Katolikus híradás 2023. január 8.

   Imádkozzunk  az emléknapok naptárából követ­kező szándékokra, valamint a héten név-, születésnap­jukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért! A Szentatya és a testvérek január hónapra szánt imaszándékait külön lapon olvashatjuk.

Kérem az imaszövetség tagjait, hogy tekintsék meg a kifüggesztett imarendet, és változás ese­tén, akár a saját, akár ismerőseik tekintetében jelezzék a változást. Fontos, hogy a folytonosság ne szakadjon meg.

      A Süttői Képviselő testület tagjait január 16-án, hétfőn 19 órakor Süttőn, Piszkei Képviselő Testület tagjait január 17-én, kedden 18 órakor, ugyancsak a süttői plébánia-házba várom. Előt­te, január 11-én, szerdán, a gazdasági tisztviselőket várom a könyvelés átnézésére, Süttőre.

Szép és üdvös gyakorlat a »Nagy kilenced«, melynek lényege, hogy kilenc egymást követő elsőpénteken – annak környékén – gyón­junk és áldozzunk meg. 

Fokozottan ügyeljünk a tűzvédelemre, kiváltképp, hogy e napokra a fák már igen kiszáradtak!

A 2. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 09. Hétfő 18 óra Szentmise előtte
19 óra Fehi-Bóra
Piszke 10. Kedd 8 óra Szentmise
Süttő 11. Szerda 8 óra Szentmise
19  óra Gazdasági tanácsok ülése
Lábatlan 12. Csütörtök 18 óra Szentmise előtte
Piszke 13. Péntek 8 óra Szentmise
Lábatlan 14. Szombat 18 óra Szentmise
Süttő 15. Vasárnap 8 óra Szentmise
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

09. Hétfő Brózik Károly, tanár, geográfus, író, az első magyar földrajzi atlaszok szerkesztője SZN – 1849
10. Kedd Magyari Endre szn., a hazai műsorsugárzás egyik megindítója  – 1900
11. Szerda Jedlik Ányos István bencés szerz., többek között az egysarkú villanyindító, és sok szódavíz-készítés feltalálója SZN – 1800
12. Csütörtök A Don-kanyar Hősei emlékezete
13. Péntek Szent Hilarius igaz tanítás ismeretéért
14. Szombat Szent Félix
15. Vasárnap Remete Szent Pál ||| Mártonfi József (szn 1746.)püspök, egyházi író.

Közelgő események

Január 16., hétfő 19 óra Süttő A Süttői Testület tanácskozása
Január 17., kedd 18 óra Süttő A Piszkei Testület tanácskozása
Január 19., csütörtök 19 óra Süttő Szent Lipót est a SAKKE szervezésében: – beszélgetés Naszák István tanár úrral

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

 napló: dunamentilepegetes.blogspot.hu

naptár: https://calendar.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBudapest

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Imaszándékok 2022., január hónapban
Szentatya imaszándéka:
Evangelizációs: Az emberi testvériségért
Imádkozzunk, hogy az Úr adja meg nekünk a kegyelmet, hogy a más vallású
testvéreinkkel teljes testvéri közösségben tudjunk élni, egymásért imádkozva és
nyitottan minden ember felé.

A hónapra jelzett új szándékok (Lábatlan):
P Mné E.: -Azért, hogy a Krisztusban való szeretete segítse a papságot az egész
világon, és az őket segítőket is lelkes munkájukban! – Azért, hogy a népek és a
fajok között megszűnjék minden igazságtalan megkülönböztetés! – Azért, hogy
az Anyaszentegyház minden tagja egész évben érezhesse a Szent Szűzanya
pártfogását! – A betegekért, a szomorúakért, a szegényekért, minden dolgozóért,
a hitoktatókért, a pedagógusokért, az adakozókért, a magányosokért!
B.I.: – Az Eucharisztiában köztünk lévő Krisztusra tudjuk bízni életünk minden
percét az új esztendőben.
(Süttő) B.I.: – Családomért, idős Édesanyámért, beteg testvéréért. – A járványban
meg betegedettekért.
Plébános imaszándékai: – Világi apostoli hivatásokért. – Karitász
munkatársakért.
Saját szándékaim:…