Katolikus Híradás 2023. január 29.

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

2023., január 29., Évközi IV. vasárnap

Imádkozzunk  a szegénygondozásban fáradozókért, magyar sportolóinkért, a szerzetesekért, az emléknapok naptárából követ­kező többi szándékra, valamint a héten név-, születésnap­jukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért! A héten várom a testvérek februári imaszándékait.

***  A héten ismét vendégünk lesz Schmotzer Kristóf, A Szent István királyról nevezett Esztergomi Ősrégi Pap­nevelő Intézet V. éves papnövendéke. Éljünk a lehetőséggel, és a liturgikus alkalmakon túl is ke­ressük a találkozási lehetőséget, hadd érezze szeretetünket! ***

A farsangi időszakban továbbra is ügyeljünk, hogy bárhol is veszünk részt mulat­ságon, mindenütt a józan mértékletesség, keresztényi lelkület jellemezzen!

 

  

 

Az 5. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 30. Hétfő 18 óra Szentmise: +Békés Antal atya (+1994) előtte
 
Piszke 31. Kedd 8 óra Szentmise utána
 
Süttő 01. Szerda 8 óra Szentmise  
 
Süttő 02. Csütörtök 15 óra Temetés: +Pintér Edina, majd Szentmise  
Lábatlan 18 óra Szentmise és gyertyaszentelés  
 
Süttő 03. Péntek 13 óra Temetés: +Takács Istvánné – Szabó Margit  
Piszke 8 óra Elsőpénteki Szentmise és „Balázs-áldás” utána
 
Lábatlan 04. Szombat 18 óra Szentmise: +Teréz és József Nagyszülőkért és +László keresztapáért  
 
Süttő 05. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Szülők, +Nagyszülők, +Testvérek  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Richter István és +Hozzátartozók  

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

30. Hétfő  A lepra elleni harc világnapja ||| Sávoly Pál szn 1893-híd- és útépítőkért
31. Kedd Bosco Szent János – az ifjúságért
01. Szerda Szent Brigitta  – a szegénygondozásban fáradozókért

Hajós Alfréd szn.-1878 – magyar sportolóinkért

02. Csütörtök Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony

A szerzetesek világnapja  |||  A vizes élőhelyek napja

03. Péntek Szent Balázs

Csókás Ferenc, önműveléssel kiváló szakemberré váló gazda,. SZN – 1824

04. Szombat Rákellenes világnap
05. Vasárnap  Szent Ágota szűz és vértanú – napjaink vértanúiért, vulkánkitörések és más katasztrófák áldozataiért ||| Andrássy György szn. – 1797 — Az MTA-ért

 

Közelgő események

Február 16., csütörtök Süttő 19 óra Szent Lipót est – beszélgetés a Szent Koronáról
Február 22., szerda Lábatlan 18 óra Szentmise és hamvazkodás – szigorú böjti nap
Február 25., szombat 9-12 óra Süttő Szentségimádási nap
Február 28., kedd 15-18 óra Piszke Szentségimádási nap

 

 

A testületek megtekintették és elfogadták a plébániák 2022. évi szám­adását és 2023. évi költségvetését. Itt köszönöm meg a hívek anyagi támogatását, és a sokszor pénzben ki nem fejezhető ál­dozatos szeretetet, mellyel templomaink, kertjeink rend­ben-tartásán, szépítésén fáradoznak. 

 

Szeretettel kérjük, hogy aki tud, akár havonta csak egyszer is bekapcsolódni a templomaink takarításába, jelentkezzen. Mostanra mindenütt 3-4 idősebb testvérünk váltja egymást e nagy munkában. Nagyszerű dolog közös otthonunkért áldozatot hozni.

 

A helyi plébánia-közösségünkért vállalt áldozat (kétkezi munka, adomány, önkén­tes megajánlás {egyházadó}) nélkül plébániáink nem maradhatnak önállóak, hiszen a sokszor emlegetett, államtól juttatott forrásokat sokfelé kell elosztani, célzottak, és csak rendkívüli segítségként jutnak el az egyes plébániákra. Ezért az 1%-os adófelajánlás is fontos része fennmaradásunknak, hiszen ebből is tud segíteni adott esetben az egyházme­gye, de a helyi jellegű, mindennapi kiadásokat nem tudjuk ebből fedezni. Ezért köszönjük mindenkinek, aki a lakhelye szerinti közösséget évek, évtizedek óta rendszeresen támogatja önkéntes felajánlásával, régi nevén „egyházadó­jával”, ezzel kifejezve, hogy felelős tagja a plébánia-közösségnek.

 

A jövedelemadó 1%-os felajánlásáról három fontos dolgot tudnunk kell: a/. Az adóható­ság elkészíti helyettünk a bevallást, de az 1%-ról továbbra is nekünk kell rendelkez­nünk; b/ a 2018-ban az egyház javára tett rendelkezés visszavonásig lesz érvényes; a második 1%-ról azonban, mellyel valamely alapítványt támogatunk, minden esztendőben újra kell rendelkeznünk. c/ A »nullás« bevallás ese­tén is rendelkezhetünk, hiszen nemcsak a felajánlás összege, hanem a rendelkezők száma is fontos.

Az egyéni vállalkozók és a magánszemélyek is idén május 20-ig rendelkez­hetnek erről. Továbbiakat a https://egyszazalek.katolikus.hu oldalon olvashatunk.

 

Önkéntes megajánlásunkat, korábbi nevén „Egyházadónkat”, amellyel a helyi közösséget, tehát ez esetben a süttői, illetve a piszkei-lábatlani plébániát támogatjuk, és amelynek ajánlott mértéke a nettó jövedelem 1%-a, a következő módon juttathatjuk el:

Süttőn személyesen: Kállai Gyuláné testvérünknél, vagy a Szentmisék után a szedecsben, vagy a plébánián, illetve Karáthné Szalontai Helga testvérünknél.

Piszkén és Lábatlanon személyesen: Gróf Károlyné testvérünknél, vagy a Szentmisék után a szedecsben, vagy a plébánián.

Mindkét településen utalással:

 

Plébániák számlaszáma:

Süttői Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045335

Piszkei Plébánia – Takarékbank Zrt. – 63200205-11045328

A hivatalos név és a számlaszám helyett elegendő megadni egy „másodlagos azonosítót”. Eszerint

a Süttői Plébánia számára az »19888585«,

a Piszkei Plébánia részére az »19888619«

azonosítót megadva is eljuttathatjuk adományunkat, önkéntes megajánlásunkat.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/