Márton-napi vigadalom a Borbarátokkal!

2022. november 12. (szombat) 18 órától Márton-napi vigadalom a Gerecse Borbarát Egyesület szervezésében.

Hangulatfelelős: a Prima Junior díjas Pálházi Bence és bandája.

Támogatói jegy: 10.000 Ft (a libavacsorát is tartalmazza! – elővételben a Gerenday Közösségi Házban megvásárolható)

Helyszín: Gerenday Közösségi Ház

Katolikus híradás 2022. október 30.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., október 30., Évközi XXXI. vasárnap

*** Imádkozzunk protestáns testvéreinkért, erdészekért, a magyar ifjúságért és az emléknapok naptárába foglalt többi szándékra. Nem feledkezünk meg a név- születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem!  Várom a testvérek novemberi imaszándékait.***

***Kedden, Mindenszentek ünnepén a megdicsőült egyház, szerdán, Ha­lottak napján a szenvedő egyház tagjaira gondo­lunk. Ne feledjük, hogy Min­denszentek ünnepe – mun­kaszüneti nap – Magyarországon parancsolt ünnep, vagyis azt a vasárna­pokhoz hasonló­an Szentmisén való rész­vétellel is meg kell szentelnünk! A miserendet és a temetői megemlékezések rendjét alább olvashatjuk. Az elhunyta­kért nyerhető búcsú feltételeiről a hirdetés hátoldalán olvashatunk. ***

*** Köszönet a temetők, és benne a kiemelt sírok, keresztek rendben-tartásáért. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

31. Hétfő Boldog Romzsa Teodor püspök, vértanú,

A reformáció emléknapja – protestáns testvéreinkért

 “Őszirózsás forradalom” – nemzeti tragédiáink elkerülé­séért

01. Kedd Mindenszentek ünnepe
02. Szerda Halottak napja ||| Divald Károly szn.– 1830 – fényképészekért, fotóriporterekért
03. Csütörtök Porres Szent Márton szerzetes, ||| Szent Hubertus– vadászokért, erdészekért
04. Péntek Borromeo Szent Károly püspök ||| Az 1956-os forradalom leverésének gyásznapja
05. Szombat Árpád-házi Szent Imre – magyar ifjúságért
06. Vasárnap Ganz Ábrahám szn – 1814 – hazájukat szerető nagyvállalkozókért

 

A 44. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 31. Hétfő 18 óra Előesti Szentmise előtte
Piszke 01. Kedd ¾ 10 óra Szentmise
Süttő 15 óra Szentmise, majd imádság a temetőben
Piszke 02. Szerda 15:45 Temetői imádság
Lábatlan 16:15 Temetői imádság
Lábatlan 17 óra!!! Szentmise
Lábatlan 03. Csütörtök Nem lesz Szentmise
Piszke 04. Péntek 18 óra Szentmise
Süttő 05. Szombat 16 óra Szentségimádás
17:15 Szentségimádás
Lábatlan 18 óra Szentmise
Süttő 06. Vasárnap 8 óra Szentmise:  +Heizelman Árpád
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

Elhunyt szeretteinkért teljes búcsút nyerhetünk, vagyis kérhetjük Istent, hogy engedje el a hátra­lévő ideig-tartó büntetésüket, rö­vidítse meg lelki tisztulásuk idejét.

November 1 – 8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet, aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a megholtakért.

Halottak napján:(vagyis az azt megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig) akik meglátogatnak egy templomot, vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző, vagy következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.

Az év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor.

Feltételek: A/ Szentgyónás

B/Szentáldozás (28. Egy szentségi gyónás után több teljes búcsú is nyerhető; egy áldozás és egy imádság után azonban csak egy teljes búcsú nyerhető),

C/ imádság a pápa szándékára. (29. A Pápa szándékára történő imádság feltételének teljesen eleget tesz az, aki a Pápa szándékára elimádkozik egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet. A hívőknek azonban teljes szabadságában áll meghatározni, hogy áhítatuk és buzgóságuk szerint mi egyebet imádkoznak még.) A Szentatya novemberi imaszándéka: A szenvedő gyermekekért: Imádkozzunk a szenvedő gyermekekért, különösen az utcán élőkért, a háború áldozataiért és az árvákért, hogy lehetőségük legyen a tanulásra, és megtapasztalhassák a családi szeretetet. Erre imádkozunk a búcsú elnyeréséhez

D/ Ezenkívül nem ragaszkodhat a lélek semmiféle bűnhöz, még bocsánatos bűnhöz sem.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

GÖRÖG EST a Gerendayban – Zeys és barátai!

2022. november 4. (péntek) 18 órától ismét GÖRÖG EST a Gerenday házban! Zeys és barátai már több éve minden ősszel megörvendeztetik a lábatlani közönséget egy hangulatos görög esttel, amelyen táncházat is tartanak a vendégeknek.

1990-ben alakult a Zeys (ejtsd: Zeusz) és barátai zenekar, Zeys-Vasilis Angelidis vezetésével. Zenészei Magyarországon élő, görög származású muzsikusok. Az eleinte elsősorban autentikus, tradicionális görög stílusban megszólaló zenész később elkezdett saját műveket is játszani, amelyekben a hagyományos és modern világ zenei elemei ötvöződnek, ezzel egyidejűleg létrehozva a magyarországi görög zenét. Hangzásának különlegessége Zeus különleges hangulatú klarinét-, illetve buzuki játéka, rembetiko stílusú énekmódja. Zeusz estjeit hamisítatlan görög hangulat, intenzív érzelmek, vidám, felszabadult zene jellemzi, amelyet keleties elemekkel is fűszerez.

Helyszín: Gerenday Közösségi Ház

Katolikus híradás 2022. október 23.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., október 23., Évközi XXX. vasárnap

*** Imádkozzunk Hazánkért, Nemzetünkért a mai szép ünnepen, és az emléknapok naptárába foglalt többi szándékra. Nem feledkezünk meg a név- születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem!   ***

*** A Szentolvasó közös imádkozására hívjuk októberben a testvéreket a táblázatban megjelölt időpontokban.  ***

*** A missziók javára  28,200.- (Süttő), illetve 16,500.- (Piszke) és 23,000.- (Lábatlan) Forintot továbbíthatunk a testvérek jóvoltából. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

24. Hétfő Claret Szent Antal Mária püspök,

Az ENSZ napja – a világszervezet tiszta, részrehajlás nélküli működéséért

25. Kedd Szent Mór püspök – diákokért; Krispin ókeresztény vértanú – cipészekért
26. Szerda Zemplén Géza szn – 1883 – vegyészekért
27. Csütörtök Fehér Dániel szn.– 1890 – földjeink termőképességének megőrzésén dolgozókért
28. Péntek  Szent Simon és Júdás Tádé apostol
29. Szombat Steindl Imre, az országház tervezője szn.– 1839 – építé­szeinkért
30. Vasárnap Klasz Márton vízépítő mérnök szn. – 1819

Szentolvasók rendje októberben *! Ha van Szentmise, akkor azt követően kezdődik

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Süttő 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 16:00 15.00
Piszke 16.30 16.30 *! 16.30 16.30 16.30 *! XXX 10.30
Lábatlan XXX XXX XXX 18.30 XXX 18.30 XXX

 

A 43. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Bikolpuszta 24. Hétfő 17 óra!! Szentmise Bikolpusztán előtte
Piszke 25. Kedd Reggel nem lesz Szentmise
13 óra Temetés: +Szeifert Kálmán Józsefné – Stark Klára Márta, majd Szentmise
Süttő 26. Szerda 8 óra Szentmise
Lábatlan 27. Csütörtök Nem lesz Szentmise
Piszke 28. Péntek 18 óra Szentmise
Süttő 29. Szombat 10 óra Keresztelő: Karáth Elena
16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise: +András
Süttő 30. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Kálmán, +Szülei, +Nagyszülei, +Hozzátartozók
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

kozmeghallgatas

Meghívó

M E G H Í V Ó
Lábatlan Város Képviselő-testületének közmeghallgatására
Lábatlan Város Önkormányzati Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-a, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló többször módosított 17/2014. (XI. 26.) Ör. 13.§-a értelmében
2022. október 25. napjára (kedd)
16.00 órára
összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Gerenday Közösségi Ház (2541 Lábatlan, Rákóczi F. út 170.)
Az ülés napirendje:
Polgármesteri beszámoló a 2022. év feladatainak teljesítéséről
Teller Péter
polgármester
Betegség miatt ELMARAD !!!

ELMARAD az októberi táncház a Gerendayban!

Betegség miatt sajnos ELMARAD!!!

2022. október 21 – én. (péntek) 18 órától ismét TÁNCHÁZ a Gerenday Közösségi Házban! Pénteken ismét a táncparkettre várjuk a közönséget, nemre és korra való tekintet nélkül. A talpalávalót a tatai Kincső zenekar szolgáltatja, a táncokat bemutatja Szabó Kincső és Juhász Sándor, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes tagjai.  A helyszínen zsíros kenyérrel és teával vendégeljük meg a közönséget. A program INGYENES!

Helyszín: Gerenday Közösségi Ház

október 23

Október 23 -i ünnepség

Emlékezzünk Együtt!

 

Tisztelettel meghívjuk városunk lakóit 2022. október 21 -én, pénteken, 15 órakor tartandó 1956 – os forradalomra emlékező városi ünnepségünkre az ’56-os emlékműhöz (Cementgyári ltp.)

Az ünnepi műsort a Lábatlani Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai adják.

okt.23-i ünnepség

Megyei képzőművészek tárlata nyílik a Gerendayban!

2022. október 17. (hétfő) 17 órakor nyílik meg a IV. Komárom-Esztergom Megyei Képzőművészek Tárlata kiállítótermünkben. A kiállítást méltatja A. Bak Péter, festőművész, művészeti író, a MAOE megyei képviselője.

A kiállító művészek: A. Bak Péter festő (Lábatlan), Jakobi Anna festő (Tatabánya), Kóthay Péter szobrász (Tata), Nagy Judit festő (Komárom), Nagy László festő (Esztergom), Szilágyi Tibor festő (Tatabánya), Sz. Mákos Margit festő (Tatabánya), Végh Éva festő (Dorog), Zichó Gabriella grafikus, festő, tanár (Lábatlan).

A kiállítás 2022. november 18-áig tekinthető meg, hétköznap 9 és 16 óra között.

Helyszín: Gerenday Közösségi Ház

Katolikus híradás 2022. október 09.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2022., október 09., Évközi XXVIII. vasárnap

*** Imádkozzunk az emléknapok naptárába foglalt szándékokra. Nem feledkezünk meg a név- születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről sem!  *** A Szentatya és a testvérek októberi imaszándékait külön lapon olvashatjuk.***

*** A Szentolvasó közös imádkozására hívjuk októberben a testvéreket a táblázatban megjelölt időpontokban. Otthon, családi körben is csatlakozhatunk a  »koszorúhoz«, melyet imádságainkból készítünk az Úrnak és Édesanyjának. A fiatalokat is örömmel várjuk e szép imádságra. ***

*** Májusban részesültek fiataljaink a bérmálás, és sok gyermek a szentgyónás és szentáldozás kegyelmeiben. Várjuk, hogy akkori ígéretüket megtartva buzgón járuljanak szentségekhez: szentgyónáshoz, ha tanév elején nem végezték volna el, és csak utána szentáldozáshoz!!! Két hét múlva – hitoktatóink javaslata alapján – megkezdem azok felkészítését, akik még nem részesültek e szentségekben: a szentgyónásban, a szentáldozásban és a bérmálás szentségében. A Szentmisén való rendszeres részvétel mindkét esetben elvárás. ***

*** A betegek kenetének közös kiszolgáltatására jövő vasárnap, azaz október 16-án 8 órakor Süttőn, ¾ 10 órakor Piszkén kerül sor.  Jelentkezési lapot hátul találunk. Kiemelem, hogy nemcsak az idős korral járó betegség esetén, hanem fiatalabb korban, tartós betegségtől szenvedő katolikus keresztényeknek is üdvös e szentség felvétele. Előtte szükséges a Szentgyónásunk – felkészülten történő – elvégzése. ***

*** Jövő vasárnap a missziók javára gyűjtünk. Tavaly a missziók ügyét 27.200 Ft (Süttő), illetve 21.350 Ft (Piszke) és 11.150 Ft (Lábatlan) összeggel támogatták a testvérek. ***

A héten imára indító emléknapok /forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programtu­rizmus.hu/

10. Hétfő Flór Ferenc, a »Legmagyarabb magyar orvos szn.– 1809 ||| A lelki egészség világnapja  
11. Kedd Boldog XXIII. János pápa,

Haar Alfréd, a „Haar-féle függvényrendszer”, a „Haar-féle integrál” és a „Haar-mérték”  kidolgozója  SZN – 1885

12. Szerda Bene Ferenc, A himlőoltás magyarországi bevezetője SZN – 1775

A csillagászat napja (ősz) || október második szerdája A természeti katasztrófák csökkentésének világnapja

13. Csütörtök Henszlmann Imre, A magyar műemlékvédelem megteremtője SZN – 1813

október második csütörtökje A látás világnapja

14. Péntek Szent I. Kallixtusz pápa, vértanú
15. Szombat Avilai Szent Teréz  ||| A látássérültek nemzetközi napja / a »Fehér bot« napja
16. Vasárnap Szent Hedvig, Alacoque Szent Margit Mária, |||  Élelmezési világnap, a kenyér világnapja |||Baross László, a »Bánkúti búzák atyja« szn – 1865

 Szentolvasók rendje októberben *! Ha van Szentmise, akkor azt követően kezdődik

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Süttő 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 15.00
Piszke 16.30 16.30 *! 16.30 16.30 16.30 *! XXX 10.30
Lábatlan XXX XXX XXX 17.30 XXX 17.30 XXX

 

A 41. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 10. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
19 óra Fehi-Bóra
Piszke 11. Kedd 8 óra Szentmise
Süttő 12. Szerda 8 óra Szentmise
Lábatlan 13. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
Piszke 14. Péntek 17:15 Ifjúsági Szentségimádás
18 óra Szentmise
Süttő 15. Szombat 16 óra Szentségimádás
Lábatlan 17:15 Szentségimádás
18 óra Szentmise: +Kiss László és élő Terézia
Süttő 16. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Szalontai Lászlóné – Mária évf.
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/ 

Imaszándékok 2022., október hónapban

Szentatya: A mindenki számára nyitott Egyházért – Imádkozzunk, hogy az Egyház, hűségesen és bátran hirdetve az Evangéliumot, legyen a szolidaritás, a testvériség és az elfogadás helye, és egyre inkább élje meg a zsinati szellemiséget.

A hónapra jelzett új szándékok (Lábatlan):

P Mné E.: – Azért, hogy az Egyház pásztorainak, és a szerzetesek életéből fel tudjuk ismerni az evangélium tanácsok: a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség értékét! – Azért, hogy a Rózsafüzért imádkozva könyörögjünk Hazánkért, egész népünkért; azokért is, akik fölöttünk a közhatalmat gyakorolják, hogy bölcsességgel, jó szándékkal, igazságos felelősséget vállaljanak!!! – Azért, hogy minden nap imádkozzunk a szenvedőkért, az elhagyatottakért, akik egyedül élnek, a betegekért, a szomorkodókért, hogy erőt, oltalmat és vigasztalást nyerjenek! – A zarándokokért, bármerre is járnak, hogy lelkiekben feltöltődjenek, és imáik által az itthon maradt családtagok hite is erősödjék! – Az októberi Szentolvasó felajánlása a Rózsafüzér Királynőjének, a Boldogságos Szent Szeplőtelen Szűz Máriának, minél hamarabb hozzon a világnak igazságos békét!!!

B.I.:  – Hazánkért; -hivatásokért; – papjainkért; – Szentatyáért; – a lengyel népért; – közösségeinkért;

Á.I.G. Nehéz  ügyemben az Úr Jézus álljon mellettem.

Gné K.J.: Beteg nővérünkért! – Családjainak hitéért. – Hogy a népszámlálás alkalmával legyen bátorságunk megvallani hitünket! – Keresztszülőkért. – Elhunyt Mihály és Zsuzsanna testvérünkért

Plébános imaszándékai:  A Szentségek vételére készülőkért. – Hitvalló keresztényekért, akik a népszámláláskor és az életben is bátran megvallják Krisztust.

Saját szándékaim: …….

Társas klub a Gerendayban!

2022. október 13-án (csütörtök) 16 és 18 óra között folytatódik az idén tavasszal elkezdett TÁRSASJÁTÉK KLUB rendezvény, amelyet a Hölgyek Lábatlanért Klub szervez a Gerenday Közösségi Házban.

A délutánon bárki eljöhet új játékokat kipróbálni, aki kedvet érez egy kis játékhoz – óvodás, iskolás és felnőtt vendégeket is szívesen fogadnak a szervezők. Sakkot is ki lehet próbálni – lelkes amatőrök mutatják meg ennek a játéknak az alapjait is és lehetőség van velük játszani is.

Lehet saját játékot is hozni, de a kirakott társasokat is bátran ki lehet próbálni!

Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Helyszín: Gerenday Közösségi Ház