk fennmaradásáért

30. Kedd Szenczi Molnár Albert szn. – 1574 – irodalmunk megbecsüléséért
31. Szerda Az Esztergomi-Főszékesegyház felszentelése

Érdi Krausz György szn. – 1899– térképészekért

01. Csütörtök A II. vh. Kitörésének emléknapja – igazságos világbékéért

A Pest-Szolnok vasútvonal megnyitása – 1847 – vasutasokért

02. Péntek  Haltenberger Mihály szn. 1888.,  – geográfus
03. Szombat  Nagy Szent Gergely pápa, egyháztanító – diákokért
04. Vasárnap Szent Rozália

 

A 35. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 29. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
19 óra Testületi tanácskozás
Piszke 30. Kedd 8 óra Szentmise
Süttő 31. Szerda Nem lesz Szentmise
Lábatlan 01. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
Piszke 02. Péntek 18 óra Szentmise
Süttő 03. Szombat 16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise: +Deák Gyuláné – Erzsébet ob.
Piszke 19 óra Testületi tanácskozás
Süttő 04. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Prettner Ernő és +Szülei
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus híradás 2022. augusztus 21.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., augusztus 21., Évközi XXI. vasárnap

*** Imádkozzunk többek között Dél-Amerika népeiért, vezető embereinkért, egyházi iskoláinkért, amint ez az emléknapok naptárából kiderül, a föld terméséért és az éhezőkért, valamint a név-, születésnapjuk­at, há­zassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!

***   A nyári szabadságok, utazások idején az adott környékbeli Szentmisék rendjéről tájékozódjunk, például a https://miserend.hu oldalon. ***

*** Deák Gyuláné – Bözsi néni évtizedeken át volt a piszkei Plébániatemplom, majd a Szent István templom sekrestyése. A feltámadás hitében kedden kísérjük utolsó földi útjára. Imádkozzunk érte. ***

*** Tanácskozásra hívom a testületek tagjait és a munkatársakat augusztus 29-én, hétfőn Süttőn, szeptember 3-án, pénteken Piszkén, 19 órakor. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

22. Hétfő Boldogságos Szűz Mária királynő

Beke József szn.  – 1867 – hídépítő mérnökökért, munkásokért

23. Kedd Limai Szent Róza – Dél-Amerika népeiért

A rabszolga-kereskedelemről és annak eltörléséről való  megemlékezés napja – Korunk rabszolgaságának, rejtett formáinak felszámolásáért

24. Szerda Szent Bertalan apostol
25. Csütörtök Szent Lajos király – vezető embereinkért

Kalazanci Szt. József áp., rendalapító  – Egyházi iskoláinkért

26. Péntek Balogh Béla szn. – 1909 – hajóépítőkért
27. Szombat Szent Mónika özvegy |||  Lechner Ödön szn. 1845 – építészeinkért
28. Vasárnap Szt. Ágoston pp és egyháztanító

 

A 34. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Lábatlan 23. Kedd 15 óra Temetés: +Deák Gyuláné – Erzsébet
Lábatlan 27. Szombat 18 óra Szentmise: +Pataki János és +Családtagok
Süttő 28. Vasárnap 8 óra Szentmise : +Dr. Sághy Antal és

N: +Wendl Vilma

keresztelő:  Baranyai Hanna

Piszke ¾ 10 óra Szentmise

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus híradás 2022. augusztus 14.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2022., augusztus 14., Évközi XX. vasárnap

*** Imádkozzunk többek között Hazánkért, buzgó papokért, papi hivatásokért, szent életű édesanyákért, a magyar nyelv megbecsüléséért, amint ez az emléknapok naptárából kiderül, a föld terméséért és az éhezőkért, valamint a név-, születésnapjuk­at, há­zassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!

***   A nyári szabadságok, utazások idején az adott környékbeli Szentmisék rendjéről tájékozódjunk, például a https://miserend.hu oldalon. ***

*** A hét bőségesen kínál alkalmat mind a liturgikus ünneplésre, mind a közösséget építő közös munkára. Éljünk a lehetőséggel! Ne feledjük, hogy Nagyboldogasszony napja parancsolt ünnep a katolikus keresztények számára, tehát a munka és a pihenés mellett is Szentmisével szenteljük meg! ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

15. Hétfő Szűz Mária mennybevétele, azaz Nagyboldogasszony|||

Szent Tarzíciusz

16. Kedd Szt. Ponciánusz pápa és Szt. Hippolitusz áp vt-k, Szent Rókus –

gyógyító emberekért

17. Szerda Feszty Adolf építész szn – 1846
18. Csütörtök Eudes Szent JánosBuzgó papokért, papi hivatásokért

Szent IlonaSzent életű édesanyákért

19. Péntek Szent Bernát – Szent életű szerzetesekért
20. Szombat Szent István király – Hazánkért
21. Vasárnap .Szent X. Piusz pápa – A liturgia szépségének felfedezéséért

.Brust Dávid szn. – 1846 A magyar nyelv megbecsüléséért

 

A 33. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
 
Süttő 15. Hétfő 8 óra Szentmise  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise  
Lábatlan 18 óra Szentmise  
 
Piszke 16. Kedd 8 óra Szentmise utána
9–12 óra Plébánia takarítás  
 
Süttő 17. Szerda Nem lesz Szentmise  
 
Lábatlan 18. Csütörtök 9-12 óra Templom takarítás,

templomkert szépítés

 
Süttő 17 óra Szentmise a Szent Ilona kápolnában előtte
 
Piszke 19. Péntek 18 óra Szentmise előtte
 
Süttő 20. Szombat 8 óra Szentmise  
Lábatlan 10 óra Szentmise  
 
Süttő 19. Vasárnap 8 óra Szentmise : +Kerle Alajosné – Primusz Karolin (+aug 1.)  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise, keresztelő: Csordás Csaba  
Lábatlan 15-18 óra Szentségimádás  
18 óra Szentmise  

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapesthttps://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus híradás 2022. augusztus 07.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., augusztus 07., Évközi XIX. vasárnap

*** Imádkozzunk többek között Hazánkért, diakónusainkért, a közélet szereplőiért és tisztségviselőinkért, amint ez az emléknapok naptárából kiderül, a föld terméséért és az éhezőkért, valamint a név-, születésnapjuk­at, há­zassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!  A havi imaszándékokat külön lapon olvashatjuk.

***   A nyári szabadságok, utazások idején az adott környékbeli Szentmisék rendjéről tájékozódjunk, például a https://miserend.hu oldalon. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

08. Hétfő Szent Domonkos áldozópap

Kölcsey Ferenc szn – 1790 költő, kritikus, politikus, szónok.

09. Kedd  Szt. Edit Stein sz., vt, Európa társvédőszentje, – Európáért

A világ bennszülötteinek nemzetközi napja

10. Szerda Szent Lőrinc – diakónusokért
11. Csütörtök Assisi Szent Klára  – Klarissza nővérekért||| 

Bláthy Ottó Titusz szn.– 1860 – elektromérnökeinkért

12. Péntek Chantal Szent Franciska, szerzetesnő
13. Szombat  Boldog XI. Ince pápa ||| A világosi fegyverletétel napja – 1849
14.
Vasárnap
Szent Maximilián Kolbe áp, vt

 

A 32. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 08. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
19 óra Fehi-Bóra
Piszke 09. Kedd 8 óra Szentmise
8-16 óra Hittanos nap
Piszke 12. Péntek 18 óra Szentmise
19 óra Fehi-Bóra
Karva 13. Szombat 12-18 óra »Egy úton« zarándoklat
Lábatlan Nem lesz Szentmise
Süttő 14. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Heizelman Árpád és N: Mizsel Róza
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Béla évf. és élő Családtagok utána

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Imaszándékok 2022., augusztus hónapban

A kis- és középvállalkozókért –  Imádkozzunk, hogy a kis- és középvállalkozók, akiket súlyosan érintett a gazdasági és társadalmi válság, megtalálják a szükséges eszközöket, hogy tovább folytathassák tevékenységüket a közösség szolgálatára.

A hónapra jelzett új szándékok (Lábatlan):

P Mné E.: – Azért, hogy akik önkéntesen dolgoznak, nagylelkűen szolgálják a szükséget szenvedőket! – Azért, hogy önmagunkból kilépve képesek legyünk odaállni mindazok mellé, akik az emberi és társadalmi kapcsolatok perifériáján élnek! – Azért, hogy az Egyház szüntelenül érezze Nagyboldogasszony Ünnepén a megdicsőült Szent Szűz anyai gondoskodását! – Azért, hogy Szent István király, akinek erős hite összetartott egy Országot, egy Hazát, legyen példaképe a jelenlegi Politikai vezetőknek, és igazságos, békés jó döntést hozzanak népünk érdekében! –  Az arató munkásokért, hogy a természeti csapások által sújtott területeken élő emberek ne veszítsék el a hitüket és a reményüket! – Betegek gyógyulásáért, családjainkért, papságért, kántorokért, ministránsokért, plébániai közösségért, a földi életből eltávozott szeretteinkért, és azokért, akikért már nincs senki, aki imádkozna!

B.I.:  Hazánkért. – Hittanosokért. – Közösségeinkért. – Papjainkért.

Plébános imaszándékai:  – Azért, hogy a világ, különösen is a keresztények felismerjék a sorra jelentkező nehézségekben, katasztrófákban felismerjék a figyelmeztetést, bűnbánatot tartsanak és megtérjenek.

Saját szándékaim: ……..

 

Katolikus híradás 2022. július 31.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., július 31., Évközi XVIII. vasárnap

*** Imádkozzunk többek között az ártatlanul fogságban sínylődőkért, a nukleáris és más tömegpusztító fegyverek betiltásáért, költőinkért, amint ez az emléknapok naptárából kiderül, a föld terméséért és az éhezőkért, valamint a név-, születésnapjuk­at, há­zassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!

***   A nyári szabadságok, utazások idején az adott környékbeli Szentmisék rendjéről tájékozódjunk, például a https://miserend.hu oldalon. ***

 ***   Urunk jutalmazza mindazokat, akik adományaikkal, munkájukkal hozzájárultak az elmúlt héten a gyermekek táborozásához. Külön köszönet Erzsébet, Edit, Csaba, László, István és Tibor testvéreinknek, akik egész hetüket az evangelizáció e fontos feladatára szánták. Ugyancsak köszönet István testvérünknek, aki a fiatalokkal töltött egy hetet, segítve őket, hogy Krisztus barátságában elmélyüljenek. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

01. Hétfő »Vasas« Szent Péter – ártatlanul fogságban sínylődőkért

Ligouri Szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító – jogszolgáltatásban dolgozókért (ügyvédek, ügyészek, bírák) ||| Az anyatejes táplálás világnapja

02. Kedd Vercelli Szent Özséb püspök és Eymard Szent Péter Julián áldozópap

Porciunkula – ferences szerzetesi családért

03. Szerda Gedeon Tihamér szn  – 1898 A magyar alumíniumipar jeles alakja
04. Csütörtök  Vianney Szent János Mária áldozópap
05. Péntek Havas Boldogasszony – Szűz Mária római főtemplomának fölszentelése

jónás Dávid szn – 1871, építészeinkért ||| Szent Oszvald király, vt. – hithirdetőkért

06. Szombat  Urunk színeváltozása,
A nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapja
07. Vasárnap

Thienei Szent Kajetán áp.. ||| Szent II. Sixtus pápa, vt.

Szent Donát, a szőlőskertek, szőlősgazdák védőszentje.

Bella István szn – 1940 költő – költőinkért

 

A 31. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 01. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
 
Piszke 02. Kedd 8 óra Szentmise  
 
Süttő 03. Szerda Nem lesz Szentmise  
 
Piszke 04. Csütörtök 11 óra Temetés: +Horváth József  
Lábatlan 18 óra Szentmise előtte
 
Piszke 05. Péntek 18 óra Szentmise  
 
Lábatlan 06. Szombat 18 óra Szentmise  
 
Süttő 07. Vasárnap 8 óra Szentmise, Keresztelés:

Áprily Anna és Áprily Csongor

 
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

 

Katolikus híradás 2022. július 24.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2022., július 24., Évközi XVII. vasárnap

*** Imádkozzunk többek között zarándokokért, úton lévőkért, orvosokért, amint ez az emléknapok naptárából kiderül, a föld terméséért és az éhezőkért, valamint a név-, születésnapjuk¬at, há¬zassági évfordulójukat ünneplőkért!

*** A nyári szabadságok, utazások idején az adott környékbeli Szentmisék rendjéről tájékozódjunk, például a https://miserend.hu oldalon. ***

*** Ma, a nagyszülők és idősek világnapján imádkozzunk a nagyszülőkért. A Szentatya e napra írt üzenetét a katolikus sajtóban és a https://csaladegyhaz.hu/wp-content/uploads/2022/06/2022-07-24-ferenc-papa-uzenete-a-nagyszulok-es-idosek-2.-vilagnapjara.pdf világhálós címen olvashatjuk. ***

*** Szent Kristóf emlékezetét ülve a Szentmisék után megáldom a testvérek járműveit. ***

*** A héten csütörtökön, azaz július 28-án Süttőn lesz Szentség¬imádás. Délután 3 órától este 6 óráig imádjuk a kenyér színben rejtőző Urunkat. A napot Szentórával zárjuk. E nap a mi plébániánk szolgálata az egész Főegyházmegye képviseletében! Iratkoztunk föl, jöjjünk, Jézus vár reánk. Mindannyiunknak van kiért, miért imádkozni! Különösen is alkalmas időjárásért! ***

25. Hétfő Szent Jakab – zarándokokért, úton lévőkért
Szent Kristóf – biztonságos utazásért
26. Kedd Szent Anna és Szent Joákim – nagyszülőkért, gyermekáldásra várókért
27. Szerda Szent Charbell Makhlouf áldozópap, Libanoni szerzetes, remete, +1898.
Eötvös Loránd szn. – 1848 – a természettudományok művelőiért, hogy tudásukat nemes célokért szolgálatába állítsák
28. Csütörtök Szent Pantaleon orvos, vértanú († 305)
29. Péntek Szent Márta ||| Kadics Ottokár szn.– 1876, A magyar barlangkutatás atyja
30. Szombat Aranyszavú (Krizolog) Szent Péter püspök, egyháztanító
Abdon – Szennen ókeresztény vértanúk
31. Vasárnap Loyolai Szent Ignác – Jezsuita szerzetesekért
A segesvári ütközet napja – 1849 – Hazánkért

A 30. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai

Süttő 28. Csütörtök 15 – 18 óra Szentségimádás
Lábatlan 30. Szombat 18 óra Szentmise
Süttő 31. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Dr. Lővey Endréné sz: Sághy Ludovica (+június 19.)
Piszke 31. Vasárnap 9.45 óra Szentmise: +Szülők és élő Családtagok

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz
napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu
naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest
https://www.facebook.com/splplebaniak/