Katolikus híradás 2022. július 17.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., július 17., Évközi XVI. vasárnap

*** Imádkozzunk többek között a házasokért és a házasságra készülőkért, amint ez az emléknapok naptárából kiderül, a föld terméséért és az éhezőkért, valamint a név-, születésnapjuk­at, há­zassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!  ***

***   A nyári szabadságok, utazások idején az adott környékbeli Szentmisék rendjéről tájékozódjunk, például a https://miserend.hu oldalon. ***

*** Jövő vasárnap, Szent Anna és Szent Joachim emléknapja előtt a nagyszülők és idősek második világnapjára kerül sor. E napon megáldom a nagyszülőket. A Szentatya e napra írt üzenetét a katolikus sajtóban és a https://csaladegyhaz.hu/wp-content/uploads/2022/06/2022-07-24-ferenc-papa-uzenete-a-nagyszulok-es-idosek-2.-vilagnapjara.pdf világhálós címen olvashatjuk. ***

*** Ugyancsak jövő vasárnap, Szent Kristóf emlékezetét ülve a Szentmisék után megáldom a testvérek járműveit. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

18. Hétfő Árpád-házi Szent Hedvig ||| Károly Árpád szn. – 1924 – kertészekért
19. Kedd Jánszky Béla szn. – 1884 – építészeinkért
20. Szerda Antióchiai Szent Margit ||| Szent Apollinaris pp. ,vt.
21. Csütörtök Brindisi Szent Lőrinc áp., egyht. ||| Schlattner Jenő szn. – 1896
22. Péntek Szent Mária Magdolna ||| A Nándorfehérvári Diadal emléknapja  — 1456
23. Szombat  Szent Brigitta szerzetesnő ||| Wittmann Viktor, kiváló magyar repülő és repülőgép-konstruktőr. SZN – 1889
24. Vasárnap Árpád-házi Szent Kinga –  a házasokért és a házasságra készülőkért
A 29. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 18. Hétfő 18 óra Szentmise: +Szakmáry László (9. évf.), A Szakmáry, a Kokas és a Nemes nagyszülőkért; előtte
Piszke 19. Kedd 8 óra Szentmise
Piszke 20. Szerda 17 óra!! Temetés: +Pálmai Gézáné – Mária, majd Szentmise
Lábatlan 21. Csütörtök 18 óra Szentmise
Piszke 22. Péntek 18 óra Szentmise: +Kasza Imre, +Szülők, +Testvérek
Süttő 23. Szombat 16 óra Esküvő:

Lukácsi István és Várvölgyi Nikoletta

Lábatlan 18 óra Szentmise
Süttő 24. Vasárnap 8 óra Szentmise:  +Lernyei Ákosné sz: Szilágyi Viktória
Piszke ¾ 10 óra Szentmise

Házassági hirdetés: Harmadszor hirdetem, hogy Lukácsi István és Lázár Tímea süttői nőtlen fia István feleségül kívánja venni Várvölgyi  Márton és Sándor Anna Mária süttői hajadon leányát,  Nikolettát. Imádkozzunk értük, és aki e házasság akadályáról tud, írásban jelezze a plébánosnak.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus híradás 2022. július 03.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., július 03., Évközi XIV. vasárnap

*** Imádkozzunk  az emléknapok naptárába fog­lalt szándékokra, valamint a név-, születésnapjuk­at, há­zassági évfordu­lójukat ün­neplőkért! A Szentatya, a plébános és a testvérek júliusi imaszándékait külön lapon olvashatjuk!***

*** A piszkei hívekkel együtt örvendünk a templom búcsújának, és hálát adunk mindenkiért, aki munkájával, adományaival ékesíti, fenntartja e szent helyet, áldozatot hoz a plébánia-közösségért. ***

***   Ma a Szentatya karitatív tevékenységét támogatandó a “Péter-filléreket” gyűjtjük. Tavaly 26,310.- (Süttő), illetve 28,350.- (Piszke) és 14,200.- (Lábatlan) Forintot továbbítunk e nemes célra a testvérek jóvoltából.***

***  Öröm volt látni, milyen szeretettel vették körül a tisztelendő urat, Schmotzer Kristóf V. éves papnövendéket. Köszönet mindenkinek, aki jelenlétével, meghívásokkal, figyelmességével, érdeklődésével kifejezte szeretetét. Hasonlóképp köszönet Szabó János atya köszöntéséért! ***

***   A nyári szabadságok, utazások idején sem kell Szentmise nélkül maradnunk. Az adott környékbeli Szentmisék rendjéről tájékozódha­tunk, például a https://miserend.hu oldalon. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

04. Hétfő Portugáliai Szent Erzsébet, özvegy,
05. Kedd  Zaccaria Szent Antal Mária ||| Csontváry Kosztka Tivadar szn.  – 1853  – festőművészeinkért
06. Szerda Goretti Szent Mária szűz, vértanú,
07. Csütörtök Angster József szn.– 1834 – orgonaépítőkért

Lénárd Fülöp (Fizikai Nobel-díj: 1905) szn. – 1862;

08. Péntek Szent Kilián – hithirdetőkért
09. Szombat Zhao Rong Szent Ágoston áldozópap és társai, kínai vértanúk,

Makó Pál szn– 1723 – tankönyvírókért

10. Vasárnap Kandó Kálmán szn. – 1869

Petényi Salamon János, A magyar állattan megalapítója SZN – 1799

 

A 27. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 04. Hétfő 18 óra Szentmise : +Németh Lászlóné – Jánoska Irén előtte
Piszke 08. Péntek 18 óra Szentmise
19 óra Fehi-Bóra
Lábatlan 09. Szombat 18 óra Szentmise
Süttő 10. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Dr. Sághy Antal és N: +Wendl Vilma
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Gyula férj (1 évf.), +Rozália édesanya (1. évf.), + Családtagok

Házassági hirdetés: Hirdetem, hogy Lukácsi István és Lázár Tímea süttői nőtlen fia István feleségül kívánja venni Várvölgyi  Márton és Sándor Anna Mária süttői hajadon leányát,  Nikolettát. Imádkozzunk értük, és aki e házasság akadályáról tud, írásban jelezze a plébánosnak.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus híradás 2022. június 26.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., június 26., Évközi XIII. vasárnap

*** Imádkozzunk  az emléknapok naptárába fog­lalt szándékokra, valamint a név-, születésnapjuk­at, há­zassági évfordu­lójukat ün­neplőkért! Várom a testvérek júliusi imaszándékait!***

*** Ma délután PLÉbániai Délutánra várjuk a testvéreket Süttőre, 16 órára. ***

*** Szombaton 10 órakor búcsúi Szentmisét tartunk Piszkén. A nyári idő ellenére reméljük, hogy szép számmal tudunk együtt ünnepelni és a vendég atyát megtisztelni. ***

***   Jövő vasárnap a Szentatya karitatív tevékenységét támogatandó a “Péter-filléreket” gyűjtjük. Tavaly 26,310.- (Süttő), illetve 28,350.- (Piszke) és 14,200.- (Lábatlan) Forintot továbbítunk e nemes célra a testvérek jóvoltából.***

*** Jelzem, hogy az őszre tervezett, és a Főegyházmegyei támogatással megvalósítandó munkákhoz a szükséges önrész több, mint fele összegyűlt. Ha a nyár végéig sikerül az önrészt biztosítanunk, akkor remélhetjük a munkálatok – Süttőn a világítás korszerűsítése és a templom-lábazat további cseréje a D-Ny-i oldalon, Piszkén a villanyhálózat felújítása és az oromfalazat bádogfedésének megújítása – megkezdődhetnek. ***

***  A héten lesz vendégünk Schmotzer Kristóf, A Szent István királyról nevezett Esztergomi Ősrégi Pap­nevelő Intézet IV. éves papnövendéke. Éljünk a lehetőséggel, és a liturgikus alkalmakon túl is ke­ressük a találkozási lehetőséget, hadd érezze szeretetünket! ***

***   A nyári szabadságok, utazások idején sem kell Szentmise nélkül maradnunk. Az adott környékbeli Szentmisék rendjéről tájékozódha­tunk, például a https://miserend.hu oldalon. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

27. Hétfő Szent László király

A cukorbetegek világnapja ||| A Határőrség napja Magyarországon

28. Kedd Szent Iréneusz püspök, vértanú,

Gerlóczy Gedeon szn – 1895, Sabathiel Richárd szn – 1875 – Építészeinkért

29. Szerda Szent Péter és Pál apostolok  ||| Nemzetközi Duna-nap
30. Csütörtök A Római Egyház első vértanúi – A keresztény vértanúk emléknapja
01. Péntek Semmelweis Ignác szn – 1818 – A magyar egészségügy napja
02. Szombat Sarlós Boldogasszony – Szűz Mária látogatása

Fonó Albert szn. 1881.  – a repülőgép-sugárhajtómű feltalálója

03. Vasárnap Szent Tamás apostol

 

A 26. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 27. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
19 óra Fehi-Bóra
Piszke 28. Kedd 8 óra Szentmise utána
Süttő 29. Szerda 8 óra Szentmise
Lábatlan 30. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
Süttő 01. Péntek 13 óra Temetés: +Németh Lászlóné – Jánoska Irén
Piszke 18 óra Szentmise
Piszke 02. Szombat 10 óra Szentmise
Süttő 16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise
Süttő 03. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Nágel Mihály, N: +Czechner Erzsébet, +Szüleik ,

  keresztelő:  Damjan Dominik

Piszke ¾ 10 óra Szentmise

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus híradás 2022. június 19.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., június 19., »Úrnapja«,

Krisztus Teste és Vére ünnepe Vasárnapja

*** Imádkozzunk  az emléknapok naptárába fog­lalt szándékokra, valamint a név-, születésnapjuk­at, há­zassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!  ***

*** Köszönet mindenkinek, akik a mai ünnepet szép­pé, még átélhetőbbé tették munkájukkal, adomá­nyaikkal, részvételükkel. ***

*** Ma adunk hálát a tanév minden ajándékáért, hitoktatóink buzgóságáért, az együttműkö­dő szülők készségéért…  A nyári alkalmakról a szülőknek küldött levélből és a közösségi oldalak csatornáin is tájékozódhatunk. ***

*** Jövő vasárnap ismét családi délutánra várjuk a testvéreket Süttőre, 16 órára. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

20. Hétfő A menekültek (ENSZ) világnapja
21. Kedd Gonzága Szent Alajos szerzetes ||| A zene ünnepe
22. Szerda Fisher Szent János püspök és Mórus Szent Tamás vértanú,

Weöres Sándor szn.– 1913

23. Csütörtök Keresztelő Szent János születése ||| Olimpiai nap
24. Péntek Jézus Szentséges Szívének ünnepe
25. Szombat Barlangok napja
26. Vasárnap Alexandriai szent Cirill püspök, egyháztanító,

A kínzás áldozatai támogatásának világnapja ||| a Kábítószerrel való vissza­élés és az illegális kereskedelem elleni harc napja

 

A 25. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 20. Hétfő 18 óra Szentmise
Piszke 21. Kedd 8 óra Szentmise utána
Süttő 22. Szerda Nem lesz Szentmise
Lábatlan 23. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
Bikol!!! 24. Péntek 17 óra!! Szentmise Bikolpusztán, a kápolnában
Süttő 25. Szombat 16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise
Süttő 26. Vasárnap 8 óra Szentmise : +Beck Gyula, a Beck és a Fa­zekas család + Tagjai
Piszke ¾ 10 óra Szentmise,  keresztelő: Üveges Róza

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus híradás 2022. június 12.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., június 12., Szentháromság Vasárnapja

*** Imádkozzunk az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, valamint a név-, születésnap­jukat, há­zassági évfordu­lójukat ünneplők­ért!  ***

*** Bíboros Főpásztorunk 3 áldozópapot és 2 diakónust szentel szombaton Esztergomban. Értük is imádkozzunk! ***

*** Szeretettel emlékeztetem katolikus keresztény testvéreimet Egyházunk 3. életszabá­lyára: ‘Évente gyónjál és legalább Húsvét táján áldozzál!’  Igyekszünk havonta gyónni és minden vasárnapi Szentmisén megáldozni, de – bűn terhe mellett – kötelességünk legalább ebben az időszak­ban járulni e Szentségekhez. Közeledik Szentháromság vasárnapja, e Szentgyónás és Szentáldozás elvégzésének határideje! Ne halogassuk! Különösen fontos, hogy a diá­kok a tanévet egy alapos és őszinte szentgyónásban megtisztulva zárják le.  ***

 

*** Készülünk Úrnapjára, Krisztus Testének és Vérének ünneplésére! Egyrészt virágszirmok gyűjtésével, virágok adományozásával. Kérjük, hogy aki teheti a héten a plébániára, illetve a templomokba hozza a szirmokat. Aki tud, kérjük virágot is hozzon. Ez utóbbit Piszkén pénteken a két ajtó közé tehetjük. Mindkét helyen egy szabadtéri oltárt készítünk a korábbi négy helyett. Az az egy fejezze ki buzgóságunkat, összefogásunkat! A díszítést Süttőn szombaton délután, Piszkén vasárnap reggel 6 órakor kezdjük.

*** Buzdítsuk a gyermekeket, kiváltképp az idei és a korábbi évek elsőáldozóit, hogy ők is kapcsolódjanak be az ünneplésbe. Külön öröm lesz látni, hogy a gyermekek és a fiatalok is bekapcsolódnak az oltárok elkészítésébe.  ***

*** A lelki készület része, hogy idén is bekapcsolódunk a világméretű Szentségimádásba, szombaton 17 órától Lábatlanon. A közös imádság erejével kérjük az Urat, adjon igazságos békét, és alakítsa lelkünket, közösségeinket. ***

 

*** Jövő vasárnap adunk hálát a tanév minden ajándékáért, hitoktatóink buzgóságáért, az együttműködő szülők készségéért… a Szentmise végén külön áldást kapnak a diákok. A kisebbek hozzák magukkal a kedvenc könyvüket, kisebb sportszerüket, a tartalmas pihenést segítő eszközt, melyet szintén megáldok, hogy Jézusnak is tetsző legyen a nyári szünidő. ***

 

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

13. Hétfő Páduai Szent Antal ||| Láng László szn.– 1837 – hazai ipar fejlődéséért ||| Sklenár János gépészmérnök a gömbtolattyús vezérlésű Sklenár-motorok fejlesztője szn. – 1884 –  mérnökeinkért
14. Kedd Chudy József szn.– 1753, az optikai és akusztikai távíró feltalálója
15. Szerda Árpád-házi Boldog Jolán – nemzetünkért

Farkas Gábor a bp.-i növényi kórélettan iskola megteremtője SZN – 1925

16. Csütörtök A Független Magyarország Napja – országunkért
17. Péntek Sütő András 1927. író, elbeszélő, drámaíró, szerkesztő – íróinkért

||| Az elsivatagosodás és kiszáradás elleni küzdelem –   mezőgazdászokért

18. Szombat Korányi Sándor szn.– 1866 – orvosainkért
19. Vasárnap Szent Romuald apát – remete-szerzetesekért

 

A 24. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 13. Hétfő 10 óra!! Szentmise az Idősek Otthonában!!
19 óra Fehi-Bóra
Piszke 14. Kedd 8 óra Szentmise utána
Süttő 15. Szerda Nem lesz Szentmise
Lábatlan 16. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
Piszke 17. Péntek 18 óra Szentmise előtte
Lábatlan 18. Szombat 17 óra Világméretű Szentségimádás
18 óra Szentmise
Süttő 19. Vasárnap 8 óra Szentmise : +Latorcai István, a Latorcai és a Barakka család +Tagjai, körmenet
Piszke ¾ 10 óra Szentmise  és  körmenet

Közelgő események

Június 26., vasárnap 16 – 19 óra Süttő „PLÉD”
Július 25 – 30. Szálka Hittanosok tábora

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus híradás 2022. június 05.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., június 05., Pünkösd, A Szentlélek kiáradása

*** Imádkozzunk az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, valamint a név-, születésnap­jukat, há­zassági évfordu­lójukat ünneplők­ért! Az imaszándékokat külön lapon olvashatjuk. ***

*** Hétfőn lesz (június 6-án) 84 esztendeje, hogy felszentelték a lábatlani Szent István templomot. Építtetőkért, és a templom mindenkori gondját viselőkért, valamint az itt imádkozó hívekért fohászkodunk. ***

*** Szeretettel emlékeztetem katolikus keresztény testvéreimet Egyházunk 3. életszabá­lyára: ‘Évente gyónjál és legalább Húsvét táján áldozzál!’  Igyekszünk havonta gyónni és minden vasárnapi Szentmisén megáldozni, de – bűn terhe mellett – kötelességünk legalább ebben az időszak­ban járulni e Szentségekhez. Közeledik Szentháromság vasárnapja, e Szentgyónás és Szentáldozás elvégzésének határideje! Ne halogassuk! Különösen fontos, hogy a diá­kok a tanévet egy alapos és őszinte szentgyónásban megtisztulva zárják le.  ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

06. Hétfő Szent Norbert püspök –  a premontrei rendért

Tirts Rezső, az első Mo.-i turista útjelzés elkészítője. SZN – 1866

07. Kedd Bözsöny Dénes,  vízmérnök, a nemzeti vízügyi kapcsolatok számos megállapodásának kidolgozója. SZN – 1921
08. Szerda  Szent Medárd pp. ||| Prágai Szent Ágnes szűz  ||| Boldog Sándor István vt. |||
09. Csütörtök Szent Efrém diakónus, egyháztanító
10. Péntek Apáczai Csere János szn – 1625 ||| A Magyar Ügyészség Napja
11. Szombat Jézus Szentséges Szíve ||| Szent Barnabás apostol
12. Vasárnap Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ||| Csécsi János, sárospataki tanár, polihisztor, utazó. SZN – 1689

 

A 23. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Lábatlan 09. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
Piszke 10. Péntek 18 óra Szentmise előtte
19 óra Fehi-Bóra
Süttő 11. Szombat 16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise előtte
Süttő 12. Vasárnap 8 óra Szentmise : +Ferenc, +Zoltán
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

Közelgő események

Június 26., vasárnap 16 – 19 óra Süttő „PLÉD”
Július 25 – 30. Szálka Hittanosok tábora

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

 

Imaszándékok 2022., június hónapban

A családokért Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban.

A hónapra jelzett új szándékok (Lábatlan):

P Mné E.: – Azért, hogy az üldözöttek befogadásra találjanak, és tisztelettel bánjanak velük abban az országban, ahová érkeznek, de ők is tudjanak alkalmazkodni! – Azért, hogy az Anyaszentegyházban, plébániai közösségeiben, családjainkban Krisztus békéje uralkodjék! – Azért, hogy az élet szenvedései, megpróbáltatásai közepet a Szentlélek Istenbe vetett erős hit tárja ki a szívünket, gyógyítson testileg-lelkileg! – Pedagógusokért, diákokért, hogy a nyári iskolai szünetben is (legyenek, akik) gondosan odafigyelve a gyermekekre (segítenek, hogy) a mindenféle rossz dolgokat tudják kerülni!!! – Elsőáldozókért, bérmálkozókért, betegek gyógyulásáért, Világ békéért, igazságos jó döntést hozókért!!!

B.I.: Közösségeink egységéért – Hazánkért – Tanárokért

Vné G.: Egy beteg testi-lelki gyógyulásáért.

Plébános imaszándékai:  – Betegeinkért. – Plébániai munkatársakért. – Új munkatársakért.

Saját szándékaim:  ……

2022.05.29.

Katolikus Híradás – május 29.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 2022., május 29., Urunk Mennybemenetele

*** Imádkozzunk   Hazánkért, Nemzetünkért, Uganda népéért, az erőszak ártatlan gyermekáldozataiért, missziós hivatásokért és a többi, az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért! ***

*** Épültem a testvérek buzgóságán. Ezt hirdetik a litánián rendszeresen résztvevők, a múlt héten zarándokló testvérek, az új zászlók, a lenyírt fű (és a további nyírások támogatásának felajánlása), a szépen takarított, díszített templomok, a felajánlott tisztítószer az új kövezetre és a kövezet ápolása, az újraindított Fehi-Bórá-n résztvevők érdeklődése… Urunk áldása a testvéreken! ***

 

*** Még a héten végezhetjük a Szűz Anya köszöntését a táblázatban jelzett időkben, de családi körben is szóljunk Égi Édesanyánkhoz. ***

*** A héten elsőpéntek, éljünk a lehetőséggel! Ugyancsak e napon lesz a Nemzeti Összetartozás Napja. A naptárban jelzett módon emlékezünk meg. *** 

*** Kertjeink ápolásánál a nyíló virágok láttán gondoljunk Úrnapjára (június  19.), és gyűjtsünk, szárítsunk szirmokat a körmenetekhez. Ezzel és a harangokkal kapcsolatban rövid megbeszélésre várom a testvéreket a Szentmise után itt helyben. ***

*** Szeretettel emlékeztetem katolikus keresztény testvéreimet Egyházunk 3. életszabályára: ‘Évente gyónjál és legalább Húsvét táján áldozzál!’  Természetesen igyekszünk havonta gyónni és minden vasárnapi Szentmisén megáldozni, de akik valami oknál fogva erre még nem jutottak el, azokat is buzdítja Egyházunk, hogy legalább ebben az időszakban járuljanak a Szentségekhez. Közeledik Szentháromság vasárnapja, e Szentgyónás és Szentáldozás elvégzésének határideje! Ne halogassuk! Különösen fontos, hogy a diákok a tanévet egy alapos és őszinte szentgyónásban megtisztulva zárják le.  ***

*** A sajátos helyzetben élő, vagy még elsőáldozáshoz nem járult testvérek számára is adott a bűnbánat tartás és a lelki áldozás lehetősége. – Buzdítson minket Pázmány Péter egyik beszéd-részlete: »Tagadhatatlan, hogy az emberi szemérmességnek gátlása van a gyónásban, ezért a néma ördög sokaknak száját befogja az oktalan szeméremmel, hogy meg ne gyónjanak. De hiszem, hogy jobb egy ember előtt örök titok pecsétje alatt megvallani a szégyent, mintsem, hogy az ítélet napján az egész világ előtt kitudódjék, örök gyalázatunkra és kárhozatunkra.« (Prédikációk, Nagyszombat, 1695, 419-426) ***

 A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katolikusradio.hu, programturizmus.hu/

30. Hétfő Szent István király ereklyéinek átvitele

ifj. Entz Géza, a Balaton egyik első zoológus kutatója SZN – 1875

31. Kedd Dohánymentes világnap
01. Szerda   Szent Jusztinusz vértanú
02. Csütörtök Szent Marcellinusz és Szent Péter vértanúk; Szent Erasmus vértanú (†303)
03. Péntek Lwanga Szent Károly és Tsi vértanúk – Uganda népéért és a tisztaság őrzéséért; Békésy György szn. 1899. akusztikus, biofizikus, egyetemi tanár, Nobel-díjas (1961).  
04. Szombat A trianoni békediktátum, Országunk felszabdalásának napja;

Az erőszak ártatlan gyermekáldozatainak világnapja

05. Vasárnap Szent Bonifác pp. és vt. – missziós hivatásokért||| környezetvédelmi világnap;

Gábor Dénes szn  – 1900; fizikai Nobel-díj: 1971

Litániák rendje – 2022 május

Piszke Lábatlan Süttő
Hétfő du. ½ 5 óra Szentmise után
Kedd Szentmise után Este 6 óra

 

A 22. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás 
Süttő 30.  Hétfő 18 óra Szentmise előtte
Piszke 31. Kedd 8 óra Szentmise: +Végh Károly,

 N: +Lovász Anna, + Családtagok

Süttő 01. Szerda 8 óra Szentmise a Szenvedő lel-

kekért

Lábatlan 02. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
Piszke 03. Péntek 16 óra Szentmise és Nemzeti Összetartozás napja előtte
Süttő 18 óra Szentmise és Nemzeti Összetartozás napja  
Süttő 04. Szombat 16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise  előtte 
Süttő 05. Vasárnap 8 óra Szentmise : +Holdampf Tibor, +Szülők, +Nagyszülők
Piszke ¾ 10 óra Szentmise  utána

Közelgő események

Június 08., szerda 9 – 15 óra SPL Hittanosok jutalom-kirándulása
Június 18., szombat Délután Süttő – Piszke Úrnapi oltárok készítése
Június 26., vasárnap 16 – 19 óra Süttő „PLÉD”
Július 25 – 30. Szálka Hittanosok tábora

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus híradás 2022.05.22.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., május 22., Húsvét VI. vasárnapja

*** Imádkozzunk a tömegtájékoztatásért felelős emberekért: újságírókért, szerkesztőkért, tulajdonosokért. A Szentatya üzenetét olvasva arra is rádöbbenhetünk, hogy mennyire fontos meghallgatni a másikat, mielőtt szólunk, és, hogy a „meghallgatás végső soron a szeretet egyik dimenziója”… Olvassuk el az üzenetet a katolikus sajtóban, vagy a https://katolikus.hu/cikk/ferenc-papa-uzenete-a-tomegtajekoztatas-56-vilagnapjara címen. Ugyanígy imádkozzunk Egyházunkért, a szőlőművesekért, a nők társadalmi szerepének helyes meglétéért, és a többi, az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, valamint a név-, születésnap­jukat, há­zassági évfordu­lójukat ünneplők­ért! ***

*** Tegyünk kísérletet! Hétfőn Süttőn, pénteken Piszkén várom az érdeklődő testvéreket a Szentmise után… ***

*** Május hónapban a Szűz Anya köszöntését a táblázat­ban jelzett időkben végezzük, de családi körben is szóljunk Égi Édesanyánkhoz. ***

*** Kertjeink ápolásánál a nyíló virágok láttán gondoljunk Úrnapjára (június  19.), és gyűjtsünk, szárítsunk szirmokat a körmenetekhez. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

23. Hétfő Boldog Apor Vilmos ||| Rippl-Rónai József szn. – 1861
24. Kedd Szűz Mária, az Egyház anyja a keresztények segítsége – <Egyházunkért>

A Rókus kórház megnyitása – 1798

25. Szerda Szent VII. Gergely pápa, – <Az Egyház szabadságáért>

Szent Orbán – <szőlőművesekért, borászokért>

Tiszteletreméltó Szent Béda  áldozópap – <tudós papjainkért>

Pazzi Szent Mária Magdolna –   <alázatosságért>

Dienes Valéria szn. – 1879 – <A nők társadalmi szerepének helyes meglétéért>

26. Csütörtök Néri Szent Fülöp áldozópap  –  <a kallódó ifjúságért>
27. Péntek Canterbury Szent Ágoston püspök – <Britannia népéért> ||| Boldog Temesvári Pelbárt
28. Szombat Vigh Albert, a magyar ipariskola-hálózat egyik kiépítője SZN – 1864
29. Vasárnap Szent VI. Pál pápa – <az Egyház  folytonos megújulásáért, hitben való hűségéért>

Arányi Lajos szn. – 1812 – <orvosokért>

Cholnoky László szn.– 1899 – <gyógyszerészekért>

Litániák rendje – 2022 május

  Piszke Lábatlan Süttő
Hétfő du. ½ 5 óra Szentmise után
Kedd Szentmise után Este 6 óra
Szerda du. ½ 5 óra Este 6 óra
Csütörtök du. ½ 5 óra Szentmise után Este 6 óra
Péntek a Szentmise után Este 6 óra
Szombat Szentmise után du. 4 óra
Vasárnap Szentmise után du. 3 óra

 

A 21. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 23. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
19 óra Fehi-Bóra
Piszke 24. Kedd 8 óra Szentmise
Süttő 25. Szerda Nem lesz Szentmise
Lábatlan 26. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
Süttő 27. Péntek 14 óra Jerikó zarándokok érkezése
Piszke 18 óra Szentmise előtte
19 óra Fehi-Bóra
Süttő 28. Szombat 16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise: +Pataki Jánosné – Emma ob.
Süttő 29. Vasárnap 8 óra Szentmise
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

Közelgő események

Június 03., péntek 16 óra Piszke Nemzeti összetartozás napja: Szentmise, majd megemlékezés
18 óra Süttő
Június 08., szerda 9 – 15 óra SPL Hittanosok jutalom-kirándulása
Június 18., szombat Délután Süttő – Piszke Úrnapi oltárok készítése
Június 26., vasárnap 16 – 19 óra Süttő „PLÉD”
Július 25 – 30. Szálka Hittanosok tábora

 Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus híradás 2022.05.15.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., május 15., Húsvét V. vasárnapja

*** Imádkozzunk a lelki elsősegély-szolgálatok munkatársaiért, építészekért, tanárokért, és a többi, az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, valamint a név-, születésnap­jukat, há­zassági évfordu­lójukat ünneplők­ért! ***

*** Május hónapban a Szűz Anya köszöntését a táblázat­ban jelzett időkben végezzük, de családi körben is szóljunk Égi Édesanyánkhoz. ***

*** Egy hét múlva, május 21-én Bátára zarándokolunk. Jelentkezés a hátul kitett lapon.  ***

*** Kertjeink ápolásánál a nyíló virágok láttán gondoljunk Úrnapjára (június  19.), és gyűjtsünk, szárítsunk szirmokat a körmenetekhez. ***

*** Jóllehet, az adóhatóság elkészíti a magánszemélyek adóbevallását,

a 2×1 % adófelajánlásról nekünk kell rendelkeznünk. Kérjük, ne feledkezzünk el ennek lehetőségéről. Katolikus egyházunk részére a 0011-es technikai számon tehetünk felajánlást. Ha valaki tavaly már rendelkezett, az visszavonásig érvényes. Tavaly 740,326 (2020-ban 712,321) adózó ajánlotta fel adója 1 %-át mintegy 4.3 milliárd ( 2020-ban 3.9 milliárd) Ft értékben a Katolikus Egyháznak. Ebből a közös kiadásokat – Katolikus Rádió, egyházi személyek fizetésének járulékai – (ezt a terhet ezért nem a plébániáknak kell fizetniük) –, a nyugdíjas lelkipásztorok ellátása, egyes templomok állagmegóvása – tudnak fizetni. Köszönet a felajánlásért!

A felaján­lás akkor is ér­ték, és fontos a rendelkezésünk, ha a befizetett adó – például családi ked­vezmények miatt – igen csekély, vagy éppen nulla, mert a fel­ajánlások szá­ma az egyház támogatottságát jelzi.

A második 1% sorsáról valamely civil szervezet részére is rendelkezhetünk, melyet minden esztendőben meg kell újítani. Így Süttőn az „Alapítvány a Süttői Római Katolikus Templom Renoválására”. Adószám: 19151214-1-11 részére is. (Köszönet a 30 felajánlónak, akik ily módon támogatták templomunk felújítását!) ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

16. Hétfő Nepomuki Szent János ||| A lelki elsősegély-szolgálatok világnapja
17. Kedd Boldog Scheffler János püspök, vértanú ||| Dsida Jenő szn – 1907  költő.
18. Szerda Szent I. János pápa ||| Szent II. János Pál pápa 100. szn.
19. Csütörtök Schodits Lajos szn. – 1872 építész, tanár
20. Péntek  Sienai Szent Bernardin
21. Szombat Magallán Szent Kristóf
22. Vasárnap Szent Rita |||  Oláh György – 1927; kémiai Nobel-díj: 1994

 

Litániák rendje – 2022 május

  Piszke Lábatlan Süttő
Hétfő du. ½ 5 óra Szentmise után
Kedd Szentmise után Este 6 óra
Szerda du. ½ 5 óra Este 6 óra
Csütörtök du. ½ 5 óra Szentmise után Este 6 óra
Péntek a Szentmise után Este 6 óra
Szombat
Vasárnap Szentmise után du. 3 óra

 

A 20. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 16. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
Piszke 17. Kedd 8 óra Szentmise
Süttő 18. Szerda Nem lesz Szentmise
Süttő 19. Csütörtök 15 óra Temetés: + Janovich Gábor
Lábatlan 18 óra Szentmise előtte
Piszke 20. Péntek 15 óra Temetés: + Balogh György
18 óra Szentmise előtte
Báta 21. Szombat 7 -19 óra Zarándoklat
Süttő 22. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Dunai István, +Pachl József,  valamint

+ Családtagok

Piszke ¾ 10 óra Szentmise: + Családtagok utána

 

Közelgő események

Május 27., péntek, 14 óra Süttő Jerikó zarándokok érkezése
Május 29. vasárnap 11 óra Sárisáp Bérmálás
Június 03., péntek 16 óra Piszke Nemzeti összetartozás napja: Szentmise, majd megemlékezés
18 óra Süttő
Június 08., szerda 9 – 15 óra SPL Hittanosok jutalom-kirándulása
Június 26., vasárnap 16 – 19 óra Süttő „PLÉD”
Július 25 – 30. Szálka Hittanosok tábora

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Katolikus híradás 2022.05.08.

Imaszándékok 2022., május hónapban

A fiatalok hitéért Imádkozzunk, hogy a fiatalok, akik az élet teljességére hivatottak, fedezzék fel Mária példáján keresztül a befelé figyelés készségét, a megkülönböztetés mélységét, a hit bátorságát és a szolgálatnak való odaadottságot.

A hónapra jelzett új szándékok (Lábatlan):

P Mné E.: Azért, hogy a Szentlélek hasson a Világ összes országának vezetőire. – Az igazságért, a békéért, hogy a népek nyugalomban élhessenek a saját hazájukban, otthonaikban, és ne kelljen a szülőföldjüket hátrahagyni az üldözések miatt a családoknak, fiataloknak, akik a jövőjüket szeretnék megalapozni szeretett hazájukban!!! – Elsőáldozókért, Keresztszülőkért! – Plébániai közösségért, kántorunkért, ministránsokért, akiktől a kisgyermekek tanulni tudnak, hogyan kell segíteni a Szentmiséken, és így érezzék a Jézushoz való közelséget!!! –  Mindazokért, akik évek óta, szorgalmasan, az idejükből áldozva a plébániákat, templomokat takarítják, a kerteket gondozzák, és az adományozókért, akik hozzájárulnak a virággal való díszítéshez!!! – Érettségiző diákokért, vagy bármilyen tanulmányi vizsgát végzőkért!

B.I.: – édesanyákért; – vizsgázókért; – kispapokért; – elsőáldozókért, bérmálkozókért; – azokért, akik elmaradtak; – gyermekekért;

Gné K.J.:   Hogy családjaink békében és szeretetben éljenek ! – Hogy Szent Rita közbenjárása segítse a gyermekre váró házaspárokat! – Hogy a most érettségiző fiatalok megtalálják helyüket a társadalomban! – Hogy Szent József segítsen minden embert a munkája és a hivatása elvégzésében! – Élő és elhunyt édesanyákért !

Plébános imaszándékai:  – Az új iskolába kerülő  diákokért, hogy Jézustól és a plébániai közösségeinktől el ne távolodjanak!

 

*** Imádkozzunk hivatásokért, első gyónó és -áldozó gyermekekért és családjaikért, mentőkért, ápolókért, matematikusainkért, és a többi, az emléknapok naptárába foglalt szándékokra, valamint a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkért! A Szentatya és a testvérek imaszándékait külön lapon olvashatjuk. ***

*** Május hónapban a Szűz Anya köszöntéséről se feledkezzünk el, akár családi körben, akár a templomi közösségben, a táblázatban jelzett időkben. ***

*** Örömmel látjuk Schmotzer Kristóf tisztelendő urat, aki ma tanúságot tesz hivatásáról. A közösségeink iránti bizalom jele, hogy a főegyházmegye 189 plébániája közül idén is kiválasztottak, hogy a  13 egyházmegyés papnövendék egyikét fogadjuk. Imádkozzunk érte és társaiért. A http://esztergomiszeminarium.eu honlapon tájékozódhatunk a papnövendékek életéről. ***

*** A Szentatya hivatások vasárnapi üzenetét a https://katolikus.hu/cikk/ferenc-papa-uzenete-a-hivatasok-59-vilagnapjara világhálós címen és a katolikus sajtóban olvashatjuk. ***

*** Két hét múlva, május 21-én Bátára zarándokolunk. Jelentkezés a hátul kitett lapra való feliratkozással. Részvételi díj a lapon. ***

*** Kertjeink ápolásánál a nyíló virágok láttán gondoljunk Úrnapjára (június  19.), és gyűjtsünk, szárítsunk szirmokat a körmenetekhez. ***

   A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katolikusradio.hu, programturizmus.hu/

09. Hétfő A II. világháború befejeződésének napja Európában 
10. Kedd A mentők napja Magyarországon
11. Szerda Boldog Salkaházi Sára vértanú ||| Kármán Tódor, a Kármán-féle örvénysor kimutatója  szn – 1881
12. Csütörtök Szent Néreusz és Szent Achilleusz vértanúk; Szent Pongrác vértanú

 Az ápolónők nemzetközi napja

13. Péntek A Fatimai Boldogságos Szűz Mária ||| Jendrassik György szn – 1898
14. Szombat Zsigmondy Vilmos szn. – 1821 bányamérnök, magyarországi geotermikus kutatások kezdeményezője. 
15. Vasárnap Czimeg János Az első szegedi bányamérnök, feltaláló és városrendező szn.  1823

 

Litániák rendje – 2022 május

Piszke Lábatlan Süttő
Hétfő du. ½ 5 óra Szentmise után
Kedd du. ½ 5 óra Este 6 óra
Szerda du. ½ 5 óra Este 6 óra
Csütörtök du. ½ 5 óra Szentmise után Este 6 óra
Péntek a Szentmise után —  Este 6 óra
Szombat Szentmise után Délután 4 óra
Vasárnap Szentmise után du. 3 óra

 

A 19. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás 
Süttő 09.  Hétfő 18 óra Szentmise előtte
Piszke 10. Kedd Reggel nem lesz Szentmise
13 óra Temetés: +Krizsán Kálmánné – Vénusz Róza
Süttő 11. Szerda 13 óra Temetés: + Schwarz István, majd Szentmise
Lábatlan 12. Csütörtök 18 óra Szentmise
Piszke 13. Péntek 18 óra Szentmise
Süttő 14. Szombat 16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise  előtte
Süttő 15. Vasárnap 8 óra Szentmise 
Piszke ¾ 10 óra Szentmise 

 

Közelgő események

Május 21., szombat 7 – 19 óra Báta Zarándoklat
Május 27., péntek,  14 óra Süttő Jerikó zarándokok érkezése
Május 29. vasárnap 11 óra Sárisáp Bérmálás
Június 03., péntek 16 óra Piszke Nemzeti összetartozás napja: Szentmise, majd megemlékezés
18 óra Süttő
Június 08., szerda 9 – 15 óra SPL Hittanosok jutalom-kirándulása
Június 26., vasárnap 16 – 19 óra Süttő „PLÉD”
Július 25 – 30. Szálka Hittanosok tábora

 Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/